Kategorie

Jak zatrudnić pracownika, który wyczerpał limit umów o pracę na czas określony

Goroszkiewicz Marta
Na podstawie jakiej umowy zatrudnić pracownika, który pracował wcześniej u pracodawcy na podstawie 3 umów na czas określony, a następnie umowy na czas nieokreślony? / fot. Shutterstock
Na podstawie jakiej umowy zatrudnić pracownika, który pracował wcześniej u pracodawcy na podstawie 3 umów na czas określony, a następnie umowy na czas nieokreślony? / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Pracownica była zatrudniona w naszej firmie od 1 marca 2017 r. Pracowała na podstawie trzech następujących bezpośrednio po sobie umów na czas określony i następnie czwartej umowy na czas nieokreślony zawartej w 2019 r. Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana 31 stycznia 2020 r. na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownicy. Teraz, po przerwie, pracownica zwróciła się do nas z prośbą o ponowne zatrudnienie. Czy możemy podpisać z nią umowę na czas określony? - pyta Czytelniczka z Łodzi.

PROBLEM

Pracownica była zatrudniona w naszej firmie od 1 marca 2017 r. Pracowała na podstawie trzech następujących bezpośrednio po sobie umów na czas określony i następnie czwartej umowy na czas nieokreślony zawartej w 2019 r. Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana 31 stycznia 2020 r. na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownicy. Teraz, po przerwie, pracownica zwróciła się do nas z prośbą o ponowne zatrudnienie. Czy możemy podpisać z nią umowę na czas określony? - pyta Czytelniczka z Łodzi.

RADA

Jeżeli chcą Państwo ponownie zatrudnić pracownicę, powinna z nią zostać zawarta umowa na czas nieokreślony. W jej przypadku został już bowiem wyczerpany limit 3 umów na czas określony, które mogą ze sobą zawierać strony stosunku pracy. Na te limity nie mają wpływu przerwy w zatrudnieniu ani fakt, że pracownica ostatnio pracowała na umowę na czas nieokreślony. Zawarcie z pracownicą umowy na czas określony będzie możliwe jedynie wtedy, gdy takiej umowy nie obejmują limity właściwe dla umów terminowych.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy – prenumerata.

UZASADNIENIE

Okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem nie może trwać dłużej niż 33 miesiące, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (art. 251 § 1 Kodeksu pracy).

Limit umów na czas określony a przerwa w zatrudnieniu

Reklama

Obecnie przerwa w zatrudnieniu nie ma wpływu na limity ograniczające zawieranie umów na czas określony. Takie rozwiązanie funkcjonowało w poprzednim stanie prawnym przed 22 lutego 2016 r. Wówczas przerwa w zatrudnieniu wynosząca więcej niż 1 miesiąc skutkowała możliwością ponownego liczenia limitu umów na czas określony. Jednak brak analogicznej regulacji w obowiązującej wersji przepisów prawa pracy świadczy o tym, że zamiarem ustawodawcy było restrykcyjne podejście do liczenia limitów umów na czas określony.

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują też wyjątku od stosowania limitu w sytuacji, gdy przerwa w zatrudnieniu nastąpiła z inicjatywy pracownika. Nie ma również regulacji pozwalającej na "obejście" limitów, gdy wnioskuje o to sam pracownik.

W przedstawionej sytuacji na limit dozwolonych umów na czas określony nie wpłynie również przedzielenie ich zatrudnieniem na czas nieokreślony. Do limitu umów terminowych wliczamy bowiem wszystkie umowy na czas określony zawarte z danym pracownikiem, a nie tylko te następujące bezpośrednio po sobie.

