| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wynagrodzenie młodocianych 2013

Wynagrodzenie młodocianych 2013

Wynagrodzenie młodocianych w 2013 r. ponownie wzrosło. Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego otrzymują wynagrodzenie na podstawie postanowień szczególnych. Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe stawki minimalne uzależnione od roku nauki młodocianego.

Młodociani zatrudniani są w ramach zwykłego stosunku pracy bądź w celu przygotowania zawodowego. Do pierwszych z nich stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące wynagrodzenia za pracę ( np. ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Pozostałym młodocianym przyznaje się wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania młodocianemu w okresie nauki zawodu.

Wynagrodzenie w okresie nauki zawodu

Zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zobacz również serwis: Wynagrodzenie

Stosunek procentowy wynagrodzenia wynosi:

  1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  3. w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.

W związku z powyższym kwota wypłacana młodocianemu zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego może być dużo niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenie dla odbywającego przyuczenie do wykonywania określonych prac

Według § 20 wspomnianego rozporządzenia młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Zobacz także: Młodociani - badania lekarskie

Minimalne stawki wynagrodzenia od marca do maja

Od 1 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.:

  1. w pierwszym roku nauki młodocianego będzie przysługiwało mu wynagrodzenie nie niższe niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli 149,60 zł;
  2. w drugim roku nauki młodocianego będzie przysługiwało mu wynagrodzenie nie niższe niż 5% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli 187 zł;
  3. w trzecim roku nauki młodocianego będzie przysługiwało mu wynagrodzenie nie niższe niż 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, czyli 224,40 zł.

Wynagrodzenie młodocianego nie jest świadczeniem odpowiadającym pracy wykonanej. Należy mieć na uwadze, że celem tego rodzaju zatrudnienia nie jest uzyskanie pieniędzy za wykonaną pracę, lecz zdobycie przez młodocianego umiejętności wykonywania zawodu.

Co więcej, uważa się, że tak niski poziom minimalnego wynagrodzenia wynika między innymi z tego, że pracodawca ma w stosunku do młodocianych wiele szczególnych obowiązków związanych z przyuczaniem do praktycznego wykonywania pracy. Są to dodatkowe obowiązki, które nie dotyczą pełnoletnich pracowników.

Zobacz również: Forum Kadry - ZUS i Płace

Ochrona wynagrodzenia

Warto wspomnieć, że wynagrodzenie młodocianego podlega takiej samej ochronie jak wynagrodzenie pracownika dorosłego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »