| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w 2017 r.

W 2017 roku nastąpiła zmiana wysokości współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wynosi on 20,83. Jak krok po kroku ustalić ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy?

Jak obliczyć ekwiwalent

Ekwiwalent za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy oblicza się w kilku fazach:

Krok 1.

dzieląc sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych według powyższych zasad (średnie i/lub należne w stałych stawkach), przez specjalny współczynnik (o którym będzie mowa niżej),

Krok 2.

dzieląc tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika, a następnie,

Krok 3.

mnożąc tak otrzymaną stawkę ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Jeśli chodzi o dobową normę czasu pracy (o której mowa w kroku 2), to zdecydowana większość zatrudnionych pracowników jest objęta 8-godzinną dobową normą czasu pracy (art. 129 § 1 k.p.). Niektórzy pracownicy objęci są niższymi dobowymi normami czasu pracy, np. pracownicy podlegający ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, dla których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin 35 min, czy też pracownicy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których norma dobowa czasu pracy wynosi 7 godzin. U tych pracowników stosuje się właśnie te niższe normy.

Z kolei, ustalając ekwiwalent pieniężny dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy wynagrodzenie za 1 dzień urlopu podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełnoetatowego właśnie tyle wynosi. Jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę. Należy zatem pamiętać, że normy czasu pracy i wymiar czasu pracy nie są pojęciami równoznacznymi.

Uzupełnienie zmiennych składników

Zmienne składniki wynagrodzenia, z których m.in. ustalana jest podstawa wymiaru ekwiwalentu, podlegają uzupełnieniu w przypadku, gdy pracownik nie przepracował pełnego okresu przyjmowanego do obliczeń. Jest to okres 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli w okresie tych 3 miesięcy pracownik przebywał np. na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym czy opiekował się chorym dzieckiem i zmienne składniki nie przysługiwały za pełen okres pracy, to wówczas – w celu ich dopełnienia – należy:

Krok 1.

wynagrodzenie faktycznie wypłacone pracownikowi w tym okresie podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie,

Krok 2.

otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Przepisy rozporządzenia urlopowego nie zawierają żadnych dodatkowych warunków czy zastrzeżeń co do tego, kiedy trzeba wynagrodzenie uzupełnić, a kiedy nie. To pozwala przyjąć, że w każdym przypadku nieprzepracowania w pełni 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, zmienną część pensji trzeba dopełnić. Wzór na uzupełnienie wynagrodzenia wskazuje, że powinno się ono odbywać w granicach tzw. nominału czasu pracy, czyli obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w danym miesiącu. Tym samym, jeśli w okresie 3 miesięcy pracownik wykonywał pracę w niektóre dni wolne, np. soboty, to tych dni nie należy brać pod uwagę przy dopełnieniu podstawy ekwiwalentu. Oznacza to, że do wyliczeń przyjmuje się:

● liczbę dni faktycznie przepracowanych, ale w ramach obowiązkowego nominału (bez przepracowanych dni wolnych),
● liczbę dni, które pracownik przepracowałby normalnie, gdyby nie nieobecność.

Wolnych sobót, podczas których pracownik świadczył pracę, nie uwzględnia się przy dopełnieniu podstawy ekwiwalentu za urlop.

Jest to również poparte zasadą, że praca w takie dni jak wolna sobota czy niedziela powinny być zrekompensowane udzieleniem w zamian innych dni wolnych, co pozwala na zbilansowanie czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy jest wynagradzany stawką miesięczną w stałej wysokości 3300 zł. Zdarza się, że otrzymuje także dodatki za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej (praca w wolne soboty, 1-miesięczny okres rozliczeniowy). W styczniu 2017 r. nastąpi rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem i wypłata ekwiwalentu za 5 dni urlopu. Do jego podstawy wlicza się stałe miesięczne wynagrodzenie i składniki zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających prawo do ekwiwalentu. W tym okresie, tj. od października do grudnia 2016 r., zgodnie z podstawowym wymiarem pracownik powinien przepracować 62 dni. Jednak według ewidencji czasu pracy, jego przebieg i wynagrodzenie wyglądały następująco:

M-c/rok

Liczba dni do przepracowania

Liczba dni przepracowanych z nominału

Liczba przepracowanych dni wolnych

Wynagrodzenie za pracę w dni wolne

Dni przepracowane łącznie

X 2016

21

16
(5 dni choroby)

-

-

16

XI 2016

20

20

2

98,20 zł

22

XII 2016

21

20
(1 dzień urlopu)

2

82,52 zł

22

Suma

62

56

4

180,72 zł

60

W tym okresie pracownik otrzymał dodatki za pracę w porze nocnej w wysokości 13,46 zł oraz 100% dodatek za pracę w wolne soboty – 180,72 zł. Łączna kwota zmiennych składników wynosi 374,90 zł. Przy uzupełnianiu podstawy ekwiwalentu ze składników zmiennych, nie należy brać pod uwagę pracy w dni wyznaczone jako wolne. W tej sytuacji uzupełniona podstawa ekwiwalentu ze składników zmiennych wyniesie zatem:

374,90 zł : 56 dni = 6,69 zł; 6,69 zł × 62 dni = 414,78 zł – podstawa po uzupełnieniu

414,78 zł : 3 miesiące = 138,26 zł – średnie zmienne wynagrodzenie

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK