| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców

Nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców

Z dniem 30 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony cudzoziemców. Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce dostosowuje prawo polskie do norm unijnych.

Nowe przepisy o ochronie cudzoziemców

Od soboty obowiązują zapisy nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony w Polsce. Regulacja dostosowuje krajowe przepisy do norm unijnych i określa takie kwestie jak np. dostęp do opieki medycznej czy socjalnej. Głównym celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, czyli uchodźców lub osób objętych tzw. ochroną uzupełniającą (udziela się jej osobom, którym nie przyznano statusu uchodźcy, lecz które w razie powrotu do kraju pochodzenia będą realnie narażone na ryzyko doznania poważnej krzywdy).

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemca

Pakiet azylowy

Sama dyrektywa jest częścią tzw. pakietu azylowego w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego. Jest zadaniem jest m.in. określenie kategorii cudzoziemców, którzy mogą korzystać z ochrony międzynarodowej, a także przysługujących im uprawnień, w tym np. do korzystania z opieki medycznej i socjalnej czy prawa do łączenia rodzin. Dyrektywa została przyjęta w grudniu 2011 r., termin jej implementacji minął dwa lata później. Jak podano w uzasadnieniu projektu ustawy, który przygotowało MSW, przepisy dyrektywy są wdrażane do polskiego porządku prawnego w dopuszczalnym, minimalnym zakresie.

Status uchodźcy

Zgodnie z wchodzącymi w życie przepisami, osoby ubiegające się o status uchodźcy, które nie posiadają dowodów potrzebnych do nadania im tego statusu, będą zobowiązane przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego. W myśl ustawy, jeśli cudzoziemiec ubiegających się o status uchodźcy nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku, okoliczności te można uznać za udowodnione, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy; przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody służące do ustalenia stanu faktycznego i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku innych informacji i dowodów; jego wyjaśnienia są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami oraz jeśli wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu uchodźcy w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać uzasadniony powód, dlaczego tego nie zrobił.

Polski rynek pracy atrakcyjny dla wyspecjalizowanych cudzoziemców

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »