REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r.

Joanna Goliniewska
Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Nowa wersja programu Płatnik od 27 kwietnia 2015 r. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Nowa wersja programu Płatnik obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. Wszystkie zmiany wprowadzone do programu Płatnik mają na celu ułatwienie pracy zarówno płatnikom, jak i ZUS. Jakie zmiany wprowadza dla płatników składek ubezpieczeniowych?

Nowa wersja Płatnika od 27 kwietnia 2015 r.

Wkrótce na swoich stronach internetowych ZUS udostępni nową wersję programu Płatnik. Jest to ostatni etap wdrażania tego programu. Umożliwienie skutecznej wymiany informacji pomiędzy klientami a ZUS oraz coraz szerszej weryfikacji sporządzanych dokumentów ma pomóc w wyeliminowaniu błędów w dokumentach i zmniejszeniu obciążenia obowiązkami płatników składek.

Autopromocja

Automatyczna aktualizacja bibliotek i plików

Najbardziej znaczącą zmianą w wersji 10.01.001 programu Płatnik jest możliwość automatycznej aktualizacji bibliotek i plików stanowiących poszczególne elementy programu. Dotychczasowe udostępnianie słowników zostało rozszerzone o publikowanie dowolnego zbioru plików (zmienionych lub nowych), które będą pobierane i instalowane jako aktualizacja programu Płatnik. Umożliwia to użytkownikom programu korzystanie z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji niezbędnych komponentów czy słowników.

Nowa wersja programu Płatnik 10.01.001. Pobierz bezpłatną instrukcję.

Program samodzielnie wykrywa, czy wszystkie komponenty aplikacji są aktualne, a jeśli nie – wykonuje autoaktualizację. Pobranie danych następuje tylko w sytuacji, gdy proces weryfikacji wykaże, że na komputerze nie ma aktualnych danych. Dla klientów ZUS oznacza to, że po pobraniu wersji 10 programu Płatnik nie będą musieli się martwić, czy używają aktualnego oprogramowania. Jeśli zajdzie konieczność aktualizacji Płatnika, np. o nowe reguły weryfikacji czy inne elementy, ZUS opublikuje odpowiednie biblioteki, a użytkownik programu pobierze je automatycznie i będzie korzystał z najnowszej wersji programu bez konieczności samodzielnej instalacji.

Nowa wersja programu Płatnik wykonuje autoaktualizację, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że używa aktualnego oprogramowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Weryfikacja dokumentów po nowemu

W nowej wersji programu zwiększono zakres weryfikacji dokumentów oraz podniesiono krytyczność błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych.

Najważniejsze nowe funkcjonalności programu Płatnik

● sprawdzenie poprawności raportów imiennych w komplecie korygującym na podstawie dokumentów składanych w komplecie pierwszorazowym. Weryfikacja ma na celu wyszczególnienie brakujących pozycji raportu za ubezpieczonego w obrębie całego okresu, w tym również dokumentów już przetworzonych przez KSI ZUS, a nie – jak dotychczas – tylko w ramach pierwszorazowego zestawu przekazywanego do ZUS

● dodatkowe weryfikacje deklaracji składanych przez płatników „sam za siebie” pod kątem poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ich zgodności z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w kartotece ubezpieczonego potwierdzonej w ZUS

● umożliwienie składania deklaracji rozliczeniowej w ramach jednego zakresu numerów, w sytuacji gdy sumy składek wykraczają poza dopuszczalną długość pól na formularzu. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla dużych płatników przekazujących dokumenty za wiele tysięcy ubezpieczonych

● zmiana weryfikacji zgłoszeń do ubezpieczeń w zakresie sprawdzenia, czy okres podlegania ubezpieczonego, wprowadzony w dokumentach, nie wykracza poza okres zgłoszenia wprowadzony na koncie płatnika. Wszystkie zgłoszenia dotyczące osób zatrudnianych przez płatnika powinny mieścić się w datach wynikających z terminu zgłoszenia i wyrejestrowania podmiotu jako płatnika składek

● wprowadzenie dodatkowej weryfikacji sprawdzającej przekazywanie do ZUS ponownie takich samych dokumentów zgłoszeniowych za osoby ubezpieczone. Na podstawie przekazywanego dokumentu zgłoszeniowego reguły sprawdzają, czy na koncie ubezpieczonego lub w zestawie występuje już zgłoszenie z takim samym kodem tytułu oraz informacją o podleganiu poszczególnym rodzajom ubezpieczeń

Zadaj pytanie: FORUM

Dla płatników korzystających już z pobierania danych z ZUS istotne mogą okazać się zmiany w raporcie tworzonym podczas pobierania i aktualizacji danych z ZUS, w szczególności:

 • rezygnacja z wyświetlania pola „Data początku obowiązywania danych adresowych” oraz z sygnalizowania, jeśli różnica w danych polega jedynie na wielkości znaków (małe/wielkie litery),
 • rezygnacja z wyświetlania informacji dotyczących miesiąca przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (30-krotności).

Płatnik może sporządzić dokumenty korygujące na przetworzonym dokumencie pobranym z ZUS, co pozwoli na zwiększenie poprawności wysyłanych dokumentów.

Korekta na podstawie kompletu rozliczeniowego pobranego z ZUS

Dla tych płatników ważne też są zmiany w Kreatorze dokumentów rozliczeniowych, umożliwiające utworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS. W dotychczasowych wersjach programu kreator operował wyłącznie na dokumentach wysłanych z programu Płatnik. Obecnie użytkownik będzie mógł pobrać komplet rozliczeniowy przetworzony w ZUS i na jego podstawie sporządzić korektę (rys. 1). Pozwoli to na zwiększenie poprawności wysyłanych dokumentów, bo użytkownik wie, co już jest zapisane w ZUS, i łatwiej może dokonać korekty.

Kiedy wszyscy płatnicy zostaną podłączeni do interaktywnego Płatnika Plus

Rys. 1. Kreator dokumentów rozliczeniowych

Nowe funkcjonalności dla płatników wielooddziałowych

W nowym Płatniku rozszerzono funkcjonalności przeznaczone dla płatników wielooddziałowych, u których dokumenty z poszczególnych oddziałów firmy są przekazywane do ZUS za pośrednictwem centrali firmy. Najważniejsze zmiany to:

 • aktualizacja komponentów i bibliotek programu bez konieczności pobierania danych z ZUS, w sytuacji gdy program Płatnik pracuje w trybie oddziałowym,
 • zablokowanie możliwości wysłania dokumentów automatycznie do ZUS, jeśli program pracuje w trybie oddziałowym,
 • wprowadzenie nowej funkcjonalności umożliwiającej oznaczenie w dedykowany sposób zestawów przekazanych do centrali firmy w celu przesłania ich do ZUS,
 • rozszerzenie kreatora importu plików kedu o możliwość sumowania dokumentów przychodzących do centrali firmy z różnych oddziałów,
 • oznaczanie dokumentów przynależnością do oddziału,
 • tworzenie raportów z weryfikacji dokumentów z uwzględnieniem podziału na oddziały oraz ich zapis do pliku zewnętrznego.

Przy takim trybie pracy i wykorzystaniu nowych funkcji poszczególne oddziały będą mogły przekazywać dokumenty zgłoszeniowe/zmiany danych oraz raporty wraz z deklaracją do centrali firmy, gdzie następnie – po aktualizacji wszystkich danych – będzie dokonywana pełna weryfikacja. Jeśli w wyniku rozszerzonych weryfikacji program zgłosi błędy, wówczas centrala firmy będzie miała możliwość przekazania wyników weryfikacji w postaci zewnętrznego pliku do poszczególnych oddziałów. Natomiast poszczególne oddziały nie będą pobierać danych np. rozliczeniowych dla całej firmy.

Członek rady nadzorczej w Płatniku

Nowa wersja programu umożliwia wprowadzanie zmian danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej bezpośrednio na dokumentach. Rozwiązanie ma na celu ułatwienie przekazywania dokumentów zgłoszeniowych do ZUS, gdy po ostatnim wyrejestrowaniu z ubezpieczeń nastąpiła zmiana danych identyfikacyjnych i ubezpieczony ponownie jest zgłaszany do ubezpieczeń z nowym nazwiskiem, a program podczas aktualizacji danych pobiera dane sprzed zmiany. Jeśli ubezpieczony zostaje wyrejestrowany z ubezpieczeń, wówczas każda aktualizacja powoduje pobranie danych identyfikacyjnych obowiązujących na dzień wyrejestrowania. Dopiero ponowne zgłoszenie ubezpieczonego i przetworzenie takiego dokumentu przez system umożliwia płatnikowi uzyskanie bieżących danych z rejestrów ZUS.

Program Płatnik został przystosowany do płatników wielooddziałowych, u których dokumenty poszczególnych oddziałów są przekazywane do ZUS za pośrednictwem centrali.

Informacja o stanie weryfikacji przetworzonych dokumentów

Ułatwieniem pracy dla użytkownika jest dodanie informacji o stanie weryfikacji dokumentów przetworzonych przez system ZUS. W głównych widokach programu wyświetlane są statusy prezentujące, czy dokumenty zostały przetworzone poprawnie czy z błędem. Jeżeli do ZUS zostanie przekazane zaległe zgłoszenie lub wyrejestrowanie dotyczące historycznego okresu, wówczas po otrzymaniu informacji o zakończeniu przetwarzania dokumentu należy sprawdzić, czy wysłane dokumenty nie powodują konieczności uzupełnienia lub skorygowania dokumentów rozliczeniowych.

Wyliczanie raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania

Innym ułatwieniem jest rozszerzenie możliwości wyliczania raportu imiennego według wskazanego schematu finansowania dla wszystkich kodów tytułu ubezpieczenia, w szczególności tych, które posiadają więcej niż jeden równorzędny schemat finansowania. Dotychczas program wyliczał składki według domyślnego schematu. W sytuacji gdy pozycja raportu powinna być wyliczona w inny sposób, użytkownik samodzielnie dokonywał przeniesienia składek. Począwszy od wersji 10.01.001 istnieje możliwość wyboru schematu finansowania spośród schematów dostępnych dla danego kodu tytułu ubezpieczenia. Wyboru schematu finansowania dokonuje się po wypełnieniu kodu tytułu oraz kwot podstaw wymiaru zgodnie z rodzajami ubezpieczeń zapisanymi w kartotece ubezpieczonego. Wyświetlony schemat finansowania pokazuje pełny sposób wyliczenia składek obowiązujący dla kodu tytułu w okresie, w którym przygotowywany jest raport. W związku z tym przed wypełnieniem pozycji raportu zalecane jest przejście do kartoteki ubezpieczonego, aby sprawdzić dane o ubezpieczeniach dla kodu, z którym ubezpieczony był zgłoszony. Jeśli ze zgłoszenia zapisanego w kartotece wynika, że ubezpieczony nie podlegał wszystkim ubezpieczeniom pokazanym w schemacie, należy podać tylko podstawy wymiaru zgodne ze zgłoszeniem, a pozostałe wyzerować. Wówczas po wskazaniu schematu program wyliczy składki tylko dla tych ubezpieczeń, dla których wypełniono podstawy kwotami większymi od zera, natomiast pozostałe wyzeruje.

Zmiany dla płatników składek w 2015 r.

Po wskazaniu schematu finansowania program Płatnik wyliczy składki tylko dla tych ubezpieczeń, dla których podstawy zostały wypełnione kwotami wyższymi od zera, pozostałe zostaną wyzerowane.

Dane adresowe – wyszukiwanie adresu w słowniku

Wszystkich użytkowników zainteresuje na pewno możliwość wykorzystywania słowników adresowych w programie Płatnik podczas wypełniania danych adresowych w dokumentach. Dotychczas program pokazywał jedynie błędy w adresach, natomiast obecnie dodano nowe okienko umożliwiające wyszukiwanie adresu w słowniku. Przed uruchomieniem wyszukiwania należy wypełnić kryteria, według których aplikacja znajdzie pasujące adresy. W otwartym dokumencie, na zakładce, gdzie wypełniane są dane dotyczące adresu, należy wybrać przycisk (rys. 2). Na ekranie program wyświetli odrębne okno, w którym wypełnia się nazwę miejscowości lub kod pocztowy. W dolnej części okna program wyświetli dostępne nazwy ulic dla wskazanej miejscowości. Można zawęzić kryterium wyszukiwania, podając nazwę ulicy lub jej część. Po wyborze i akceptacji właściwej nazwy ulicy program powróci do pozycji dokumentu (lub kartoteki ubezpieczonego), wypełniając jednocześnie pola w bloku adresowym.

Rys. 2. Możliwość wyszukiwania prawidłowego adresu poprzez uruchomienie słownika

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2417,14 zł - tyle otrzymasz za wczasy pod gruszą w czasie majówki?

Wczasy pod gruszą 2024 można wykorzystać w czasie majówki już od 27 kwietnia albo 1 maja. Ile wynosi dofinansowanie do urlopu? Nie można mylić gruszy ze świadczeniem urlopowym! Które świadczenie nie ma określonej maksymalnej kwoty?

20 maja to ważny termin dla niektórych płatników. ZUS przypomina o rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zbliża się ważny termin dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Do 20 maja 2024 r. muszą one przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. To również termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., które uwzględniają to rozliczenie.

Dzień wolny w urodziny i krótsza praca w piątek lepsze niż premia? Pracownicy już trochę inaczej podchodzą do benefitów od pracodawcy

Wniosek z obserwacji przez ekspertów obecnego rynku pracy jest jednoznaczna: coraz bardziej rozbieżne są oczekiwania pracowników i chęci przedsiębiorców w zakresie oferowania benefitów będących uzupełnieniem wynagrodzenia. – Ponad 70% pracowników oczekuje, że poza standardowym wynagrodzeniem będzie otrzymywać od pracodawcy także benefity motywacyjne oraz nagrody np. w trybie kwartalnym. Widzimy jednak w tym zakresie zdecydowaną zmianę tendencji. Jeszcze kilka lat temu najważniejsze były pieniądze lub ew. pakiet sportowy czy ubezpieczeniowy. Teraz najbardziej oczekiwany benefit jest zupełnie inny – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent IDEA HR Group.

Minister pracy: Będą składki ZUS od umów o dzieło i zlecenia, będzie godna emerytura

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie. Zmiany mają zapewnić godną emeryturę osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło.

REKLAMA

Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

REKLAMA

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

REKLAMA