Wyjątki od limitu umów na czas określony

Reklama

Na tak kategoryczne podejście ustawodawcy do limitów zatrudnienia terminowego wskazuje także fakt, że w przepisach został zamieszczony katalog wyjątków od limitów 33 miesięcy i 3 umów na czas określony. Jednak katalog ten jest zamknięty, co oznacza, że w innych przypadkach należy uwzględniać limity dotyczące umów na czas określony. Wskazane wyjątki należy stosować, jeżeli zawarcie umów na czas określony ponad limit w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na zatrudnienie i jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Do sytuacji, w których nie stosuje się limitu trzech umów na czas określony czy maksymalnego 33-miesięcznego zatrudnienia na ich podstawie, zaliczamy okresy pracy na umowy na czas określony zawarte w celu:

 • wykonywania prac sezonowych i dorywczych;
 • wykonywania pracy przez okres kadencji;
 • zastępstwa nieobecnego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Taki wyjątek przepisy dopuszczają także, jeśli pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy (art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy). W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni roboczych (liczonych od następnego dnia po dniu zawarcia umowy). Zawiadomienie następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. W zawiadomieniu należy wskazać powody zawierania umowy ponadlimitowej. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziano karę grzywny od 1000 do 30 000 zł (art. 281 pkt 1a Kodeksu pracy). Kara ta może być wymierzona za brak zawiadomienia, za zawiadomienie w innej formie niż wymagana, a także za przekroczenie określonego terminu zawiadomienia.

Wyjątkową sytuacją jest także przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu (jeśli była ona zawarta na czas określony, a uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży). Przy przedłużeniu takiej umowy do dnia porodu nie ma zastosowania limit 33 miesięcy oraz maksymalnie 3 umów na czas określony (art. 251 § 41 Kodeksu pracy).

Zatem jeżeli w omawianym przypadku nie występuje żadna z wymienionych okoliczności, w których nie stosujemy limitów dotyczących umów na czas określony, to nie mogą Państwo podpisać z pracownicą tego rodzaju umowy.

Umową o pracę, której nie wlicza się do limitu umów na czas określony, jest również umowa na okres próbny. Jednak taką umowę można ponownie zawrzeć z tym samym pracownikiem:

 • jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
 • po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Jeżeli więc Państwa pracownica ma być zatrudniona do pracy tego samego rodzaju co wykonywana poprzednio, nie można z nią podpisać umowy na okres próbny. Dopuszczalne zatem będzie zawarcie z pracownicą jedynie umowy na czas nieokreślony.

Z tym samym pracownikiem można zawrzeć ponownie umowę na okres próbny, jeżeli ma on wykonywać pracę innego rodzaju niż dotychczas.

Konsekwencje nieprzestrzegania limitów umów na czas określony

Kodeks pracy reguluje sytuację przekroczenia limitów dotyczących umów na czas określony poprzez mechanizm automatycznego przekształcenia umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony. Do takiego przekształcenia dochodzi od dnia następującego po przekroczeniu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony lub od dnia zawarcia 4 takiej umowy.

Pracownik był zatrudniony u pracodawcy na podstawie następujących umów:

 • od 1 stycznia do 31 sierpnia 2017 r. - umowa na czas określony,

 • od 1 września do 31 grudnia 2017 r. - umowa na czas określony,

 • od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r. - umowa na czas określony,

 • od 1 października do 31 stycznia 2020 r. - umowa na czas nieokreślony.

Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana w wyniku wypowiedzenia jej przez pracownika, który planował wyjazd za granicę. W maju 2020 r. pracownik zgłosił się do pracodawcy z prośbą o zatrudnienie go od 1 czerwca 2020 r. do końca wakacji, tj. do 31 sierpnia 2020 r., ponieważ jego wyjazd za granicę został przesunięty. Pracodawca przystał na prośbę pracownika i zawarł z nim umowę na czas określony od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy umowa ta automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony, ponieważ dotychczasowe zatrudnienie pracownika przekroczyło limity zarówno 33 miesięcy terminowego zatrudnienia, jak i 3 umów na czas określony.

Podstawa prawna:

art. 25 § 3, art. 251, art. 281 pkt 1a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?