| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Finansowanie z zfśs dodatkowych świadczeń może zapewnić pracodawcy spore oszczędności. Wartość prawidłowo przyznanych świadczeń z funduszu jest bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe regulacje dotyczące tego wyłączenia, a także stanowisko ZUS w tym zakresie powodują jednak liczne kontrowersje. Orzeczenia sądów nie są również jednomyślne w tej kwestii.

ZUS nie ma uprawnień do ingerencji w zasady przydziału bonów, bo problem ten ustawa o zfśs uregulowała odmiennie i uprawnienia kontrolne przyznała jedynie związkom zawodowym. Zatem tylko związki zawodowe mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1421/11).

Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt. W celu prawidłowego ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika pracodawca musi domagać się ujawnienia przez niego wielu informacji wrażliwych. W celu ustalenia sytuacji socjalnej osoby uprawnionej pracodawca powinien uzyskać co najmniej oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez osoby tworzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe (m.in. o dochodach małżonka). Wielu pracowników odmawia składania takich oświadczeń. Żądanie udzielenia informacji o finansach rodziny może też zniechęcić do ubiegania się o świadczenia osób w najtrudniejszej sytuacji, której często nie chcą ujawniać. Pominięcie takich osób przy przekazywaniu świadczeń z zfśs – jak wskazują niektórzy eksperci prawa pracy – stoi w sprzeczności z samą ideą tworzenia tego funduszu.

UWAGA!

W 2012 r. sąd apelacyjny wskazał, że ZUS przekracza swoje uprawnienia kwestionując prawidłowość zasad wydatkowania środków z zfśs w związku z zastosowaniem przez płatnika wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń sfinansowanych z tego funduszu.

Warunek 4 – osoby uprawnione do korzystania z zfśs

Wyłączenie składkowe dotyczy tylko tych osób, które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do korzystania ze środków funduszu.

Beneficjentami świadczeń z zfśs mogą być nie tylko pracownicy. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny. Warunkiem jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Wyłączenie składkowe dotyczące świadczeń z funduszu ma także odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. Jeśli świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozostałe warunki określone ustawą o funduszu, świadczenie to jest zwolnione ze składek.

UWAGA!

Z wyłączenia składkowego świadczeń przyznanych z zfśs korzystają również zleceniobiorcy, jeżeli regulamin funduszu przyznaje im prawo do świadczeń.

PRZYKŁAD

Dariusz S. po rozwiązaniu stosunku pracy ze spółką Omega S.A. został zatrudniony u swojego byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. W spółce funkcjonuje zfśs, a regulamin funduszu nie był zmieniany od początku jego funkcjonowania (czyli od 2007 r.). Dariusz S. nadal uzyskiwał z funduszu świadczenia, które były mu należne, kiedy był jeszcze pracownikiem spółki, a wartości świadczeń przekazywanych zleceniobiorcy, spółka nie uwzględniała w podstawie wymiaru składek. W czasie kontroli okresowej płatnika ZUS zakwestionował tę praktykę i nakazał opłacenie składek od wszystkich świadczeń z funduszu udostępnionych Dariuszowi S. w okresie, kiedy był on już zleceniobiorcą. Po kontroli ZUS spółka wprowadziła zmiany w regulaminie zfśs, zgodnie z którymi prawo do świadczeń mają także zatrudnieni w spółce zleceniobiorcy.

Wyłączając ze składek świadczenia przyznane z zfśs pracodawca musi pamiętać, że wyłączenie dotyczy tylko tych osób, które mają prawo do korzystania ze środków funduszu. Jeżeli przyznaje świadczenia np. zleceniobiorcom, a następnie nie uwzględnia ich wartości w podstawie wymiaru składek, powinien pamiętać, aby zapis o ich prawie do świadczeń znalazł się w regulaminie funduszu. W przeciwnym razie ZUS zażąda zapłaty składek wraz z odsetkami oraz może nałożyć na płatnika sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku składkowego (np. opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek).

W razie wątpliwości, czy świadczenie, które pracodawca planuje sfinansować dla swoich pracowników z zfśs, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, powinien wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Zobacz także: Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚŚ

Autor:

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń648.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

PRAWO PRACY DLA RODZICÓW

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

WYDARZENIA

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »