| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Jak przyznawać świadczenia z zfśs, by były wyłączone z podstawy wymiaru składek

Finansowanie z zfśs dodatkowych świadczeń może zapewnić pracodawcy spore oszczędności. Wartość prawidłowo przyznanych świadczeń z funduszu jest bowiem wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Szczegółowe regulacje dotyczące tego wyłączenia, a także stanowisko ZUS w tym zakresie powodują jednak liczne kontrowersje. Orzeczenia sądów nie są również jednomyślne w tej kwestii.

Świadczenia, na które wydatkowane są środki z zfśs, muszą mieścić się w szeroko rozumianym pojęciu „działalności socjalnej”. Do świadczeń o charakterze socjalnym zaliczyć można wiele różnych rodzajów usług udostępnianych pracownikom. Nadal jednak kwestią sporną pozostaje fakt, czy świadczenia przyznawane „wszystkim po równo”, z pominięciem kryterium socjalnego, nadal spełniają definicję „działalności socjalnej”. ZUS od lat niezmiennie stoi na stanowisku, że wyłączenie składkowe zastosować można tylko do tych świadczeń, które przyznawane są z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób uprawnionych. Mimo że Sąd Najwyższy dopuścił finansowanie imprez integracyjnych z funduszu socjalnego bez konieczności różnicowania sytuacji pracowników, bezpieczniej dla pracodawcy jest stosować kryterium socjalne przy udzielaniu tego rodzaju świadczeń.

Zobacz także: Dofinansowanie z ZFŚS a zatrudnienie na część etatu

Warunek 3 – dysponowanie środkami zfśs

Wyłączenie z podstawy wymiaru składek dotyczy tylko wartości świadczeń z zfśs, które są prawidłowo rozdysponowywane, tj. zgodnie z regulaminem zfśs i z zachowaniem zasady zróżnicowania wysokości świadczeń na podstawie sytuacji socjalno-bytowej osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Wzór oświadczenia pracownika o osiąganych przychodach do celów przyznania świadczenia z zfśs jest dostępny na stronie www.snp.infor.pl w zakładce Aktywne druki.

ZUS bardzo restrykcyjnie podchodzi do zasady stosowania kryterium socjalnego. Okazuje się, że nie każdy sposób różnicowania osób uprawnionych do świadczeń, zdaniem ZUS, jest prawidłowy. Jeżeli pracodawca – a jest to stosunkowo częsty przypadek (przez niektórych ekspertów uznawany za nieprawidłowy) – określa sytuację materialno-bytową osób uprawnionych do korzystania z funduszu tylko na podstawie poziomu zarobków uzyskiwanych u tego pracodawcy, ZUS może zakwestionować wyłączenie składkowe świadczeń przyznanych na takich zasadach. Wyłącznie wysokość zarobków uzyskiwana u jednego pracodawcy może bowiem nie odzwierciedlać rzeczywistych różnic w poziomie życia osób uprawnionych.

PRZYKŁAD

Zgodnie z regulaminem zfśs, spółka przyznaje pracownikom świadczenia z funduszu analizując wysokość zarobków uzyskanych przez uprawnionych w ostatnich 3 miesiącach zatrudnienia. Na tej podstawie pracodawca ustala, czy danemu pracownikowi przysługuje świadczenie, a jeżeli tak, to w jakiej kwocie. Trzech pracowników przez ostatnie 3 miesiące uzyskało przeciętne wynagrodzenie w zbliżonej wysokości (między 3500 zł a 3700 zł brutto). W związku z tym mieścili się w jednym progu dochodowym i pracodawca przyznał im świadczenia w jednakowej wysokości. Jeden z tych pracowników zatrudniony jest u tego pracodawcy na 1/4 etatu. Głównym źródłem dochodów jest dla niego działalność gospodarcza, którą prowadzi w zakresie doradztwa podatkowego. Ze swojej działalności uzyskuje przychody kilkukrotnie przewyższające kwotę zarobków ze stosunku pracy. Jest osobą samotną i bezdzietną. Drugi z pracowników jest zatrudniony na pełny etat. Ma troje dzieci, którymi zajmuje się jego niepracująca żona. Przychody ze stosunku pracy są jedynym źródłem utrzymania tej rodziny. Trzecia osoba, której poziom zarobków ustalony został na tym samym poziomie, jest matką samotnie wychowującą niepełnosprawne dziecko. Pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu i ze względu na niepełnosprawność dziecka nie ma możliwości dodatkowego zarobkowania. Konieczność zapewnienia dziecku opieki, leków i rehabilitacji pochłaniają większość jej wynagrodzenia.

W takiej sytuacji ZUS uzna, że pracodawca przyznał jednakowe świadczenia z zfśs pracownikom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych. Spółka nie zachowała tym samym kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń, a zatem nie można do nich zastosować wyłączenia składkowego.

W analogicznym przypadku stanowisko ZUS zostało w 2012 r. zakwestionowane przez sąd apelacyjny. U płatnika, którego dotyczył wyrok, regulamin zfśs przewidywał, że jednym ze świadczeń socjalnych, które można przyznać pracownikom, są bony towarowe. Kryterium przyznawania tych bonów był dochód netto pracownika w spółce. W zależności od wysokości tego dochodu pracownik mógł uzyskać 100%, 80%, 60% lub 50% wartości pełnego bonu. Wartość przyznanych bonów pracodawca wyłączył z podstawy wymiaru składek, a ZUS w trakcie kontroli zakwestionował to wyłączenie, m.in. za nieprawidłowo zastosowane kryterium socjalne przy przyznawaniu świadczeń (zdaniem ZUS ich wysokość nie była uzależniona od faktycznej sytuacji materialno-bytowej osób uprawnionych). Sąd przyznał rację płatnikowi, wskazując, że zarzuty ZUS są „całkowicie chybione”, bo wartość bonów przyznawanych poszczególnym pracownikom była uzależniona od wysokości pobieranego przez nich wynagrodzenia, a więc w istocie od ich sytuacji materialnej. Ponadto sąd wskazał, że ZUS nie ma uprawnień do kwestionowania sposobu wydatkowania funduszy zfśs. Uprawnienia kontrolne ZUS powinny kończyć się na ustaleniu, czy:

  • istnieje w regulaminie zfśs podstawa sfinansowania danych świadczeń oraz
  • sprawdzenia, czy środki rzeczywiście pochodzą z funduszu świadczeń socjalnych.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, redaktor „Monitora prawa pracy i ubezpieczeń”, autorka licznych publikacji i opracowań z zakresu składkowego, były wieloletni pracownik ZUS

Źródło:

Sposób na płace

Zdjęcia

Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia
Świadczenia z ZFŚS. /Fot. Fotolia

Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK