Kategorie

Składki za zleceniobiorcę w okresie zawieszenia jego działalności gospodarczej

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Składki za zleceniobiorcę w okresie zawieszenia jego działalności gospodarczej. /Fot. Fotolia
Składki za zleceniobiorcę w okresie zawieszenia jego działalności gospodarczej. /Fot. Fotolia
Fotolia
Umowa zlecenia jest stosowana na szeroko rozumianym rynku pracy niemal tak często jak sama umowa o pracę. Powszechne jej stosowanie, może jednak budzić pewne wątpliwości. Jakie składki opłacić za osobę wykonującą zlecenie w okresie zawieszenia własnej działalności gospodarczej?

PROBLEM

Jestem przedsiębiorcą, prowadzę jednoosobowo działalność gospodarczą. Chciałbym rozpocząć współpracę na podstawie umowy zlecenia z osobą fizyczną, która ma zawieszoną działalność gospodarczą. Wartość zlecenia to 2500 zł. Jakie składki ZUS należy naliczyć od takiego zlecenia, jakie koszty uzyskania przychodów i jaki podatek dochodowy?

RADA

Jeśli dla zleceniobiorcy przychód uzyskany z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podatkowo traktowany jak przychód z działalności pozarolniczej, składki ZUS i podatek powinien opłacać zleceniobiorca z tytułu własnej działalności. Stanie się tak w sytuacji, gdy zakres zlecenia będzie się mieścił w zakresie prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności. Nie ma wówczas znaczenia fakt, że działalność jest zawieszona, gdyż podjęcie zlecenia mieszczącego się w zakresie zawieszonej działalności jest równoznaczne z jej ponownym podjęciem. Jeżeli natomiast rodzaj zleconych usług jest odmienny od profilu zawieszonej działalności gospodarczej zleceniobiorcy, będzie on podlegał ubezpieczeniom na ogólnych zasadach, tj. jak zleceniobiorca. Zleceniobiorcom przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% przychodu pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe – jeśli zleceniobiorca przystąpił do tego ubezpieczenia. Zaliczkę na podatek dochodowy należy pobrać w wysokości 18% przychodu. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Umowę zlecenia mogą zawrzeć dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. O tym, czy umowa cywilna stanie się dla zleceniobiorcy odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, zdecyduje kwalifikacja podatkowa przychodu uzyskanego z tytułu umowy cywilnoprawnej. Jeżeli Pana zleceniobiorca podpisze umowę na wykonanie czynności/usług, określonych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wówczas przychód uzyskany z takiego zlecenia pod względem podatkowym nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lecz jest przychodem z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu tylko z tytułu prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności. Natomiast z tytułu wykonywania umowy zlecenia osoba ta nie jest obejmowana ubezpieczeniami społecznymi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie następuje zatem zbieg tytułów do ubezpieczeń – jest tylko jeden tytuł ubezpieczenia, tj. działalność gospodarcza zleceniobiorcy.

Zobacz także: Wykazywanie dodatkowych świadczeń z umowy zlecenia po ustaniu zatrudnienia w Z-3a

Reklama

Tego stanu nie zmienia fakt, że zlecenie jest wykonywane w okresie zawieszenia na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca zgłosi w organie ewidencyjnym zawieszenie działalności, a w trakcie tej przerwy nawiąże współpracę na podstawie umowy zlecenia, której przedmiot pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności, to uznaje się, że uzyskany przychód należy do źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Jest to równoznaczne ze wznowieniem prowadzenia działalności.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może podejmować jedynie czynności zmierzające do utrzymania/zabezpieczenia źródła przychodu, a nie zarobkować wykonując prace będące istotą zawieszonej działalności. Dlatego podejmując odpłatnie czynności z zakresu, jakim zajmuje się firma, będzie musiał zapłacić zarówno składki ubezpieczeniowe, jak i podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej, którą odwiesił.

UWAGA!

Zawarcie umowy zlecenia o zakresie zgodnym z zakresem zawieszonej działalności gospodarczej jest równoznaczne z odwieszeniem działalności.

PRZYKŁAD

Reklama

Andrzej O. jest właścicielem firmy informatycznej. Zajmuje się tworzeniem oprogramowania, obsługą i wdrożeniami aplikacji, projektowaniem sieci, a także naprawą i konserwacją sprzętu komputerowego, w tym drukarek, modemów itp. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2013 r. przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności. Został tym samym zwolniony z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także składek na ZUS. Na początku sierpnia Andrzej O. podjął w ramach umowy zlecenia współpracę z pewną firmą produkcyjną działającą w branży rolniczej, która potrzebowała modyfikacji w oprogramowaniu w związku ze zmianami w podatku VAT. Przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie jednak przychodem ze zlecenia, czyli z działalności wykonywanej osobiście, lecz z działalności gospodarczej. Andrzej O. będzie musiał zaewidencjonować go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zapłacić zaliczkę na podatek. Od dnia rozpoczęcia pracy na zlecenie będzie także ponownie ubezpieczony w ZUS jako płatnik swoich składek. Nie będzie natomiast podlegał żadnym ubezpieczeniom z tytułu zlecenia.

Jeśli taka sytuacja nastąpi w przypadku Pana zleceniobiorcy, to Pan, jako strona zlecająca pracę, nie będzie miał żadnych obowiązków wobec ZUS i urzędu skarbowego z tytułu umowy zlecenia. Nie jest Pan bowiem ani płatnikiem składek, ani zaliczek podatkowych w stosunku do zleceniobiorcy.

Inaczej będzie, jeśli zawarta przez Pana umowa zlecenia obejmie inne prace niż zakres prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej i zostanie wykonana w trakcie jej zawieszenia. Wówczas umowa zlecenia będzie tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, przy czym nie wystąpi tu zbieg tytułów, tj. zlecenia z działalnością. W trakcie zawieszenia działalności taka osoba jest wyłączona z ubezpieczeń jako przedsiębiorca, a zawarta umowa zlecenia jest zarazem jedynym źródłem przychodu, którym jest działalność wykonywana osobiście, i tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń.

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

W takim przypadku będzie Pan płatnikiem składek oraz zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonuje umowę w okresie zawieszenia własnej działalności gospodarczej. Przedmiot zlecenia nie mieści się w zakresie zawieszonej działalności. Z tytułu umowy zleceniobiorca podlega tylko obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Za prace zlecone realizowane w okresie zawieszenia w lipcu uzyskał 2500 zł. Rozliczenie podatkowo-składkowe będzie wyglądało następująco:

Wynagrodzenie brutto

2500 zł

Składki na ubezpieczenia:

 

emerytalne

244 zł (2500 zł x 9,76%)

rentowe

37,50 zł (2500 zł x 1,5%)

Składki łącznie (po stronie ubezpieczonego)

281,50 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne:

 

do zapłaty do ZUS

199,67 zł [(2500 zł – 281,50 zł) x 9%]

do odliczenia od zaliczki na podatek

171,93 zł [(2500 zł – 281,50 zł) x 7,75%]

Koszty uzyskania przychodów

443,70 zł [(2500 zł – 281,50 zł) x 20%]

Podstawa opodatkowania

1774,80 zł; po zaokrągleniu 1775 zł (2500 zł – 281,50 zł – 443,70 zł)

Zaliczka na podatek dochodowy:

 

wyliczona

319,50 zł (1775 zł x 18%)

do zapłaty

148 zł (319,50 zł – 171,93 zł – składka zdrowotna = 147,57 zł; po zaokrągleniu 148 zł)

Wynagrodzenie netto

1870,83 zł (2500 zł – 281,50 zł – 199,67 zł – 148 zł)

Zasady ustalania obowiązku ubezpieczeniowego z tytułu umowy zlecenia oraz działalności gospodarczej

Podstawa wykonywania pracy

Obowiązek ubezpieczeniowy

1

2

działalność gospodarcza (jako jedyny tytuł ubezpieczenia)

● emerytalne/O*
● rentowe/O
● wypadkowe/O
● zdrowotne/O
● chorobowe/D*

umowa zlecenia (jako jedyny tytuł ubezpieczenia)

● emerytalne/O
● rentowe/O
● wypadkowe/O
● zdrowotne/O
● chorobowe/D

zawieszona działalność gospodarcza

brak obowiązku ubezpieczeń

umowa zlecenia w ramach działalności gospodarczej

składki wyłącznie z działalności gospodarczej

umowa zlecenia poza działalnością gospodarczą (prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym w formie spółki cywilnej)

zbieg tytułów do ubezpieczeń:

składki z działalności, jeśli podstawa wymiaru składek społecznych ze zlecenia jest mniejsza od najniższej podstawy obowiązującej przedsiębiorcę (480 zł lub 2227,80 zł) i ze zlecenia składka zdrowotna,
● gdy podstawa wymiaru składek ze zlecenia wynosi co najmniej najniższą obowiązującą 480 zł/2227,80 zł, to obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych jest ten, który powstał wcześniej

umowa zlecenia w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

● składki z działalności, jeżeli umowa zlecenia jest realizowana w ramach działalności gospodarczej (brak obowiązku ubezpieczeniowego ze zlecenia),
● składki ze zlecenia, jeżeli umowa zlecenia jest realizowana poza zakresem działalności

* O – ubezpieczenie obowiązkowe, D – ubezpieczenie dobrowolne.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawa:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.