| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

Wypadek przy pracy pracownika młodocianego

W naszym zakładzie (drukarnia) zatrudniamy kilku pracowników młodocianych. Jeden z nich podczas obsługi maszyny uległ wypadkowi. Czy w przypadku pracowników młodocianych obowiązują takie same procedury postępowania jak w przypadku innych pracowników?

Sporządzony protokół wraz z załączoną do niego dokumentacją zespół powypadkowy przekazuje pracodawcy do zatwierdzenia. Protokół powinien być zatwierdzony najpóźniej w ciągu 5 dni od jego sporządzenia. Jeśli pracodawca nie zaakceptuje protokołu, powinien go zwrócić zespołowi powypadkowemu w celu wyjaśnienia i uzupełnienia jego treści. Obowiązkowo pracodawca zwraca protokół zespołowi, jeżeli zostały zgłoszone przez pracownika zastrzeżenia lub protokół nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach.

Po uzupełnieniu pracodawca powinien zatwierdzić protokół w terminie 5 dni, licząc od dnia jego uzupełnienia. Zatwierdzony protokół należy niezwłocznie przekazać poszkodowanemu.

W razie wypadku śmiertelnego uprawnienia do zapoznania się z treścią protokołu, wnoszenia zastrzeżeń, a także do otrzymania zatwierdzonego protokołu przysługują członkom rodziny zmarłego pracownika. Protokół powypadkowy z wypadku śmiertelnego należy przekazać także właściwemu inspektorowi pracy.

W przedstawionym przypadku do sporządzenia dokumentacji powypadkowej będzie zobowiązany pracodawca przyjmujący uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę zawodu w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku podczas praktycznej nauki zawodu.


Wypadek młodocianego podlega wpisowi do rejestru wypadków prowadzonego przez pracodawcę. Należy także wypełnić statystyczną kartę wypadku przy pracy, którą następnie przesyła się do właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy wojewódzkiego urzędu statystycznego.

Podstawa prawna:
• § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU nr 113, poz. 988 ze zm.),
• art. 190, art. 234, art. 236 Kodeksu pracy,
• rozporządzenie z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.),
• § 1 wraz z załącznikiem do rozporządzenia z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU nr 227, poz. 2298),
• § 2, § 4 wraz z załącznikiem do rozporządzenia z 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (DzU nr 269, poz. 2672).


Orzecznictwo uzupełniające:
Osoba młodociana, która po zakończeniu teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zobowiązana była przystąpić do egzaminu czeladniczego, i która w trakcie tego egzaminu uległa wypadkowi, nie podlegając już pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 8 rozporządzenia z 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypadkom w szczególnych okolicznościach oraz świadczeń dla osób niebędących pracownikami (DzU nr 120, poz. 758). W takiej sytuacji zaistniały wypadek należy traktować na równi z wypadkiem, o jakim mowa w § 2 ust. 2 pkt 8 cytowanego rozporządzenia, bowiem egzamin czeladniczy jest integralną częścią nauki zawodu młodocianego (jej części teoretycznej i przewidzianych programem praktyk) i obligatoryjnie kończy tę naukę. (Wyrok sądu apelacyjnego z 6 maja 1999 r., III AUa 146/99, OSA 1999/5/29)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »