reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Telepraca > Obowiązki telepracownika i pracodawcy związane z pracą w formie telepracy

Obowiązki telepracownika i pracodawcy związane z pracą w formie telepracy

Telepraca, inaczej nazywana pracą zdalną, jest specyficzną formą zatrudnienia, uregulowaną w kodeksie pracy. Polega na wykonywaniu pracy poza zakładem pracy. Jakie obowiązki, mając na uwadze specyfikę tejże formy pracy, ciążą na telepracowniku i pracodawcy?

W stosunku do telepracownika oraz pracodawcy zatrudniającego pracowników w formie telepracy, stosować należy ogólne przepisy kodeksu pracy, które określają obowiązki stron stosunku pracy. Kodeks pracy przewiduje dodatkowo przepisy nakładające na pracodawcę i telepracownika obowiązki ściśle związane z omawianą formą pracy.

Zobacz także: Telepraca a koszty zatrudnienia

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany przede wszystkim do dostarczenia pracownikowi sprzętu, niezbędnego do świadczenia przez pracownika pracy zdalnej, który zapewniać będzie bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Rodzaj powierzonego pracownikowi sprzętu jest oczywiście uzależniony od rodzaju wykonywanej przez telepracownika pracy. W praktyce najczęściej jest to sprzęt komputerowy. Kodeks pracy stanowi również, iż pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia powierzonego pracownikowi sprzętu, pokrycia kosztów związanych z jego instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją oraz do zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi powierzonego sprzętu. Strony stosunku pracy mogą jednak w odrębnej umowie w inny sposób określić swoje prawa i obowiązki dotyczące sprzętu, włącznie z postanowieniem, iż telepracownik będzie wykorzystał w pracy swój własny sprzęt. W umowie tej należy wówczas określić również zasady ubezpieczenia sprzętu telepracownika, z którego będzie korzystał przy wykonywaniu pracowniczych obowiązków. W sytuacji, gdy pracownik wykorzystuje w pracy zdalnej własny sprzęt, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Pracodawca jest zobowiązany również do umożliwienia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej.

Polecamy serwis: Umowy cywilnoprawne

Jeżeli praca jest wykonywana w domu pracownika, pracodawca ma obowiązek realizowania wobec niego obowiązków z zakresu bhp, z wyłączeniem obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, obowiązki zapewnienia pomieszczeń pracy odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy oraz obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno sanitarnych.

Obowiązki telepracownika

Telepracownik jest zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny dostarczonego mu sprzętu, a także do sprawowania nad nim pieczy. Ponosi on bowiem odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt. Telepracownik ma również obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama