Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie nowych nauczycieli

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Zawierając umowę o pracę z nowym nauczycielem, dyrektor placówki będzie stosował przepisy Karty Nauczyciela lub Kodeksu pracy. Wybór jednej ze wskazanych podstaw prawnych będzie uzależniony od tego, jaki podmiot prowadzi szkołę.

Biorąc pod uwagę różnorodność podmiotów prowadzących szkoły, najwięcej nauczycieli zatrudnionych jest w szkołach i placówkach, do których stosuje się w pełni ustawę – Karta Nauczyciela. Na jej podstawie stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Jeżeli szkołę prowadzi osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego ani osobą fizyczną, stosuje się Kodeks pracy.

Zasadą jest, że z nauczycielem zawiera się umowę o pracę na czas nieokreślony. Jednak przepisy Karty Nauczyciela przewidują pewne wyjątki w tym zakresie.

Umowy na czas określony

Przepisy Karty Nauczyciela nie przewidują zawierania umów na okres próbny. Nauczyciela stażystę podejmującego pierwszą pracę w placówce oświatowej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na okres 1 roku szkolnego. Dzięki tej umowie pracodawca i pracownik mogą przekonać się o przydatności danej osoby do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. W okresie tej umowy pracownik odbywa staż, a po jego zakończeniu otrzymuje stopień nauczyciela kontraktowego.

Przykład

Absolwent wydziału matematyki Uniwersytetu Warszawskiego od 1 września 2009 r. został zatrudniony jako nauczyciel matematyki w szkole podstawowej w pełnym wymiarze zajęć na okres 1 roku szkolnego. Z dniem rozpoczęcia pracy realizował staż, który trwał 9 miesięcy, a po jego zakończeniu odbył rozmowę kwalifikacyjną. Pozytywny wynik tej rozmowy jest równoznaczny z otrzymaniem stopnia nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor placówki ma również możliwość zawarcia umowy na czas określony z nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi, ale tylko w przypadku:

 • zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
 • zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

WAŻNE!

Należy pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudni nauczyciela po raz kolejny na podstawie umowy na czas określony, mimo że ww. przesłanki nie zaistniały, wówczas do tych umów ma zastosowanie art. 251 k.p.

Umowa na czas nieokreślony

Nauczyciele posiadający stopień nauczyciela kontraktowego zatrudniani są przez dyrektora szkoły na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Natomiast z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć stosunek pracy zawiera się na podstawie mianowania. Gdy nauczyciel uzyska stopień nauczyciela mianowanego, umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania. Przekształcenia dokonuje się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Potwierdza to na piśmie dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Stosunek pracy na podstawie mianowania zawiera się z nauczycielem wówczas, gdy oprócz odbycia stażu i zdania egzaminu:

 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o ubezwłasnowolnienie lub dyscyplinarne,
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Nie można nawiązać stosunku pracy w charakterze nauczyciela z osobą, która nie spełnia określonych warunków, a w szczególności nie ma odpowiednich kwalifikacji albo była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

WAŻNE!

Od 23 sierpnia 2008 r. nauczyciel, którego stosunek pracy ma być przekształcony na mianowanie, musi przedstawić dyrektorowi szkoły informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Przykład

W jednej z klas w gimnazjum są prowadzone zajęcia z języka włoskiego. Ze względu na to, że gimnazjum jest 3-letnie, nauczyciel tego języka ma w planie zajęć przydzielone po 4 godziny w 3 klasach. Dyrektor zawarł więc z nauczycielem mianowanym umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 12/18 etatu.


Istnieją również przypadki, że dyrektor szkoły nie ma możliwości zatrudnienia osoby z kwalifikacjami. W takiej sytuacji zarówno Karta Nauczyciela, jak i ustawa o systemie oświaty dopuszczają możliwość zatrudnienia osób bez określonych w rozporządzeniu kwalifikacji. Dyrektor występuje wtedy o zgodę na zatrudnienie ww. osoby do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad jego placówką. Po jej uzyskaniu zatrudnia taką osobę na podstawie umowy o pracę na czas określony. Nauczyciel ten otrzymuje wynagrodzenie takie jak stażysta, z tym że nie rozpoczyna stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Ustawa o systemie oświaty przewiduje także możliwość zatrudnienia osoby niebędącej nauczycielem. Dyrektor szkoły publicznej może zatrudnić osobę niebędącą nauczycielem, lecz posiadającą przygotowanie uznane przez dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu. Może to mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą kuratora oświaty (art. 7 ust. 1a i 1b ustawy o systemie oświaty).

Przykład

Dyrektor szkoły plastycznej wystąpił do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie absolwenta Akademii Sztuk Pięknych do prowadzenia zajęć z grafiki, z uwagi na brak nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Kurator, uwzględniając duży dorobek zawodowy grafika, wyraził zgodę na jego zatrudnienie na podstawie ustawy o systemie oświaty. Osobę taką zatrudnia się zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, z tym że stosuje się do niej przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli ustalonych Kartą Nauczyciela, a wynagrodzenie określa się jak dla nauczyciela dyplomowanego.

Przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają możliwość nawiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć. Jednak może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych nie ma możliwości zatrudnienia tych nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?
  Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.
  Kontrola trzeźwości w pracy - zmiany w Kodeksie pracy
  Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.