Kategorie

Ustawa o promocji zatrudnienia - najważniejsze zmiany

Sebastian Kowalski
1 lutego 2011 r. weszła w życie większość przepisów nowelizujących m.in. tzw. ustawę zatrudnieniową. Znaczące zmiany zaszły nie tylko dla bezrobotnych, ale też dla pracodawców czy cudzoziemców zatrudnianych w Polsce.

Głównym celem ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (zwanej dalej ustawą zmieniającą) jest wprowadzenie zmian, które doprecyzują przepisy budzące wątpliwości interpretacyjne, a także dostosowanie przepisów ustawowych do przepisów wynikających z ustaw o: swobodzie działalności gospodarczej, spółdzielniach socjalnych, łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców czy praktykach absolwenckich. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Statusem bezrobotnego może być objęta osoba, która nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął,
 • nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Zasady umarzania składek na Fundusz Pracy dla przedsiębiorczych matek >>

A zatem osoba prowadząca na własny rachunek działalność gospodarczą, która zawiesiła jej prowadzenie, może już bez wątpliwości uzyskać status bezrobotnego. Natomiast zachować status bezrobotnego może osoba, która dopiero zamierza w przyszłości podjąć działalność gospodarczą i tak też oznaczyła datę jej rozpoczęcia we wniosku o wpis do ewidencji. Posiadanie statusu bezrobotnego upoważnia do korzystania ze świadczeń przysługujących bezrobotnym. Jednak w zakresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych sytuacja osoby, która zawiesiła prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej, została zrównana z sytuacją osoby, która rozwiązała stosunek pracy z własnej inicjatywy lub za porozumieniem stron – osoby te mogą uzyskać zasiłek dla bezrobotnych po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy (art. 75 ust. 2 pkt 2 ustawy zatrudnieniowej).

Szkolenia i stypendium

Zmiana przepisu art. 40 ust. 3 ustawy zatrudnieniowej umożliwia skierowanie osoby bezrobotnej na kilka kursów w ciągu roku kalendarzowego. Bezrobotny musi jednak uzasadnić celowość szkolenia, a koszt części tego szkolenia finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. Posiadanie kilku uprawnień, zwłaszcza dotyczących pokrewnych umiejętności, niewątpliwie zwiększa szanse na zatrudnienie.

Zgłaszanie ofert pracy przez pracodawców >>

Zachęcić bezrobotnych do większej aktywności ma uchylenie art. 41 ust. 1a ustawy zatrudnieniowej, zgodnie z którym w okresie pobierania stypendium nie przysługiwał zasiłek. Skutkiem tego w przypadku szkoleń o małej liczbie godzin mogło dojść do sytuacji, gdy stypendium było niższe od zasiłku. Powodowało to, że bezrobotny skierowany na szkolenie, który jednocześnie ma prawo do zasiłku, mógł się czuć w pewnym sensie pokrzywdzony z tytułu uzyskiwania stypendium nawet wyraźnie niższego od zasiłku. Nowe rozwiązanie daje bezrobotnemu prawo wyboru świadczenia w okresie szkolenia. Warto dodać, że ustawodawca określił minimalną wysokość stypendium na 20% zasiłku dla bezrobotnych (art. 41 ust. 3 ustawy zatrudnieniowej).


Ubezpieczenie osób w trakcie szkolenia i studiów

Osoby, które w trakcie szkolenia podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i pobierają stypendium w wysokości 20% zasiłku, powinny zostać zgłoszone przez instytucję szkoleniową do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (art. 41 ust. 7 ustawy zatrudnieniowej). Koszty ubezpieczenia będą stanowić w tym wypadku koszty szkolenia i jako takie będą pokrywane z Funduszu Pracy (art. 2 ust. 1 pkt 12 lit. b ustawy zatrudnieniowej).

Umowa o dzieło z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym >>

Te same zasady dotyczą osób pobierających stypendium w wysokości 20% zasiłku z tytułu odbywania studiów podyplomowych, które w trakcie tych studiów podjęły zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. W tym wypadku to na starostę spada obowiązek ubezpieczenia tych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków, chyba że osoby te już posiadają takie ubezpieczenie (art. 42a ust. 8 ustawy zatrudnieniowej). Za okres odbywania przez bezrobotnego studiów podyplomowych, których koszty są dofinansowane przez starostę, jeśli nie pozostaje on w zatrudnieniu, nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie prowadzi działalności gospodarczej, starosta ustala i opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wypłaconego stypendium (art. 54 ustawy zatrudnieniowej).

Zmiany dotyczące cudzoziemców

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca zachowuje ważność w przypadku zatrudnienia go przez przedsiębiorcę dotkniętego skutkami kryzysu ekonomicznego, który obniżył wymiar czasu pracy z zachowaniem proporcjonalnego obniżenia cudzoziemcowi wynagrodzenia za pracę. Pozwoli to pracodawcom znajdującym się w przejściowych trudnościach finansowych zmienić wymienione warunki pracy bez potrzeby wydawania nowej decyzji przez wojewodę, pod warunkiem niezwłocznego pisemnego powiadomienia wojewody o zmianie dokonanej w stosunku do cudzoziemca (nowy pkt 5 art. 88i ust. 1 ustawy zatrudnieniowej).

Ustawa antykryzysowa - poradnik dla pracodawców >>

A zatem zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców wiążą się bezpośrednio z przepisami ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Należy pamiętać, że w innych przypadkach dotyczących zmiany okoliczności odnoszących się do wydanej decyzji panuje zasada, że wojewoda uchyla wydane zezwolenie (art. 88k ustawy zatrudnieniowej).

Wymogi dla pracowników publicznych służb zatrudnienia

Ustawodawca zwiększył wymogi stawiane niektórym pracownikom publicznych służb zatrudnienia. Nowością jest rozszerzenie wymogu niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe. Pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego, specjalistą ds. programów, liderem klubu pracy, doradcą EURES oraz asystentem EURES może zostać osoba nieskazana dotąd prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.