| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania nie określa minimalnej wysokości odszkodowania. Należy zatem zastosować przepisy Kodeksu cywilnego, w którym wysokość odszkodowania została uzależniona od wysokości szkody poniesionej przez osobę poszkodowaną.

Przedawnienie roszczeń

Roszczenia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania przedawniają się po upływie 3 lat od powzięcia wiadomości o naruszeniu tej zasady przez poszkodowanego (art. 15 ustawy). Niezależnie od daty powzięcia informacji o naruszeniu zasady równego traktowania roszczenia te przedawniają się z upływem 5 lat od chwili naruszenia. Roszczenie ze stosunku pracy ulega przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.). W ustawie przedawnienie roszczeń zostało zatem uregulowane inaczej niż przedawnienie roszczeń pracownika wobec pracodawcy. Różnica ta wynika przede wszystkim ze sposobu określenia momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia.

WAŻNE!

W przypadku roszczenia odszkodowawczego dochodzonego wobec pracodawcy bieg przedawnienia nie zawsze rozpoczyna się w momencie powzięcia przez osobę dyskryminowaną informacji o naruszeniu. W wyroku z 3 lutego 2009 r. (I PK 156/08, M.P.Pr. 2009/6/311) Sąd Najwyższy stwierdził, że termin przedawnienia roszczenia wywodzonego z art. 183d k.p. nie może rozpocząć biegu przed ujawnieniem się szkody na osobie – w przypadku tej sprawy ujawnieniem się skutków dyskryminacji w postaci rozstroju zdrowia.

Nieważność z mocy prawa

Poza prawem do odszkodowania warto wskazać na jeszcze jeden skutek wejścia w życie ustawy. Artykuły 6–9 ustawy zakazują nierównego traktowania, co oznacza, że zachowania naruszające te przepisy są niezgodne z prawem, a w konsekwencji nieważne na podstawie art. 58 k.c. Czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek (art. 58 § 1 k.c.). Na przykład, nieważne będzie postanowienie umowy-zlecenia, które wynagrodzenie zleceniobiorcy określa w sposób dyskryminujący w porównaniu z wynagrodzeniem innego zleceniobiorcy wykonującego taką samą pracę.

Podstawa prawna:

  • art. 13 i nast. ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (DzU nr 254, poz. 1700).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »