| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Praca nakładcza a wynagrodzenie

Praca nakładcza a wynagrodzenie

Praca nakładcza to wytwarzanie przez wykonawcę wyrobów na zle­cenie i rachunek nakładcy z powierzonych przez nakładcę surowców. Minimalna miesięczna ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy, powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzy­skanie co najmniej 50% najniższego wynagrodze­nia.

W prawie pracy

Jeżeli między stronami umowy nie zostało ustalone inaczej, nakładca ma obowiązek dostarczyć wyko­nawcy wszystkie niezbędne do wykonania powierzo­nej pracy surowce, materiały oraz narzędzia i maszy­ny. Zatrudniający nie ma możliwości bezpośredniego kontrolowania pracy i wpływu na sposób jej wyko­nywania w określonych ramach organizacyjnych. Wykonawca świadczący pracę nakładczą podlega podobnej ochronie prawnej jak pracownik zatrud­niony na podstawie umowy o pracę. Nakładca nie może wypowiedzieć umowy w okresie:

  • urlopu wypoczynkowego wykonawcy,
  • jego niezdolności do pracy z powodu cho­roby lub odosobnienia ze względu na choro­bę zakaźną, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
  • między powołaniem wykonawcy na ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe a ich odbyciem,
  • ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie umowy jest możliwe w sytuacjach szczególnych, np. pracownicy w ciąży można wypo­wiedzieć umowę z powodu likwidacji lub upadłości pracodawcy.

Redakcja poleca: Zmiany w prawie pracy + kodeks pracy gratis

Nakładca nie może, bez zgody zakładowej orga­nizacji związkowej, wypowiedzieć ani rozwiązać umowy z wykonawcą będącym członkiem zarzą­du tej organizacji, chyba że jest to uzasadnione ogłoszeniem upadłości nakładcy lub jego likwidacją albo zaniechaniem pracy nakładczej, osiągnięciem wieku emerytalnego lub uzyskaniem prawa do renty z tytułu uzyskania umiarkowanego lub ciężkiego stopnia niepełnosprawności.

W wynagrodzeniach

Minimalna miesięczna ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy, powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzy­skanie co najmniej 50% najniższego wynagrodze­nia. Jeżeli praca nakładcza stanowi dla wykonawcy wyłączne lub główne źródło utrzymania, ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapew­niało uzyskanie wynagrodzenia nie mniejszego od najniższego wynagrodzenia.

Jeżeli umowa z wykonawcą została rozwiązana w wyniku dokonanego wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości nakładcy lub jego likwidacji albo w związku z zaniechaniem lub ograniczeniem systemu pracy nakładczej, wykonawcy przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi mniej niż 10 lat,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 10 lat, lecz mniej niż 20 lat,

  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli łączny okres pracy wynosi 20 lat i więcej.

Odprawa przysługuje, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy nakładczej stanowi dla wyko­nawcy jedyne źródło utrzymania lub zostało przez niego wskazane jako podstawowe źródło utrzy­mania.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad przewi­dywanych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wydatki z tego tytułu są pokrywa­ne w całości ze środków nakładcy.

Dołącz do nas na Facebooku

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kopciowska

Coach, Trener Biznesu, Rozwoju Osobistego i Motywacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK