Kategorie

Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców

Iwona Jackowska
Urząd pracy nie musi akceptować każdej oferty pracy. Ma prawo odmówić jej przyjęcia, ale musi to uzasadnić. Zasady te wchodzą w życie 1 lutego 2011 r. Do tej pory urząd nie mógł przyjąć oferty od pracodawcy, jeżeli w ciągu roku przed jej złożeniem skazano go za naruszenie praw pracowniczych, a także gdy stawiał w niej wymagania dyskryminujące kandydatów.

Począwszy od 1 lutego 2011 r., powiatowe urzędy pracy (PUP) uzyskały większą swobodę w ocenie, czy oferty pracy składane przez pracodawców są do zaakceptowania. Wprowadza ją wchodząca tego dnia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podtrzymuje ona tylko jeden dotychczasowy bezwzględny obowiązek odrzucenia oferty. Dotyczy on warunków naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

Zakaz dyskryminacji

Tak jak do tej pory, powiatowy urząd pracy nadal nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w niej wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (określone w przepisach prawa pracy) i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

Zakaz dyskryminacji zawarty w ustawie o promocji zatrudnienia dodatkowo wzmacniają przepisy wprowadzone do niej ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700), obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. Podkreślają one, że regulacje dotyczące promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy chronią przestrzegania zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Ponadto, że do postępowań o naruszenie tej zasady stosuje się przepisy wspomnianej ustawy wdrażającej do polskiego prawa unijne standardy w zakresie równego traktowania. Ustawa ta m.in. uprawnia osoby dotknięte dyskryminacją do dochodzenia odszkodowań na podstawie kodeksu cywilnego, niezależnie od tego, czy inne akty (istotne w danej sytuacji, np. kodeks pracy) przewidują tego rodzaju zadośćuczynienie.

Naruszenie praw pracowniczych

Innych ofert pracy powiatowy urząd pracy będzie mógł nie przyjąć, jeśli uzna to za stosowane według własnej oceny danej sytuacji. Ustawa nie wyjaśnia dokładnie, czym urząd powinien się kierować. Projektodawcy zmian (czyli rząd) podkreślali, że PUP powinien przeanalizować ofertę pracy z punktu widzenia możliwości świadczenia pośrednictwa pracy na rzecz zarówno danego pracodawcy, jak i ewentualnych kandydatów do pracy. Urząd może zatem odmówić przyjęcia zgłoszenia od pracodawcy z różnych powodów niesprecyzowanych w ustawie. Jak uzasadniał projektodawca nowelizacji, trudno je dokładnie przewidzieć. Ustawa wskazuje jeden tylko przypadek, w którym urząd powinien rozważyć odmowę przyjęcia oferty. Dotyczy to sytuacji, w której przed 1 lutego 2011 r. musiał ją kategorycznie odrzucić. Przepisy obowiązujące do 31 stycznia 2011 r. nie pozwalały PUP na przyjęcie oferty od pracodawcy, jeżeli w okresie do 365 dni przed dniem jej zgłoszenia został on skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie. Według nowych regulacji w takim przypadku urząd może odrzucić ofertę, ale nie musi. Dopuszczalne jest zatem jej przyjęcie – np. gdy w ocenie urzędu nie ma obaw o to, że pracodawca nadal będzie naruszał wspomniane prawa, a oferta stwarza szansę zatrudnienia dla osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji.

Te zmiany spowodowały, że powiatowy urząd pracy będzie musiał pisemnie uzasadnić odmowę przyjęcia oferty pracy.


Informacje w zgłoszeniu oferty pracy

Stosowne formularze zgłoszenia oferty pracy można znaleźć na stronach PUP. Są to obszerne druki. Przepisy wymagają podania wielu szczegółowych informacji. Do danych dotyczących pracodawcy należą m.in.:

● nazwa, adres, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika, wskazanego przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy,

● oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

● NIP,

● podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,

● liczba zatrudnionych pracowników,

● informacja o preferowanej formie kontaktów oraz numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji.

Z kolei dane o zgłaszanym miejscu pracy obejmują:

● nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy określonej przez ministra pracy,

● nazwę stanowiska,

● liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla niepełnosprawnych,

● ogólny zakres obowiązków,

● miejsce wykonywania pracy,

● rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,

wymiar czasu pracy,

● informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,

● wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto i system wynagradzania,

● datę rozpoczęcia pracy, okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę,

● oznaczenie, czy oferta pracy dotyczy pracy tymczasowej.

Pracodawca podaje także, jakich umiejętności oczekuje od kandydatów do pracy. Dotyczy to np. poziomu wykształcenia, umiejętności, uprawnień, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych.


Zgłoszenie oferty pracy

Jedna oferta pracy nie musi odpowiadać jednemu wolnemu etatowi. Tej samej oferty nie wolno natomiast składać w kilku urzędach. Pracodawca może złożyć ją tylko w jednym PUP i tylko pisemnie. Od 29 grudnia 2010 r. wymaga tego rozporządzenie z września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy. Wcześniej pracodawcy składali oferty nawet telefonicznie. Obecnie muszą to robić na piśmie, aczkolwiek nie ma obowiązku złożenia pisma osobiście. Urzędy przyjmują zgłoszenia przesłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną, jeśli pracodawca posiada podpis elektroniczny. W taki sam sposób pracodawcy mogą aktualizować dane zawarte w ofertach pracy.

Wspomniane rozporządzenie określa szczegółowo informacje, które powinno zawierać zgłoszenie krajowej oferty pracy. Dotyczą pracodawcy, rodzaju oferowanej pracy, wymagań od kandydatów, a także samej oferty pracy – np. okresu jej aktualności, częstotliwości kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę do celów rekrutacji, żądania przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach (szczegóły w ramce).

Firma, która zgłasza kolejną ofertę pracy w tym samym PUP, może podać mniej danych niż przy pierwszym zgłoszeniu i ograniczyć je do nazwy, NIP oraz informacji wymagających aktualizacji.

Oferta pracy jest upowszechniana przez PUP w formie, która:

 • zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego albo
 • nie zawiera tych danych.

O tym, czy dane identyfikujące pracodawcę zostaną upublicznione, nie decyduje urząd pracy. Pracodawca musi sam w zgłoszeniu oferty zaznaczyć, czy PUP może upowszechnić takie informacje.

Podstawa prawna

 • Art. 36 ust. 5e–5g ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz.1725 (w brzmieniu od 1 lutego 2011 r.).
 • § 6 i 10 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy – Dz.U. nr 177, poz. 1193.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.