| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zatrudnianie cudzoziemców > Kiedy wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę?

Kiedy wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę?

Wojewoda może odmówić wydania zezwolenia na pracę, jeżeli stwierdzi określone prawem braki formalne, których zaistnienie czyni wydanie zezwolenia niemożliwym lub sprzecznym z prawem.

Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

1) w toku postępowania złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał;

Przeczytaj: Kiedy pracodawca może żądać złożenia kwestionariusza osobowego?

2) nie spełnił wymogów szczególnych określonych w przepisach prawa dla poszczególnych zezwoleń na pracę;

3) prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia wprowadzenia cudzoziemca w błąd lub narażenia na straty finansowe;

4) w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu karalnego polegającego na nielegalnym zatrudnieniu cudzoziemca, został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia;

5) jest osobą fizyczną, karaną za przestępstwa związane z naruszeniem praw pracowniczych, wynikające z Kodeksu karnego;

6) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, czynów takich jak podrobienie dokumentów, poświadczenie nieprawdy lub wyłudzenie takiego poświadczenia, zbycie dokumentu tożsamości lub posługiwanie się cudzym dokumentem, określone w Kodeksie karnym, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

7) jest osobą fizyczną, karaną za przestępstwo handlu ludźmi, o którym mowa w Kodeksie karnym lub w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;

8) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, lub w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za czyny takie jak podrobienie dokumentów, poświadczenie nieprawdy lub wyłudzenie takiego poświadczenia, zbycie dokumentu tożsamości lub posługiwanie się cudzym dokumentem, określone w Kodeksie karnym.

Zobacz też: Obowiązki pracownika (art. 100)

Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w przypadku gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »