REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie nowych nauczycieli

Beata Skrobisz-Kaczmarek

REKLAMA

Zawierając umowę o pracę z nowym nauczycielem, dyrektor placówki będzie stosował przepisy Karty Nauczyciela lub Kodeksu pracy. Wybór jednej ze wskazanych podstaw prawnych będzie uzależniony od tego, jaki podmiot prowadzi szkołę.

Biorąc pod uwagę różnorodność podmiotów prowadzących szkoły, najwięcej nauczycieli zatrudnionych jest w szkołach i placówkach, do których stosuje się w pełni ustawę – Karta Nauczyciela. Na jej podstawie stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Jeżeli szkołę prowadzi osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego ani osobą fizyczną, stosuje się Kodeks pracy.

REKLAMA

Autopromocja

Zasadą jest, że z nauczycielem zawiera się umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak przepisy Karty Nauczyciela przewidują pewne wyjątki w tym zakresie.

Umowy na czas określony

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują zawierania umów na okres próbny. Nauczyciela stażystę podejmującego pierwszą pracę w placówce oświatowej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku szkolnego. Dzięki tej umowie pracodawca i pracownik mogą przekonać się o przydatności danej osoby do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. W okresie tej umowy pracownik odbywa staż, a po jego zakończeniu otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego.

Przykład

Absolwent wydziału matematyki Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września 2009 r. został zatrudniony jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej w pełnym wymiarze zajęć na okres 1 roku szkolnego. Z dniem rozpoczęcia pracy realizował staż, który trwał 9 miesięcy, a po jego zakończeniu odbył rozmowę kwalifikacyjną. Pozytywny wynik tej rozmowy jest równoznaczny z otrzymaniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dyrektor placówki ma również możliwość zawarcia umowy na czas określony z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi, ale tylko w przypadku:

 • zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
 • zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudni nauczyciela po raz kolejny na podstawie umowy na czas określony, mimo że ww. przesłanki nie zaistniały, wówczas do tych umów ma zastosowanie art. 251 k.p.

Umowa na czas nieokreślony

Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela kontraktowego zatrudniani są przez dyrektora szkoły na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Natomiast z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć stosunek pracy zawiera się na podstawie mianowania. Gdy nauczyciel uzyska stopień nauczyciela mianowanego, umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształcenia dokonuje się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Potwierdza to na piśmie dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Stosunek pracy na podstawie mianowania zawiera się z nauczycielem wówczas, gdy oprócz odbycia stażu i zdania egzaminu:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o ubezwłasnowolnienie lub dyscyplinarne,
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Nie można nawiązać stosunku pracy w charakterze nauczyciela z osobą, która nie spełnia określonych warunków, a w szczególności nie ma odpowiednich kwalifikacji albo była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

WAŻNE!

Od 23 sierpnia 2008 r. nauczyciel, którego stosunek pracy ma być przekształcony na mianowanie, musi przedstawić dyrektorowi szkoły informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Przykład

W jednej z klas w gimnazjum są prowadzone zajęcia z języka włoskiego. Ze względu na to, że gimnazjum jest 3-letnie, nauczyciel tego języka ma w planie zajęć przydzielone po 4 godziny w 3 klasach. Dyrektor zawarł więc z nauczycielem mianowanym umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18 etatu.


Istnieją również przypadki, że dyrektor szkoły nie ma możliwości zatrudnienia osoby z kwalifikacjami. W takiej sytuacji zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa o systemie oświaty dopuszczają możliwość zatrudnienia osób bez określonych w rozporządzeniu kwalifikacji. Dyrektor występuje wtedy o zgodę na zatrudnienie ww. osoby do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jego placówką. Po jej uzyskaniu zatrudnia taką osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Nauczyciel ten otrzymuje wynagrodzenie takie jak stażysta, z tym że nie rozpoczyna stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Ustawa o systemie oświaty przewiduje także możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem. Dyrektor szkoły publicznej może zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, lecz posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu. Może to mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty (art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty).

Przykład

REKLAMA

Dyrektor szkoły plastycznej wystąpił do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie absolwenta Akademii Sztuk Pięknych do prowadzenia zajęć z grafiki, z uwagi na brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Kurator, uwzględniając duży dorobek zawodowy grafika, wyraził zgodę na jego zatrudnienie na podstawie ustawy o systemie oświaty. Osobę taką zatrudnia się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z tym że stosuje się do niej przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli ustalonych Kartą Nauczyciela, a wynagrodzenie określa się jak dla nauczyciela dyplomowanego.

Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Jednak może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości zatrudnienia tych nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

MRPiPS: Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

REKLAMA

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA