Kategorie

Telepraca a koszty zatrudnienia

Michał Culepa
Michał Culepa
Michał Culepa Culepa
Michał Culepa Culepa
Świadczenie usług w formie telepracy wiąże się z określonymi kosztami, które pracodawca musi ponieść w związku z tym, że zatrudnia pracownika. Jednak korzystanie z tej formy zatrudnienia oznacza również oszczędności, wynikają one np. z braku konieczności wyposażenia stanowiska pracy.

Telepraca nie zastępuje klasycznego stosunku pracy, stanowi raczej jego uzupełnienie, jako szczególny sposób wykonywania pracy. Kodeks pracy wskazuje, że telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach telepracy i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 675 § 2 k.p.).

Telepracownik jest pracownikiem w pełnym tego słowa znaczeniu i dlatego mają do niego zastosowanie wszystkie przepisy prawa pracy, w szczególności Kodeksu pracy, a także wszelkie unormowania odnoszące się do pracowników.

W związku z powyższym w zakresie kosztów pracy ponoszonych przez pracodawcę z tytułu np. ubezpieczeń społecznych czy też rozliczeń podatkowych telepraca nie różni się od zwykłej formy wykonywania pracy.

Reklama

Jeżeli więc pracodawca zatrudnia pracownika na zasadzie telepracy, wówczas ma wobec niego takie same zobowiązania jak każdy inny pracodawca. Dotyczy to w szczególności obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz opłacenia wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

Telepracownikowi przysługuje bowiem wynagrodzenie za pracę na zasadach określonych dla innych zatrudnionych. W taki sam sposób jest on rozliczany – odprowadzane są takie same składki ZUS i zaliczki podatkowe jak w przypadku innych zatrudnionych.

Do telepracowników, mimo niewykonywania pracy „w zakładzie”, odnoszą się wszystkie przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy – jeżeli jest on zobowiązany do ich wydania. W szczególności dotyczy to zasad organizacji pracy, zawartych w regulaminie pracy (zwłaszcza godzin rozpoczęcia i zakończenia czynności służbowych), oraz wynagrodzeń określonych w regulaminach wynagradzania.

Obowiązkowe koszty po stronie pracodawcy

Obecnie unormowania dotyczące telepracy nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki w przypadku zatrudnienia pracownika.

I tak, zgodnie z art. 6711 § 1 k.p. pracodawca jest zobowiązany:

 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający odpowiednie wymagania techniczne, wskazane w przepisach bhp, m.in. w art. 215–219 k.p.,
 • ubezpieczyć sprzęt,
 • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Należy jednak zaznaczyć, że strony mogą określić inne zasady telepracy w odrębnej umowie.

Powyższe oznacza, że pracodawca jest przede wszystkim zobowiązany zapewnić, aby stosowane w telepracy maszyny i urządzenia techniczne (art. 215 k.p.):

 • zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
 • uwzględniały zasady ergonomii.

Reklama

Dotyczy to nie tylko komputerów (laptopów, netbooków, tabletów), ale i smartfonów, telefonów komórkowych oraz innych urządzeń peryferyjnych, typu drukarki, faksy, skanery czy urządzenia wielofunkcyjne (wieloczynnościowe drukarki, mające też funkcję skanera i kserokopiarki, niekiedy też zastępujące faks).

Niedopuszczalne jest przekazywanie do użytkowania telepracownikowi sprzętu, który nie spełnia wymagań technicznych, dotyczących zwłaszcza oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach. Odnosi się to w szczególności do komputerów i telefonów komórkowych.

Wszystkie użytkowane przez telepracownika sprzęty powinny mieć odpowiednie certyfikaty techniczne i być dopuszczone do obrotu w Polsce.

PRZYKŁAD

Spółka X zatrudnia w formie telepracy 2 przedstawicieli handlowych, działających w 4 województwach. Do ich zadań należy praca z klientami i przekazywanie im ofert. Poza zwrotem kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych (spółka podpisała stosowne umowy) spółka wyposażyła ich również w niezbędny w telepracy sprzęt: netbooki, przenośne drukarki oraz telefony komórkowe. Koszt jednego z takich „zestawów” wyniósł łącznie 2000 zł. Ponadto spółka ponosi także koszty wyposażenia komputerów w stosowne oprogramowanie i zapewnienie serwisu technicznego. Koszt oprogramowania i usług informatycznych związanych z instalacją sprzętu wyniósł 2500 zł od jednego pracownika. Tym samym pracodawca na sprzęt musiał ponieść koszty wynoszące łącznie 4500 zł na jednego telepracownika.

Umowa z telepracownikiem o użytkowanie własnego sprzętu

Istnieje oczywiście możliwość obniżenia takich kosztów przez wykorzystanie sprzętu komputerowego i telefonu należącego do telepracownika. W takim wypadku pracodawca musi podpisać z telepracownikiem stosowną umowę określającą zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika. Sprzęt używany przez telepracownika musi jednak odpowiadać przyjętym w naszym kraju standardom technicznym. Pracodawca powinien więc zapewnić sobie możliwość skontrolowania sprzętu i ewentualnego polecenia jego wymiany bądź serwisowania we wskazanym przez pracodawcę serwisie technicznym. Koszty takiego dostosowania sprzętu, a w szczególności właściwego oprogramowania, powinien ponosić pracodawca.

Możliwe oszczędności

Pracodawca, zatrudniając telepracowników, może uzyskać następujące oszczędności:

 • pozostawienie tej samej powierzchni biura, a nawet jej zmniejszenie przy równoczesnym zwiększeniu liczby zatrudnionych,
 • zmniejszenie zużycia prądu i sprzętów w firmie,
 • brak konieczności urządzania kolejnych stanowisk pracy (np. zakup mebli, komputerów, przyborów do pisania i innych materiałów biurowych),
 • możliwość zatrudniania osób w różnych miejscach kraju (a nawet za granicą) bez konieczności tworzenia i urządzania nowych biur czy placówek.

Podstawa prawna:

 • art. 675, art. 6711 § 1, art. 215–219 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94, ost. zm. DzU z 2013 r. poz. 2).

 

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.