reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym

Umowa o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym

Z jednym z naszych pracowników zawarto umowę o dzieło na wykonanie kosztorysu naszej kolejnej inwestycji. Umowa o dzieło została zawarta na okres od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Pracownik ten od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło zostało wypłacone 10 lutego, jednocześnie z wynagrodzeniem ze stosunku pracy za styczeń 2011 r. Czy z tytułu umowy o dzieło tego pracownika należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne? Czy należy przekazać za niego do ZUS jakieś dokumenty?

Umowa o dzieło, zawarta z własnym pracownikiem, rodzi obowiązek wszystkich ubezpieczeń, którym pracownik ten podlega ze stosunku pracy – a zatem obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wypadkowego i chorobowego oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jednakże umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym, jest pod względem obowiązku ubezpieczeniowego traktowana jak umowa zawarta z „zewnętrzną”, niezatrudnioną w firmie osobą. Taka umowa w ogóle nie rodzi obowiązku ubezpieczeniowego i zleceniobiorca z jej tytułu nie podlega zgłoszeniu do ZUS.

W przedstawionym przez Czytelnika przypadku umowa o dzieło w okresie od 1 do 31 grudnia 2010 r. nie stanowiła tytułu do ubezpieczeń – pracownik w tym okresie przebywał na urlopie bezpłatnym i umowa o dzieło z nim zawarta powinna być traktowana tak, jakby była zawarta z osobą niezatrudnioną w firmie. Natomiast w okresie od 1 do 15 stycznia 2011 r., kiedy pracownik podjął swoje zwykłe obowiązki wynikające ze stosunku pracy, umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jak każda tego rodzaju umowa zawarta z własnym pracownikiem.

Pracodawca nie musi dokonywać dodatkowego zgłoszenia osoby realizującej umowę o dzieło. Wystarczy, że w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za luty 2011 r. wykaże tego ubezpieczonego z pracowniczym kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 x x, a przychód z tytułu wykonywania umowy o dzieło zsumuje z przychodem ze stosunku pracy i wykaże łącznie jako podstawę wymiaru składek w jednym bloku raportu. Oczywiście od tak ustalonego przychodu należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz FGŚP, tak jak za każdego innego pracownika.

Płatnik musi jednak pamiętać, że przy sumowaniu wynagrodzenia z umowy o dzieło należy uwzględnić tylko tę część wynagrodzenia, która przysługuje za okres, kiedy umowa o dzieło była tytułem do ubezpieczeń, a zatem za okres od 1 do 15 stycznia 2011 r. W tym celu należy całość wynagrodzenia za wykonanie dzieła proporcjonalnie zmniejszyć za okres, kiedy umowa nie rodziła obowiązku składkowego, i dopiero proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie uwzględnić w przychodzie stanowiącym podstawę wymiaru składek za luty 2011 r.

Podstawa prawna

  • Art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
  • Art. 81 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 225, poz. 1463.
  • Art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
  • Art. 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy – Dz.U. nr 158, poz. 1121; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. nr 186, poz. 1444.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama