| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Jaką odpowiedzialność wobec pracodawcy ponosi pracownik, który ujawnia tajemnice firmy

Pracownik ma obowiązek chronić tajemnice pracodawcy. Jeśli tego nie robi, naraża się na sankcje nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale także trzy lata po jego ustaniu.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 11 ustawy, przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wyjaśniając tę definicję, należy wskazać, że informacja gospodarcza obejmuje całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym. Mogą to być, przykładowo, wiadomości dotyczące sposobów produkcji (tzw. know–how) lub związane z działalnością handlową, marketingową czy finansową pracodawcy.

Informacja techniczna obejmuje wszystkie dane dotyczące urządzeń eksploatowanych przez przedsiębiorcę, związanych z cyklem produkcyjnym. Natomiast informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy sposobów wytwarzania formuł chemicznych, wzorów i metod działania (wyrok WSA w Warszawie z 15 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 128/12). Informacja organizacyjna obejmuje całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.

Nieujawnienie do wiadomości publicznej oznacza, że wiadomość jest nieznana ogółowi lub konkurentom oraz osobom, które ze względu na swój zawód są nią zainteresowane. Z kolei podjęcie przez pracodawcę niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji polega na tym, że w ich wyniku informacja nie może dotrzeć do osób trzecich w zwykły sposób, bez specjalnych starań. Chodzi więc o ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których znajduje się odpowiednia dokumentacja, monitoring i inne zabezpieczenia techniczne. W szczególności stosuje się dość powszechne klauzule poufności zarówno w umowach o pracę, jak i w kontaktach handlowych.

Istotną cechą tajemnic przedsiębiorstwa jest ich poufność. Nie jest tu jednak wymagany stan tajemnicy absolutnej, wystarczy ograniczona dostępność do tych danych. Z chwilą upowszechnienia określonej informacji (co może nastąpić przez jej publikację, wystawienie na widok publiczny lub wprowadzenie do obrotu rzeczy pozwalającej znawcy rozszyfrować istotę rozwiązania), traci ona przymiot sekretu. Dopóki dana tajemnica znana będzie tylko ograniczonej liczbie osób, dopóty dla zainteresowanych, ze względu na swoją użyteczność, będzie miała określoną wartość rynkową.

PRZYKŁAD

Tajemnicą przedsiębiorstwa nie jest metoda produkcji prostych mebli wystawionych w punktach handlowych na widok publiczny. Każdy fachowiec może bowiem w ten sposób poznać, jaką metodę produkcji zastosowano przy wyrobie tego produktu.

O tym, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, decyduje pracodawca. Powinien wybrać specyficzne informacje odróżniające go od innych firm o podobnej specyfice działania. Pracodawca zobowiązany jest powiadomić podwładnych o zakresie tych informacji – jeśli to możliwe – przed dopuszczeniem do pracy. Może to nastąpić w umowie o pracę albo w odrębnym piśmie. Wskazane jest także uwzględnienie tego obowiązku w wykazie obowiązków pracowniczych zawartych w regulaminie pracy. Do celów dowodowych ważne jest, aby pracownik podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z tajemnicą przedsiębiorstwa.

Pracodawca nie musi podejmować żadnych dodatkowych kroków w celu zapewnienia poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Innymi słowy, nie muszą być zawierane żadne specjalne klauzule do umowy o pracę czy odrębne umowy, aby zobowiązać pracownika do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Jest to bowiem obowiązek wynikający z przepisów kp. Niekiedy pracodawcy decydują się na wprowadzenie odpowiednich postanowień do umowy o pracę albo zawarcie dodatkowej umowy w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, co jest w pełni dopuszczalne.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Działanie polegające na przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli zagraża interesom przedsiębiorcy lub narusza te interesy, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Także po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli umowa inaczej nie stanowi, osoba, która świadczyła pracę na rzecz przedsiębiorcy albo na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej (np. zlecenia, umowy o dzieło), jest związana przez trzy lata zakazem ujawniania czy wykorzystywania tajemnic przedsiębiorstwa, również po wygaśnięciu umowy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »