| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, rodzice będą mogli skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy na okres do 30 dni - taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”) przewidziano rozwiązanie mające na celu ułatwienie aktywnym zawodowo rodzicom - opieki nad chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Zmiany w tym zakresie obejmą ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Do 18 roku życia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby w sytuacji, gdy konieczna jest opieka nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat (art. 32 ustawy).

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej zakłada, iż zasiłek opiekuńczy będzie również przysługiwał w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Oznacza to, że rodzice czynni zawodowo będą uprawnieni do zasiłku opiekuńczego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Polecamy: Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.

Wydłużenie z 14 do 30 dni

Projektowane regulacje wprowadzają zmiany, które w założeniu mają ułatwić rodzicom dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Chodzi tu o wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad chorym, niepełnosprawnym dzieckiem.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

W pozostałym zakresie ustawa pozostaje w niezmienionym kształcie, tzn. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. Dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

  1. Chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
  2. Innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo – pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta wyliczana jest z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, gdy konieczne było przerwanie pracy i podjęcie się koniecznej opieki.

Zasiłek przysługuje na każdy dzień niezdolności do pracy przeznaczonej na sprawowanie opieki, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

Etap legislacyjny: 6 lutego br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Podstawa prawna:

- Projekt z dnia 29 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »