| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Ustawa o promocji zatrudnienia - najważniejsze zmiany

Ustawa o promocji zatrudnienia - najważniejsze zmiany

1 lutego 2011 r. weszła w życie większość przepisów nowelizujących m.in. tzw. ustawę zatrudnieniową. Znaczące zmiany zaszły nie tylko dla bezrobotnych, ale też dla pracodawców czy cudzoziemców zatrudnianych w Polsce.

Głównym celem ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej ustawą zmieniającą) jest wprowadzenie zmian, które doprecyzują przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne, a także dostosowanie przepisów ustawowych do przepisów wynikających z ustaw o: swobodzie działalności gospodarczej, spółdzielniach socjalnych, łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców czy praktykach absolwenckich. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Statusem bezrobotnego może być objęta osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął,
  • nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek >>

A zatem osoba prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą, która zawiesiła jej prowadzenie, może już bez wątpliwości uzyskać status bezrobotnego. Natomiast zachować status bezrobotnego może osoba, która dopiero zamierza w przyszłości podjąć działalność gospodarczą i tak też oznaczyła datę jej rozpoczęcia we wniosku o wpis do ewidencji. Posiadanie statusu bezrobotnego upoważnia do korzystania ze świadczeń przysługujących bezrobotnym. Jednak w zakresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych sytuacja osoby, która zawiesiła prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej, została zrównana z sytuacją osoby, która rozwiązała stosunek pracy z własnej inicjatywy lub za porozumieniem stron – osoby te mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy zatrudnieniowej).

Szkolenia i stypendium

Zmiana przepisu art. 40 ust. 3 ustawy zatrudnieniowej umożliwia skierowanie osoby bezrobotnej na kilka kursów w ciągu roku kalendarzowego. Bezrobotny musi jednak uzasadnić celowość szkolenia, a koszt części tego szkolenia finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Posiadanie kilku uprawnień, zwłaszcza dotyczących pokrewnych umiejętności, niewątpliwie zwiększa szanse na zatrudnienie.

Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców >>

Zachęcić bezrobotnych do większej aktywności ma uchylenie art. 41 ust. 1a ustawy zatrudnieniowej, zgodnie z którym w okresie pobierania stypendium nie przysługiwał zasiłek. Skutkiem tego w przypadku szkoleń o małej liczbie godzin mogło dojść do sytuacji, gdy stypendium było niższe od zasiłku. Powodowało to, że bezrobotny skierowany na szkolenie, który jednocześnie ma prawo do zasiłku, mógł się czuć w pewnym sensie pokrzywdzony z tytułu uzyskiwania stypendium nawet wyraźnie niższego od zasiłku. Nowe rozwiązanie daje bezrobotnemu prawo wyboru świadczenia w okresie szkolenia. Warto dodać, że ustawodawca określił minimalną wysokość stypendium na 20% zasiłku dla bezrobotnych (art. 41 ust. 3 ustawy zatrudnieniowej).

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »