Kategorie

Jak przeliczać przychód pracownika z obcej waluty na złote

Anna Bejka
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązują nowe, jednolite dla wszystkich podatników i płatników rozliczających się w PIT zasady przeliczania z walut obcych wartości m.in. przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Nowe reguły dotyczą nie tylko ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale i rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przychody pracownika osiągane w walutach obcych muszą być przeliczane na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 4 rozporządzenia składkowego). Od 1 stycznia 2011 r. zasady tych przeliczeń reguluje znowelizowany art. 11a updof. Przepis ten wprowadza 3 reguły.

@RY1@i65/2011/002/i65.2011.002.000.0031.101.jpg@RY2@

Nowe zasady dotyczą wypłat dokonanych od stycznia 2011 r.

Powyższe zasady przeliczania walut obcych na złote mają zastosowanie do wszystkich dochodów, jakie pracownicy osiągnęli w 2011 r. (art. 13 ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Dotyczy to także np. dochodów zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło z umów niezawieranych przez nich w ramach działalności gospodarczej.

Rozliczanie świadczeń wypłaconych na przełomie roku >>

O sposobie przeliczania dochodów uzyskanych przez pracowników, które są rozliczane przez pracodawcę (płatnika), decyduje to, czy są to dochody zaliczane do 2011 r. Z kolei o zaliczeniu dochodu do 2011 r. decyduje moment postawienia go do dyspozycji pracownika (przelew na konto pracownika albo postawienie wynagrodzenia do odbioru w kasie firmy). Pensja pracownika nie jest uznawana za jego dochód w momencie zakończenia pracy. Tak więc np. wynagrodzenie za grudzień 2010 r. postawione do dyspozycji w styczniu 2011 r. jest u pracownika dochodem za 2011 r., mimo że pracę świadczył w 2010 r.

PRZYKŁAD

Reklama

Firma oddelegowała na 5 miesięcy pracowników do pracy na terenie Francji. Firma nie ma oddziału, zakładu ani stałej placówki we Francji. Oddelegowanie pracowników do Francji spełniało warunki art. 15 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie z 20 czerwca 1975 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5 ze zm.).

Artykuł 15 ust. 1 powyższej umowy stanowi, że pensje, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) osiąga z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (tutaj we Francji). Przepis ten oznacza, że jeżeli praca jest wykonywana we Francji, wówczas osiągnięte za nią wynagrodzenia powinny podlegać opodatkowaniu we Francji. Jednak art. 15 ust. 2 tej umowy, który ma w tym przypadku zastosowanie, stanowi, że bez względu na postanowienia art. 15 ust. 1 umowy, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w Polsce) osiąga z pracy najemnej wykonywanej na terenie drugiego Umawiającego się Państwa (we Francji), podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie (w Polsce), jeżeli:

 • odbiorca przebywa w drugim Państwie (Francji) podczas jednego lub kilku okresów, nieprzekraczających łącznie 183 dni w danym roku podatkowym,
 • wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma w tym drugim Państwie miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie.

Dlatego w tym przypadku dochody pracowników są opodatkowane według zasad określonych przez polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oddelegowani pracownicy otrzymali 5 stycznia 2011 r. wynagrodzenie wypłacone w euro za grudzień 2010 r. Do jego przeliczenia na złotówki – zarówno do celów opodatkowania, jak i oskładkowania – należy zastosować nowe zasady, co oznacza, że euro należy przeliczyć po średnim kursie NBP z 4 stycznia 2011 r.


Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników, którzy w okresie pracy za granicą podlegają ubezpieczeniom w Polsce, należy pamiętać, aby przed przeliczeniem waluty obcej na złotówki przychód pracownika pomniejszyć o kwotę zwolnioną ze składek – tj. o równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą w wysokości przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownikom sfery budżetowej. Przy czym tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – po jej przeliczeniu na złotówki – nie może być niższa za każdy pełny miesiąc ubezpieczenia niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie na dany rok.

Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń w 2011 r. >>

WAŻNE!

W 2011 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika wykonującego czasowo pracę za granicą nie może być niższa niż 3359 zł.

Aby natomiast ustalić podstawę opodatkowania, płatnik musi przed przeliczeniem przychodów pracownika w euro na złotówki uwzględnić zwolnienie w wysokości 30% diety należnej za każdy dzień pobytu w wysokości należnej pracownikowi sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej (art. 21 ust. 1 pkt 20 updof). Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 updof, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy. Dotyczy to osób fizycznych objętych tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tzn. osób, które:

 • mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
 • podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów.

Stosując to zwolnienie z opodatkowania (z art. 21 ust. 1 pkt 20 updof) trzeba jednak pamiętać o ograniczeniu wynikającym z art. 21 ust. 15 updof. Przepis ten stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

 • pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Polski,
 • pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a,
 • uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

PRZYKŁAD

Pracownik, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przepracował cały grudzień 2010 r. w Niemczech (w ramach oddelegowania do pracy u kontrahenta pracodawcy). Z tytułu zatrudnienia za grudzień 2010 r. pracownik otrzymał 6 stycznia 2011 r. wynagrodzenie w wysokości 5000 euro. Dieta za dobę podróży służbowej do Niemiec przysługująca pracownikowi sfery budżetowej wynosi 42 euro.

Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i złożył pracodawcy PIT-2. Prawidłowe rozliczenie jego wynagrodzenia powinno wyglądać następująco:

@RY1@i65/2011/002/i65.2011.002.000.0031.102.jpg@RY2@

@RY1@i65/2011/002/i65.2011.002.000.0031.103.jpg@RY2@

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?