| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Finansowanie z zfśs dodatkowych świadczeń może zapewnić pracodawcy spore oszczędności. Wartość prawidłowo przyznanych świadczeń z funduszu jest bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe regulacje dotyczące tego wyłączenia, a także stanowisko ZUS w tym zakresie powodują jednak liczne kontrowersje. Orzeczenia sądów nie są również jednomyślne w tej kwestii.

ZUS nie ma uprawnień do ingerencji w zasady przydziału bonów, bo problem ten ustawa o zfśs uregulowała odmiennie i uprawnienia kontrolne przyznała jedynie związkom zawodowym. Zatem tylko związki zawodowe mogą wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt III AUa 1421/11).

Warto w tym miejscu wskazać na jeszcze jeden aspekt. W celu prawidłowego ustalenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika pracodawca musi domagać się ujawnienia przez niego wielu informacji wrażliwych. W celu ustalenia sytuacji socjalnej osoby uprawnionej pracodawca powinien uzyskać co najmniej oświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez osoby tworzące z pracownikiem wspólne gospodarstwo domowe (m.in. o dochodach małżonka). Wielu pracowników odmawia składania takich oświadczeń. Żądanie udzielenia informacji o finansach rodziny może też zniechęcić do ubiegania się o świadczenia osób w najtrudniejszej sytuacji, której często nie chcą ujawniać. Pominięcie takich osób przy przekazywaniu świadczeń z zfśs – jak wskazują niektórzy eksperci prawa pracy – stoi w sprzeczności z samą ideą tworzenia tego funduszu.

UWAGA!

W 2012 r. sąd apelacyjny wskazał, że ZUS przekracza swoje uprawnienia kwestionując prawidłowość zasad wydatkowania środków z zfśs w związku z zastosowaniem przez płatnika wyłączenia z podstawy wymiaru składek świadczeń sfinansowanych z tego funduszu.

Warunek 4 – osoby uprawnione do korzystania z zfśs

Wyłączenie składkowe dotyczy tylko tych osób, które zgodnie z regulaminem zfśs są uprawnione do korzystania ze środków funduszu.

Beneficjentami świadczeń z zfśs mogą być nie tylko pracownicy. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs, osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu mogą być też osoby inne niż pracownicy i ich rodziny oraz emeryci i renciści (byli pracownicy) i ich rodziny. Warunkiem jest jednak, aby pracodawca przyznał im prawo do korzystania z tych świadczeń w regulaminie zfśs. Wyłączenie składkowe dotyczące świadczeń z funduszu ma także odpowiednie zastosowanie do zleceniobiorców. Jeśli świadczenie przysługuje zleceniobiorcy na podstawie regulaminu zfśs i są spełnione pozostałe warunki określone ustawą o funduszu, świadczenie to jest zwolnione ze składek.

UWAGA!

Z wyłączenia składkowego świadczeń przyznanych z zfśs korzystają również zleceniobiorcy, jeżeli regulamin funduszu przyznaje im prawo do świadczeń.

PRZYKŁAD

Dariusz S. po rozwiązaniu stosunku pracy ze spółką Omega S.A. został zatrudniony u swojego byłego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia. W spółce funkcjonuje zfśs, a regulamin funduszu nie był zmieniany od początku jego funkcjonowania (czyli od 2007 r.). Dariusz S. nadal uzyskiwał z funduszu świadczenia, które były mu należne, kiedy był jeszcze pracownikiem spółki, a wartości świadczeń przekazywanych zleceniobiorcy, spółka nie uwzględniała w podstawie wymiaru składek. W czasie kontroli okresowej płatnika ZUS zakwestionował tę praktykę i nakazał opłacenie składek od wszystkich świadczeń z funduszu udostępnionych Dariuszowi S. w okresie, kiedy był on już zleceniobiorcą. Po kontroli ZUS spółka wprowadziła zmiany w regulaminie zfśs, zgodnie z którymi prawo do świadczeń mają także zatrudnieni w spółce zleceniobiorcy.

Wyłączając ze składek świadczenia przyznane z zfśs pracodawca musi pamiętać, że wyłączenie dotyczy tylko tych osób, które mają prawo do korzystania ze środków funduszu. Jeżeli przyznaje świadczenia np. zleceniobiorcom, a następnie nie uwzględnia ich wartości w podstawie wymiaru składek, powinien pamiętać, aby zapis o ich prawie do świadczeń znalazł się w regulaminie funduszu. W przeciwnym razie ZUS zażąda zapłaty składek wraz z odsetkami oraz może nałożyć na płatnika sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązku składkowego (np. opłatę dodatkową do wysokości 100% nieopłaconych składek).

W razie wątpliwości, czy świadczenie, które pracodawca planuje sfinansować dla swoich pracowników z zfśs, będzie stanowiło podstawę wymiaru składek, powinien wystąpić do ZUS o wydanie interpretacji w tej sprawie.

Zobacz także: Odmowa wypłaty zapomogi z ZFŚŚ

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia

Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK