Kategorie

Outsourcing funkcji personalnych sposobem na kryzys

Klimek-Michno Katarzyna
Wydzielenie funkcji personalnych na zewnątrz może pomóc firmie w redukcji kosztów i przydać się szczególnie w czasach spowolnienia gospodarczego. Nie powinno to być jednak jedynym powodem, dla którego wybierzemy takie rozwiązanie.

Zlecanie zewnętrznym firmom zadań, za które do tej pory odpowiedzialne były wewnętrzne działy kadr, i wynajmowanie ekspertów do realizacji danego projektu w miejsce zatrudnianych na stałe pracowników ds. HR staje się coraz bardziej popularne. Świadczą o tym statystyki. Jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę IDC na zlecenie ADP Polska, rok do roku o 10 proc. rośnie rynek outsourcingu w obszarze kadrowo-płacowym. W 2009 roku wartość rynku outsourcingu w tym zakresie oceniana była na 304 mln zł. Natomiast z międzynarodowego badania przeprowadzonego w 2010 roku przez Heliview Research na zlecenie ADP (wśród firm liczących od 50 do 2,5 tys. pracowników) wynika, że w Polsce największym zainteresowaniem cieszy się outsourcing w zakresie szkoleń i rozwoju (korzysta z niego 29 proc. podmiotów) oraz w zakresie BHP (25 proc.). Popularny jest także outsourcing w obszarze rekrutacji – 19 proc. firm korzysta z takiego rozwiązania. Z kolei usługa naliczania płac cieszy się powodzeniem u 10 proc. badanych respondentów. Najrzadziej firmy decydują się na outsourcing usługi: zarządzanie wynikami – jedynie 4 proc. przedsiębiorstw. W tym samym badaniu respondenci zapytani zostali o plany w zakresie outsourcingu funkcji HR. Wyniki okazały się niezwykle obiecujące, gdyż aż 40 proc. firm aktualnie wydzielających na zewnątrz co najmniej jedną funkcję HR rozważa w ciągu 1–2 lat rozszerzenie firmy na kolejne funkcje. Natomiast wśród firm jeszcze niekorzystających z outsourcingu HR aż 48 proc. planuje jego wprowadzenie.

– Rynek outsourcingu cały czas się dynamicznie rozwija. Najchętniej wybierają takie rozwiązanie firmy z zagranicznym kapitałem, ale wśród rodzimych firm również widać coraz większe zainteresowanie. Polscy pracodawcy przekonują się do tego rodzaju usług – mówi Iwona Kubeczek, business development manager w ADP Polska i ekspert Instytutu Outsourcingu, dodając, że zalet outsourcingu jest wiele: wiedza ekspercka i doświadczenie, dostęp do nowoczesnych technologii, jakość i terminowość, odpowiedzialność po stronie dostawcy usługi oraz efekt skali, który pozwala na optymalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu realizowanych usług.

Bez względu na wielkość

Mimo że z outsourcingu korzystają często większe przedsiębiorstwa czy też korporacje z zagranicznym kapitałem, specjaliści twierdzą, że taki system z powodzeniem może się również sprawdzić w rodzimych małych i średnich przedsiębiorstwach. – Mniejsza firma wielokrotnie nie może sobie finansowo pozwolić na zainwestowanie w nowoczesne technologie i wdrożenie kosztownego systemu informatycznego, zatrudnienie na etat doświadczonych specjalistów czy wykonanie drogiej ekspertyzy. Firmy outsourcingowe oferują gotowe, wypracowane rozwiązania i posiadają certyfikaty bezpieczeństwa – przekonuje Iwona Kubeczek.

To, ile zaoszczędzimy, korzystając z outsourcingu funkcji personalnych, jest kwestią indywidualną i zależy od specyfiki firmy oraz wybieranych usług i ich skali.

– W przypadku jednej firmy oszczędności mogą sięgać nawet 50 proc., w przypadku innej będą porównywalne ze stanem wyjściowym, gdy w firmie funkcjonował tradycyjny dział HR, jednak wartością dodaną okaże się na przykład wyższa jakość, bezpieczeństwo i utajnienie danych czy optymalizacja procesów wewnątrz firmy – mówi Iwona Kubeczek. Niektóre czynniki pozostają niemierzalne lub trudne do wycenienia. W liczbach trudno określić m.in., ile zyskamy dzięki dobrze rekrutowanemu i odpowiednio dobranemu do stanowiska pracy kandydatowi. Albo jeśli mamy lepszy dzięki outsourcingowi system kadrowo-płacowy, znikają problemy np. w postaci nadpłat czy niedopłat wynagrodzeń, z którymi wcześniej firma się borykała.

– W czasach spowolnienia gospodarczego szczególnie cenną zaletą dla pracodawców może być możliwość zmiany kosztów stałych na zmienne. Gwarantuje to outsourcing usług HR, który pozwala na elastyczność. Płacimy za usługę wówczas, gdy z niej korzystamy. Nie musimy utrzymywać cały czas działu i stanowisk pracy – tłumaczy Iwona Kubeczek.


Optymalizacja kosztowa

Bartosz Wieczorek z firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources zaznacza, że kryzys gospodarczy sprzyja rozwiązaniom nastawionym na cięcie kosztów, a rozwiązania outsourcingowe wychodzą temu naprzeciw, będąc jednocześnie kompleksowymi i efektywnymi, gdyż specjalizują się w danym obszarze.

– Optymalizacja kosztowa związana z zatrudnieniem jest w stanie przynieść od 3 do nawet 18 proc. oszczędności od całości kosztów personalnych ponoszonych przez firmę. Przykładem takich działań jest badanie absencji chorobowych, które stanowią ogromny koszt prowadzenia przedsiębiorstw w Polsce – tylko w 2010 roku polscy pracodawcy na ich sfinansowanie przeznaczali ponad 23 mld zł. Ten koszt można w wydajny sposób zniwelować poprzez analizę przyczyn masowego chodzenia na zwolnienia chorobowe przez pracowników. Dzięki temu możliwe jest poprawienie warunków pracy, tak aby wyeliminować czynniki będące źródłem zachorowań – twierdzi Krzysztof Inglot, dyrektor Działu Rozwoju Rynków w agencji HR – Work Service, która do tej pory świadczyła usługi dla ponad 2 tysięcy przedsiębiorstw.

Zdaniem Krzysztofa Inglota, outsourcing może zdać egzamin również w przypadku niewielkich przedsiębiorstw, które dzięki temu mogą zredukować koszty personalne, a jednocześnie skupić się na rozwijaniu własnego biznesu.

– W sytuacji gdy firma zatrudnia od 20 do 25 pracowników i spodziewany jest dalszy jej rozwój, warto się zwrócić o pomoc w zarządzaniu procesami HR – zaznacza przedstawiciel Work Service.

Restrukturyzacja procesów

Kiedy jeszcze sprawdzają się tego typu rozwiązania? Pracodawcy nie mają wątpliwości: w czasach obniżonego popytu. – Popyt na stal w Europie w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie ok. 75 proc. zapotrzebowania sprzed kryzysu i nic nie wskazuje na to, żeby koniunktura w najbliższym czasie powróciła do poziomu z 2008 roku – mówi Andrzej Wypych, dyrektor personalny i członek zarządu firmy ArcelorMittal Poland, która korzysta z usług outsourcingowych. – Musimy również optymalizować koszty, aby dopasować je do aktualnego, obniżonego poziomu produkcji. Zatem musimy być elastyczni. Ta elastyczność dotyczyć musi również poziomu zatrudnienia. Z tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się na outsourcing stanowisk związanych z funkcjami pomocniczymi, a więc takimi, na których praca nie wymaga długiego okresu przeszkolenia, a i proces rekrutacyjny nie jest rozciągnięty w czasie.

Jak zauważa Agnieszka Jarecka, szefowa działu HR w firmie Capgemini Polska, główną zaletą korzystania z outsourcingu, w tym również funkcji HR, jest możliwość sięgnięcia po doświadczenie specjalistów z danej dziedziny i skoncentrowanie się na kluczowych działaniach biznesowych.

– Przenosząc procesy HR od naszych klientów do naszych oddziałów, centralizujemy, restrukturyzujemy i ujednolicamy procesy obowiązujące w ramach różnych krajów, co bezpośrednio przekłada się na ich efektywność i obniżenie kosztów – podkreśla przedstawicielka Capgemini – firmy świadczącej usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO), której klientami są międzynarodowe korporacje obsługiwane przez biura w Polsce, Indiach, Brazylii, Chinach, Kanadzie, Chile, Gwatemali oraz Australii.

– Dodatkowo dzięki korzyściom skali możemy inwestować w szkolenia i rozwój zawodowy naszych pracowników, co ma pozytywny wpływ na wysoką jakość naszych usług – twierdzi Agnieszka Jarecka, dodając, że poziom usług oraz podział odpowiedzialności jest jasno określony w kontrakcie, a realizacja wskaźników jakościowych jest monitorowana i raportowana co miesiąc w odniesieniu do danych historycznych.


Outsourcing miękkiego HR

O tym, że popyt na usługi outsourcingowe ciągle rośnie, świadczy liczba zatrudnianych pracowników. Przykładowo, w polskim oddziale firmy Capgemini załoga podwoiła się w ostatnich pięciu latach. Obecnie zatrudnionych jest tutaj ponad 4,6 tys. pracowników. Cały czas prowadzone są rekrutacje. Do zespołów zajmujących się outsourcingiem poszukiwane są przede wszystkim osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych oraz doświadczeniem w danej dziedzinie. – Nasze doświadczenia pokazują, że outsourcing funkcji personalnej sprawdza się nie tylko w przypadku kadr i płac, lecz także w odniesieniu do tzw. miękkiego HR, czyli m.in. rekrutacji i szkoleń – mówi Monika Bar z firmy Aon Hewitt, która jest światowym liderem w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Z obserwacji Aon Hewitt wynika, że takie rozwiązanie ma szczególnie duże znaczenie dla organizacji, które posiadają rozbudowaną strukturę pod względem funkcjonalnym, jak też geograficznym.

– Outsourcing funkcji personalnej pozwala na optymalizację zarówno kosztów, jak i procesów, co przekłada się na poprawę ich jakości, efektywności oraz możliwości większego monitoringu przez organizację. Dzięki temu nasi klienci mogą się skupić na swojej działalności podstawowej oraz strategicznej funkcji HR w organizacji. Pracownicy klienta zyskują natomiast łatwiejszy i szybszy dostęp do potrzebnych im informacji, znacząco podnosi się również standard obsługi klienta wewnętrznego – tłumaczy Monika Bar.

Centra usług – nowy trend

Oprócz firm specjalizujących się w outsourcingu usług, czyli BPO (Business Process Outsourcing), powstają też centra usług wspólnych (Shared Services Centres). Na wydzielenie w ramach swojej struktury takich wewnętrznych jednostek decyduje się coraz więcej pracodawców. Szczególnie w międzynarodowych korporacjach tworzenie SSC staje się dzisiaj trendem. Usługi są świadczone dla wielu oddziałów tej samej firmy, co sprzyja redukcji kosztów.

– Budowanie SSC to strategiczna decyzja dla firmy. Wymaga rzetelnej analizy tzw. business case, w ramach której firma bierze pod uwagę różne aspekty: analizę finansową, wpływ na procesy wewnętrzne i zasoby ludzkie, przygotowanie systemów IT, korzyści i ryzyka, możliwą lokalizację centrum związaną m.in. z dostępem do odpowiednich kompetencji – wylicza Tina Sobocińska, HR business partner ds. funkcji globalnych w firmie Schneider Electric, która buduje swoją strategię, opierając się na rozwoju centrów usług wspólnych m.in. dla finansów i administracji procesami HR, a w przypadku naliczania płac w niektórych krajach korzysta z outsourcingu.

Zdaniem Tiny Sobocińskiej, centra usług wspólnych mogą przynieść firmie wiele korzyści, m.in. satysfakcję klienta, za którą stoi wysoka jakość procesów wynikająca z ich standaryzacji i automatyzacji oraz ciągłego doskonalenia, profesjonalny zespół pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem, zlokalizowany w jednym miejscu oraz zmniejszone koszty wynikające nie tylko z przeniesienia części operacji do bardziej efektywnych kosztowo lokalizacji, lecz także z ciągłej optymalizacji i automatyzacji. – Wewnętrzne lub zewnętrzne centra przejmują obsługę procesów administracyjnych, dzięki czemu tzw. business partnerzy mogą być bliżej biznesu, np. HR business partnerzy, finance business partnerzy, i wspierać menedżerów w realizacji strategii firmy, poprzez np. strategiczne doradztwo, coaching, proponowanie rozwiązań i polityk, zarządzanie zmianą, zajmując się relacjami pracowniczymi czy długoterminowym planowaniem i zapewnianiem odpowiednich dla biznesu kompetencji – wylicza Tina Sobocińska.


Czy outsourcing może mieć jakieś minusy? – Przeprowadziliśmy dla nas samych analizę SWOT i oczywiście znaleźliśmy też słabe strony takiego rozwiązania – opowiada Renata Zagórda, menedżer HR w firmie PPG Industries, która posiada swoje centrum usług wspólnych. – Dla organizacji z kilkoma lokalizacjami na terenie Polski i dostępność geograficzna jest słabsza, i czas reakcji wydłużony – nie idziemy do drugiego pokoju, ale jedziemy na drugi kraniec Polski. Mniejszy jest też bezpośredni kontakt z pracownikami, menedżerami, bo tego kontaktu nie zastąpią inne formy komunikacji. Bywa też, że poszczególne lokalizacje uważają, że innym poświęca się więcej uwagi, szczególnie mniejsze identyfikowanie się z lokalną organizacją jest podnoszone przez te organizacje, które wcześniej miały wewnętrzne działy na wyłączność.

Równocześnie jako zalety rozwiązania typu SSC Renata Zagórda uznaje m.in. komfort posiadania jednego punktu kontaktu i szerokiego spojrzenia na biznes. Jej zdaniem, taki model sprawdza się też w przypadku miękkiego HR. Centrum, dla którego pracuje, posiada także dział szkoleń i rozwoju. – U nas świetnie to funkcjonuje, być może jest to odpowiednia skala organizacji, oczywiście fantastyczni specjaliści – przyznaje Renata Zagórda.

Referencje i case study

Czym kierować się przy wyborze wykonawcy usługi outsourcingowej? Zdaniem specjalistów ważne są referencje, opinie innych klientów i dotychczasowe doświadczenie na rynku. Iwona Kubeczek z ADP Polska sugeruje, by przed podjęciem decyzji dokładnie oszacować wspólnie z firmą outsourcingową koszty, zrobić symulację wydatków, które będziemy ponosić po przejściu na outsourcing, w porównaniu z tradycyjnym, wewnętrznym modelem. Takie case study pozwoli ocenić realnie sytuację.

– Zdarza się, że pracodawcy w pewnym momencie wycofują się z outsourcingu, bo właśnie niewłaściwie oszacowali koszty lub też wybrali rozwiązanie, które okazało się źle dopasowane do potrzeb ich firmy. W większości przypadków jednak, gdy pracodawca raz zdecyduje się na outsourcing, to kontynuuje takie rozwiązanie – mówi Iwona Kubeczek.

Redukcja kosztów może być jednym z powodów, dla których zdecydujemy się na zlecenie firmie outsourcingowej zadań z zakresu HR. Zdaniem ekspertów, nie powinien być to jednak jedyny wyznacznik. – Jeśli ktoś nie widzi innych zalet poza finansowymi, to lepiej, żeby poszukał takiego rozwiązania czy dostawcy, który przyniesie nową jakość – sugeruje ekspert Instytutu Outsourcingu. Warto więc zadać sobie pytanie: co jeszcze zyskamy, jaką nieekonomiczną wartość będzie miało takie rozwiązanie? Czy na przykład outsourcing kadr pozwoli na optymalizację procesów wewnętrznych, czy też skorzystanie z nowoczesnych rozwiązań, np. portalu samoobsługi pracowniczej?

Przemyślana musi być również decyzja o powołaniu do życia centrum usług wspólnych. – Niebezpieczne byłoby rozważanie tworzenia tego typu centrum lub korzystania z outsourcingu w dobie kryzysu na rynku, kierując się przede wszystkim aspektem kosztowym – zaznacza Tina Sobocińska, podkreślając, że zmiana, jaką wywołuje taka decyzja, jest długofalowa i wymaga w pierwszym etapie inwestycji, np. w zasoby ludzkie czy systemy IT.

– Bardzo często wpływa również na inne obszary firmy, na zmiany systemów pracy, procesów, obsługę pracowników czy klientów. Przykładem może być tworzenie centrum usług wspólnych dla HR z centrum obsługi pracowników w innym miejscu niż jednostka, w której pracują menedżerowie i pracownicy. Pewnego dnia, by otrzymać odpowiedź na swoje pytanie dotyczące np. urlopu, pracownik zamiast przyjść do pokoju HR, kontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z centrum w odległej lokalizacji. Takie rozwiązania wiążą się więc z zupełnie nowym modelem biznesowym – podsumowuje Tina Sobocińska.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?