| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, rodzice będą mogli skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy na okres do 30 dni - taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (w ramach programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”) przewidziano rozwiązanie mające na celu ułatwienie aktywnym zawodowo rodzicom - opieki nad chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Zmiany w tym zakresie obejmą ustawę z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Do 18 roku życia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się osoby w sytuacji, gdy konieczna jest opieka nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat (art. 32 ustawy).

Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej zakłada, iż zasiłek opiekuńczy będzie również przysługiwał w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Oznacza to, że rodzice czynni zawodowo będą uprawnieni do zasiłku opiekuńczego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Polecamy: Zatrudnianie cudzoziemców w świetle zmian od 1 stycznia 2018 r.

Wydłużenie z 14 do 30 dni

Projektowane regulacje wprowadzają zmiany, które w założeniu mają ułatwić rodzicom dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności. Chodzi tu o wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zwolnienia z pracy z tytułu opieki nad chorym, niepełnosprawnym dzieckiem.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

W pozostałym zakresie ustawa pozostaje w niezmienionym kształcie, tzn. zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1. Dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,

- porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,

- pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

  1. Chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
  2. Innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo – pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Wysokość zasiłku

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa ta wyliczana jest z wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, gdy konieczne było przerwanie pracy i podjęcie się koniecznej opieki.

Zasiłek przysługuje na każdy dzień niezdolności do pracy przeznaczonej na sprawowanie opieki, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy.

Etap legislacyjny: 6 lutego br. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Podstawa prawna:

- Projekt z dnia 29 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »