Kategorie

Status pracowników po przekształceniach formy organizacyjno-prawnej żłobków

Ewa Preis
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 zmieniła formę organizacyjno-prawną żłobków. Tracą one status zakładów opieki zdrowotnej i stają się albo gminnymi jednostkami budżetowymi, albo prywatnymi podmiotami bez statusu zakładu opieki zdrowotnej. Ustawa uregulowała także status pracowników zatrudnionych w jednostce działającej jako zakład opieki zdrowotnej.

Od 4 kwietnia 2011 r. żłobki mogą funkcjonować wyłącznie w formie gminnej jednostki budżetowej albo podmiotu gospodarczego utworzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwana dalej ustawą żłobkową) uregulowała także status pracowników zatrudnionych w jednostce działającej jako zakład opieki zdrowotnej. Pracownicy ci z mocy prawa stają się pracownikami żłobków w rozumieniu ustawy żłobkowej. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 231 k.p., czyli procedurę przewidzianą w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. A zatem żłobki działające na podstawie ustawy żłobkowej stają się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Natomiast pracownicy żłobków działających jako zakłady opieki zdrowotnej publiczne lub niepubliczne będą pracownikami żłobków funkcjonujących jako gminne jednostki budżetowe lub podmiotów prywatnych bez statusu zakładów opieki zdrowotnej (art. 8 ust. 2 ustawy żłobkowej).

Przejęcie zakładu pracy

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę gwarantuje pracownikom zachowanie ciągłości zatrudnienia. Oznacza to, że nie rozwiązuje się z nimi dotychczasowych stosunków pracy i nie ma potrzeby nawiązania nowych. Przejęcie wszystkich pracowników, jak również wstąpienie w prawa i obowiązki stron nowego pracodawcy następuje automatycznie, z mocy prawa. W tym przypadku nie jest wymagana zgoda pracowników, a skuteczność nie zależy od podpisania nowych umów o pracę czy ich modyfikacji (wyrok SN z 8 czerwca 2010 r., I PK 214/09).

Pracownicy zatrudnieni w przejmowanym zakładzie pracy muszą być powiadomieni o przejściu, zarówno przez dotychczasowego, jak i nowego pracodawcę.

Gdy w przejmowanym i przejmującym zakładzie pracy działają związki zawodowe, dotychczasowy i nowy pracodawca mają obowiązek, co najmniej na 30 dni przed przewidywanym przejściem zakładu, poinformowania na piśmie działające u każdego z nich zakładowe organizacje związkowe o:

 • terminie tego przejścia (w omawianym przypadku jest to 4 kwietnia 2011 r.),
 • prawnych i ekonomicznych przyczynach przejścia,
 • socjalnych skutkach przejścia dla swoich pracowników,
 • zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 17 grudnia 2001 r., pracodawca ma obowiązek wskazać dokładną datę przejęcia zakładu pracy (I PKN 746/00). Ustawa żłobkowa weszła w życie po 30 dniach od jej publikacji, co oznacza, że kierownik żłobka musiałby taką informację przekazać swoim pracownikom w okresie przewidywanej daty ogłoszenia ustawy (3 marca 2011 r.), nie wiedząc, kiedy to dokładnie nastąpi. A zatem ustawa żłobkowa nakłada na pracodawcę obowiązki, które był zobowiązany wykonać jeszcze przed dniem wejścia w życie ustawy.

Kwalifikacje dyrektora i innych pracowników żłobka

W żłobku funkcjonującym na nowych zasadach będzie mogła pracować osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny nałożony na nią na mocy tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Personelem żłobka są dyrektor (jako osoba zarządzająca i przełożony dla pracowników), opiekunowie dzieci, pielęgniarka lub położna oraz ewentualnie wolontariusze.

Obecnie o stanowisko dyrektora żłobka może się ubiegać osoba, która ma:

 • wyższe wykształcenie (jakiekolwiek) i co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • co najmniej średnie wykształcenie (jakiekolwiek) i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi (art. 13 ustawy żłobkowej).

Wymagania dla opiekunów

Liczebność opiekunów dzieci należy dostosować do liczby dzieci, które uczęszczają do żłobka. Jeden opiekun może się jednocześnie zajmować maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy jest wśród nich choć jedno dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki, także dziecko, które nie ukończyło 1. roku życia – maksymalnie pięciorgiem.

Opiekunem może być osoba, która:

 • jest pielęgniarką, położną, opiekunką dziecięcą, nauczycielem wychowania przedszkolnego, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym,
 • legitymuje się co najmniej średnim wykształceniem oraz:
Reklama

– minimum 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do 3 lat; jeżeli w ciągu 6 miesięcy przed podjęciem zatrudnienia w żłobku jako opiekun nie pracowała z dziećmi do 3 lat, musi dodatkowo przejść przynajmniej 80-godzinne szkolenie aktualizujące oraz uzupełniające wiedzę i umiejętności,

– przed podjęciem pracy w tym charakterze odbyła co najmniej 280-godzinne szkolenie (w tym co najmniej 80 godzin praktyki) polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.


W świetle wcześniejszych przepisów opiekunką dziecięcą mogła być osoba legitymująca się co najmniej średnim wykształceniem medycznym i 5-letnią pracą w zawodzie. Osoby zatrudnione od 4 kwietnia 2011 r. do opieki w żłobkach nie mają obowiązku odbywania szkoleń uzupełniających czy aktualizujących ich wiedzę (art. 76 ust. 3 ustawy żłobkowej). Gdy jednak brakuje im średniego wykształcenia, muszą je uzupełnić w ciągu 3 lat od daty wejścia w życie ustawy żłobkowej, czyli do 4 kwietnia 2014 r.

Pielęgniarka i wolontariusz

Reklama

Żłobek, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, musi zatrudniać przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną (art. 15 ust. 3 ustawy żłobkowej). Osoby ubiegające się o zatrudnienie jako pielęgniarka lub położna muszą legitymować się co najmniej średnim wykształceniem medycznym i rocznym stażem w zawodzie. Pielęgniarka lub położna, która 4 kwietnia 2011 r. będzie pracować w tej placówce w charakterze opiekuna do dzieci, zachowuje prawo do wykonywania zawodu przez czas tego zatrudnienia, ale nie dłużej niż przez 15 lat (art. 77 ustawy żłobkowej).

W żłobkach działających w nowej formie organizacyjno-prawnej pomocy w opiece nad dziećmi mogą udzielać wolontariusze, którzy odbyli 40-godzinne szkolenie. Przechodzenie kursu nie jest konieczne, jeśli wolontariusz posiada kwalifikacje stawiane opiekunowi (art. 17 ustawy żłobkowej).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (DzU nr 45, poz. 235).

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 17 grudnia 2001 r. (I PKN 746/00, OSNP 2003/24/589),
 • wyrok SN z 8 czerwca 2010 r. (I PK 214/09, niepubl.).
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?