| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

a

Panem(Panią) .............................................................................................., zamieszkałym(ą) w

.........................................., przy ul. ............................................................................................,

legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii ............. o numerze ............................., wydanym przez ..........................................................................................................................., zwanym(ą) dalej „Pracownikiem”.

§ 1

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, obejmujący okres kadencji, do dnia odbycia się Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok .......................................................................................................................................................

2. Termin rozpoczęcia pracy strony wyznaczają na dzień ...........................................................

3. Miejscem wykonywania pracy przez Pracownika jest siedziba Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest także świadczyć pracę w innych miejscach na obszarze Polski oraz za granicą, zależnie od potrzeb Pracodawcy.

§ 2

1. Na mocy niniejszej umowy Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku Prezesa Zarządu (Członka Zarządu) — Dyrektora Generalnego (Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora do spraw ............................................................................) przedsiębiorstwa Spółki.

2. Obowiązki i uprawnienia Pracownika zatrudnionego na stanowisku, o którym mowa w ust. 1, określają: przepisy kodeksu spółek handlowych, kodeksu pracy, inne przepisy prawa pracy, umowa (statut) Spółki, inne akty o charakterze wewnętrznym oraz postanowienia niniejszej umowy i umowy o wykonanie zadań premiowych.

§ 3

1. Pracownik zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. W razie konieczności Pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 4

1. Pracownik oświadcza, że legitymuje się wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką oraz nie istnieją żadne przeszkody zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym uniemożliwiające bądź utrudniające realizację jego obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszej umowy.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edustacja.pl

Portal szkoleniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »