| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, w tzw. trybie dyscyplinarnym, w razie niestawienia się pracownika do pracy, a następnie nieusprawiedliwienia takiej nieobecności. Pracodawca może się też domagać naprawienia powstałych z tego powodu szkód.

Pracownik ma obowiązek wykonywania pracy uzgodnionego rodzaju pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – obowiązek dopuszczania pracownika do pracy i wypłacania mu z tego tytułu wynagrodzenia.

Utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę >>

Z istoty stosunku pracy wynika powinność pracownika do stawiennictwa w miejscu pracy w czasie, kiedy jest on zobowiązany do jej świadczenia. Gdy zaistnieją przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami.

Zwolnienie dyscyplinarne za prywatne wykorzystywanie komputera służbowego >>

Niestawienie się pracownika do pracy, a następnie nieusprawiedliwienie takiej nieobecności uprawnia pracodawcę do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, w tzw. trybie dyscyplinarnym. Nieusprawiedliwiona nieobecność jest bowiem ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych, co potwierdza również jednolite od lat orzecznictwo sądowe w tej sprawie - przypomniało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 23 września 2010 r. (sygn. SPS-023-16906/10).

Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę >>

W stanowisku MPiPS zauważono, że niestawienie się pracownika w pracy może przynosić pracodawcy szkody spowodowane np. stratami związanymi z zaprzestaniem funkcjonowania przedsiębiorstwa do czasu znalezienia pracownika na dane stanowisko.

Pracodawca może zastosować "dyscyplinarkę" podczas wypowiedzenia umowy o pracę >>

Przepisy zawierają podstawę prawną umożliwiającą dochodzenie przez pracodawców roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. Jeżeli wskutek porzucenia pracy były pracownik nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje obowiązki i tym samym wyrządził pracodawcy szkodę, to ma on obowiązek ją naprawić. Pracodawca może tego dochodzić przed sądem pracy, a ponadto ma prawo do odszkodowania – równego trzymiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. W przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, pracownik musi naprawić szkodę w pełnej wysokości.

Świadectwo pracy - podstawa ustania stosunku pracy >>

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »