| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Samochód służbowy a podatek dochodowy

Samochód służbowy a podatek dochodowy

Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów używania przez niego w celach służbowych do jazd lokal­nych samochodów osobowych niebędących włas­nością pracodawcy. Zwrot następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodaw­cą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych. Jaki samochód podlega opodatkowaniu?

W wynagrodzeniach

Koszty używania samochodu pokrywa pracodawca według określonych w przepisach sta­wek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, zróżnicowa­nych w zależności od pojemności skokowej silni­ka. Pracodawca ustala miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne.

Zwrot kosztów używania przez pracownika pojaz­du do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika okre­ślają przepisy w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługują­cych pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Pracodawca na wniosek pracow­nika może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowią­cej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W podatkach dochodowych

Samochodem osobowym jest pojazd samocho­dowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierow­cą, z wyjątkiem:

a. pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części prze­znaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wieloza­daniowy, van lub
  • z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b. pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako kon­strukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c. pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wyda­nych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjal­nym, i jeżeli spełnione są również warunki zawar­te w odrębnych przepisach, określone dla nastę­pujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • żuraw samochodowy,

d. pojazdu samochodowego określonego w prze­pisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodo­wych określonych w:

  • lit. a) i b) stwierdza się na podstawie dodatko­wego badania technicznego przeprowadzone­go przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań;
  • lit. c) stwierdza się na podstawie dokumentów wyda­nych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Narzędzia kadrowego

POLECANE

UMOWY ZLECENIA 2017

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »