| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Jak odwołać się od decyzji ZUS

Jak odwołać się od decyzji ZUS

Organ ubezpieczeniowy wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw, które dotyczą w szczególności zgłaszania do ubezpieczeń społecznych, wymiaru świadczeń ubezpieczeń społecznych, czy ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczony może odwołać się od każdej decyzji wydanej przez ZUS.

Decyzje w ZUS

ZUS wydaje decyzję w zakresie indywidualnych spraw, dotyczących w szczególności:

  • zgłaszania do ubezpieczeń społecznych,
  • przebiegu ubezpieczeń,
  • ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek,
  • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpie­czeń społecznych,
  • wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Odwołanie

Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właści­wego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Wyjątkiem są tu decyzje przyznające lub odmawia­jące prawa do świadczenia w drodze wyjątku oraz decyzje w sprawach o umorzenie należności z tytu­łu składek na ubezpieczenia społeczne. Od tego rodzaju decyzji nie przysługuje odwołanie do sądu na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego - strona ma prawo do wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeżeli przepisy Kodeksu postępowania administra­cyjnego przewidują wydanie postanowienia koń­czącego postępowanie w sprawie, ZUS w tych przypadkach wydaje decyzję, od której służy odwo­łanie na wskazanych powyżej zasadach. Od wyda­nych w trakcie postępowania innych postanowień ZUS zażalenie nie przysługuje.

W formie decyzji ZUS wydaje interpretacje indywi­dualne, o których mowa w art. 10 ustawy o swo­bodzie działalności gospodarczej, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecz­nym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra­cowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indy­widualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji po usunięciu danych identyfikujących wnioskodaw­cę oraz inne podmioty wskazane w treści interpre­tacji ZUS ma obowiązek niezwłocznie zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzje w prawie pracy

Organy Państwowej Inspekcji Pracy są upraw­nione do wydawania decyzji w razie stwierdze­nia naruszenia przepisów prawa pracy lub prze­pisów dotyczących legalności zatrudnienia (art. 11 ustawy o PIP). Decyzje mogą mieć formę naka­zów i zakazów, np. nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, nakaz wstrzyma­nia prac lub działalności czy nakaz zaprzestania prowadzenia działalności lub działalności określo­nego rodzaju.

Od decyzji inspektora pracy wydanej w formie pisemnej lub wpisu do dziennika budowy pra­codawca ma prawo odwołania do okręgowego inspektora pracy w terminie 7 dni od dnia dorę­czenia mu decyzji (art. 34 ust. 5 ustawy o PIP).

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Maśliński

Prawnik Kancelarii SMM Legal. Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK