| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Wzór umowy o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Gdy chodzi o umowny stosunek pracy, umowa o pracę na czas określony to optymalna forma zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych. Przedstawiamy wzór umowy o pracę z członkiem zarządu.

§ 19

1. Za ciężkie naruszenie przez Pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p. należy traktować w szczególności:

a. dopuszczenie się rażącego naruszenia przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki, innych aktów o charakterze wewnętrznym oraz postanowień niniejszej umowy lub umów uzupełniających obowiązujący stosunek pracy;

b. dopuszczenie się rażącego niedbalstwa, którego skutkiem byłą szkoda w majątku Pracodawcy;

c. ...................................................................................................................................................

2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, daje Pracodawcy podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 20

1. Za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika w rozumieniu art. 55 § 11 k.p. należy traktować, w szczególności, każdy przypadek rażącego naruszenia przez Pracodawcę postanowień niniejszej umowy, jak również umów uzupełniających obowiązujący stosunek pracy.

2. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, daje Pracownikowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia.

§ 21

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Pracodawcę przed upływem okresu, na jaki została zawarta, z przyczyn niezawinionych przez Pracownika, ma on zagwarantowane prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości ............................................. złotych (słownie.......................................................................................................................................).

2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, podlega wypłaceniu Pracownikowi w terminie ................. dni od daty rozwiązania niniejszej umowy.

3. Odprawa, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje Pracownikowi, w przypadku nabycia przez niego prawa do odprawy z tytułu zwolnień grupowych w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

§ 22

1. Pracownik w trakcie trwania kadencji ma prawo, w każdym czasie, do rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Zarządu.

2. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji jest równoznaczna z rozwiązaniem niniejszej umowy za ........... tygodniowym (miesięcznym) okresem wypowiedzenia.

§ 23

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich postanowień niniejszej umowy, w szczególności zaś zasad i warunków wynagradzania Pracownika oraz zagwarantowanego mu pakietu świadczeń o charakterze dodatkowym.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »