reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - korzyści dla pracodawcy

Pracodawca korzystający z pracy pracowników tymczasowych ma zmniejszoną ilość obowiązków, jakie wynikają z zatrudniania osób na podstawie stosunku pracy. Część tych obowiązków przejmuje bowiem agencja pracy tymczasowej. Jednak nie każdy pracodawca może przyjąć do pracy pracowników tymczasowych.

Obowiązki stron pracy tymczasowej

Na pracodawcy użytkowniku spoczywają niektóre obowiązki związane zarówno z samym zatrudnieniem pracownika, jak i z przebiegiem tego zatrudnienia. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy jedynie w zakresie niezbędnym do organizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Pracownik tymczasowy jest zobowiązany stosować się do poleceń służbowych pracodawcy użytkownika. Niewykonywanie ciążących na nim obowiązków może być podstawą do nałożenia na pracownika tymczasowego kary porządkowej lub rozwiązania z nim umowy o pracę.

Obowiązki pracodawcy użytkownika i pracownika tymczasowego

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Obowiązki pracownika tymczasowego

● przekazywanie agencji pracy tymczasowej informacji mających wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz o warunkach jej wykonywania,

● zagwarantowanie pracownikom tymczasowym odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym,

● prowadzenie ewidencji czasu pracy w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników,

● dostarczenie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, napojów i posiłków profilaktycznych,

● przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp,

● ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

● przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim,

● zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej,

● informowanie pracowników tymczasowych, w sposób przyjęty u danego pracodawcy użytkownika, o wolnych stanowiskach pracy, na których zamierza zatrudnić pracowników.

● przestrzeganie regulaminu pracy, który obowiązuje u pracodawcy użytkownika w zakresie dotyczącym organizacji i porządku w procesie pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

● podporządkowanie się ustalonemu przez pracodawcę użytkownika rozkładowi i systemowi czasu pracy,

● podporządkowanie się zakresowi czynności i obowiązków służbowych, nawet jeśli zostały przekazane pracownikowi w formie ustnej,

● stosowanie się do poleceń pracodawcy użytkownika w zakresie m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, wykonywania pracy w dniu wolnym od pracy ustalonym zgodnie z zasadą przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, sposobu wykonywania pracy,

● odbywanie podróży służbowej na polecenie pracodawcy użytkownika.

Nie jest natomiast dopuszczalne powierzenie pracownikowi tymczasowemu wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy (art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Część ekspertów prawa pracy uznaje, że istnieje wyjątek od tej reguły dotyczący przestoju (art. 81 § 3 Kodeksu pracy). W przypadku przestoju w pracy pracodawca może powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia.

reklama

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie prawa pracy

Źródło:

INFOR
Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama