REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wartość szczepienia przeciw grypie jest dla pracowników przychodem, który podlega składkom?

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Wartość szczepienia przeciw grypie jest dla pracowników przychodem, który podlega składkom?
Wartość szczepienia przeciw grypie jest dla pracowników przychodem, który podlega składkom?
DGP

REKLAMA

REKLAMA

Firmy, które zdecydują się na opłacenie pracownikom szczepień przeciwko grypie, koszt szczepień powinny doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak pracodawca nie musi naliczać składek od wartości szczepionki, jeżeli zawrze odpowiednie zapisy w wewnętrznych przepisach płacowych.

Szczepienia przeciwko grypie - sposób finansowania

Wydatki pracodawcy na szczepienia pracowników przeciw grypie mogą wywołać określone konsekwencje podatkowo-składkowe po stronie pracowników. Istotne jest to, w jaki sposób pracodawca sfinansował koszty szczepień pracowników.

REKLAMA

Autopromocja

Wartość szczepienia to przychód pracownika

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników jest przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, otrzymany z tytułu zatrudnienia. Dlatego w każdym przypadku, gdy pracownik otrzymuje od pracodawcy jakieś świadczenie, aby ustalić, czy od wartości tego świadczenia trzeba odprowadzić składki, najpierw trzeba sprawdzić, czy przepisy podatkowe uznają to świadczenie za przychód ze stosunku pracy.

Opodatkowanie pakietów medycznych >>

Wartość szczepionki, za którą zapłacił pracodawca, jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów podatkowych. Przychodami z tego źródła są bowiem pochodzące od pracodawcy wszelkie wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania. Świadczenie na rzecz pracownika w postaci zapewnienia mu przez pracodawcę szczepienia mieści się w pojęciu przychodu ze stosunku pracy.

Oskładkowanie wartości szczepień

Niektóre przychody ze stosunku pracy są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienie ze składek obejmuje:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
 • przychody określone w § 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ostatnia grupa zwolnień to zamknięty katalog przychodów. W katalogu tym znajdują się m.in. korzyści materialne, które polegają na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług, jeśli wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Obliczanie składki i zaliczki na podatek >>

Zwolnienie to może się odnosić do szczepionek przeciw grypie, jeżeli zostaną spełnione dwie przesłanki:

 • zakup szczepionek dla pracowników wynika z wewnętrznych przepisów płacowych zakładu pracy,
 • pracownik sfinansował choćby niewielką część wartości szczepienia.

Jeśli pracownik otrzyma szczepionkę zupełnie nieodpłatnie lub/i korzyść ta nie wynika z wewnątrzzakładowego prawa dotyczącego wynagrodzeń, to wówczas wartość świadczenia medycznego trzeba wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia pracownika.

Szczepionka przeciw grypie a przepisy bhp

Zarówno ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak i z podatku dochodowego zwolnione są świadczenia rzeczowe, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Zwolnienie nie obejmuje jednak szczepień przeciw grypie.

Obowiązkiem pracodawcy, zgodnie z przepisami bhp, jest przeprowadzenie szczepień ochronnych wskazanych na danym stanowisku pracy w celu zapobiegania szerzeniu się chorób zakaźnych u pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych (za zgodą pracowników). W takiej sytuacji koszty przeprowadzenia szczepień ponosi pracodawca. Wykaz stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmującym pracę lub zatrudnionym na tych stanowiskach wymienia załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu stanowisk oraz szczepień.... (DzU nr 250, poz. 2113). W rozporządzeniu nie ma szczepień przeciw grypie i nie ma żadnego stanowiska pracy, na którym byłyby one obowiązkowe.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy >>

Oznacza to, że pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania szczepień pracowników przeciwko grypie. Skoro nie ma obowiązku poniesienia kosztów szczepienia pracownika, ale robi to z własnej inicjatywy, to dla pracownika wartość szczepienia jest przychodem ze stosunku pracy, który podlega zarówno opodatkowaniu, jak i oskładkowaniu.

Szczepienie a podatek

Wartość dofinansowania szczepienia przeciw grypie może być zwolniona – po spełnieniu warunków podanych wcześniej – ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale zawsze podlega opodatkowaniu.

REKLAMA

Pracodawca kupił dla wszystkich swoich pracowników 15 szczepionek o wartości po 35 zł każda. W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym zapisano, że co roku w październiku br. pracodawca przeprowadza akcję szczepień przeciw grypie, które częściowo finansuje pracownikom. Pracownicy dopłacili do szczepionek po 10 zł i wszyscy przystąpili do szczepienia. Wartości dofinansowania szczepienia ze środków pracodawcy nie należy wliczać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak dofinansowanie to, w kwocie po 25 zł dla każdego pracownika, trzeba uwzględnić w podstawie wymiaru zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku pracownika, który miesięcznie zarabia 3000 zł (ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodu i złożył oświadczenie PIT-2), rozliczenie podatkowo-składkowe za miesiąc, w którym poddał się szczepieniu przeciw grypie, wygląda następująco:

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – 3000 zł;
 • składki finansowane przez pracownika na ubezpieczenia społeczne:

– emerytalne: 3000 zł × 9,76% = 292,80 zł,

– rentowe: 3000 zł × 1,5% = 45 zł,

– chorobowe: 3000 zł × 2,45% = 73,50 zł,

łącznie: 411,30 zł;

 • podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

3000 zł – 411,30 zł = 2588,70 zł;

2588,70 zł × 9% = 232,98 zł;

2588,70 zł × 7,75% = 200,62 zł;

 • podstawa opodatkowania:

2588,70 zł + 25 zł (wartość szczepionki) = 2613,70 zł,

2613,70 zł – 111,25 zł = 2502,45 zł; po zaokrągleniu do pełnych złotych – 2502 zł;

(2502 zł × 18%) – 46,33 zł = 404,03 zł;

404,03 zł – 200,62 zł = 203,41 zł; po zaokrągleniu 203 zł.

Do wypłaty: 3000 zł – 411,30 zł – 232,98 zł – 203 zł = 2152,72 zł.

Jak należy prawidłowo ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i jak ją obniżać do wysokości zaliczki na podatek >>

Jeśli pracodawca poinformuje pracowników o możliwości poddania się szczepieniu na jego koszt, a pracownik nie skorzysta z tej oferty, wówczas pracownik nie uzyskuje przychodu i nie trzeba pobierać zaliczki. Wartość szczepienia jest przychodem tylko dla pracowników, którzy przystąpili do szczepienia.

Szczepienie w pakiecie

Zdarza się, że firmy wykupują abonamenty medyczne dla pracowników w placówkach opieki zdrowotnej. Opłacają miesięczny ryczałt bez względu na to, czy i ilu pracowników będzie korzystało ze świadczeń wchodzących w skład pakietu. Otrzymują fakturę za usługę na kwotę ryczałtu, bez wyszczególniania, jakie badania, konsultacje czy zabiegi były wykonywane i kto z nich skorzystał. Często w pakiecie usług znajdują się również szczepienia przeciw grypie.

Organy podatkowe niegdyś przychylały się do argumentacji pracodawców, że opłata w formie ryczałtu uniemożliwia oszacowanie wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, a tylko wówczas można mówić o wystąpieniu przychodu. Zatem urzędy zgodziły się, że w przypadku opłacania kosztów usług medycznych ryczałtem w ogóle nie występuje przychód po stronie pracownika. Skoro po stronie pracownika nie powstaje przychód, to nie ma podstawy do uwzględniania kosztów usługi w podstawie wymiaru składek i podatku za pracownika. Taka zasada odpowiadała definicji przychodu u podatnika zawartej w art. 11 ust. 2a ustawy o pdof. Według niej, przychodem jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń.

Jakie składki ZUS i podatek należy zapłacić za bony dla pracowników >>

Jednak organy podatkowe szybko zmieniły kierunek interpretacji, wywołując zamieszanie i niepewność wśród pracodawców (płatników). To na nich bowiem ciąży obowiązek prawidłowego rozliczenia pracownika z dochodu ze stosunku pracy. Organy, ujednolicając swoje niekorzystne stanowisko dla podatników, zaczęły dopatrywać się w abonamentach przychodu ze stosunku pracy. Obecnie stoją na stanowisku, że pracownik mając możliwość skorzystania z darmowej usługi medycznej uzyskuje przychód. Już tylko objęcie pracownika opieką medyczną stanowi dla niego przychód z nieodpłatnych świadczeń i nie ma znaczenia, czy zatrudniony skorzystał ze świadczenia. Przychodem jest równowartość ceny, jaką zapłacił pracodawca za usługę objęcia pracowników opieką medyczną, czyli za abonament w części przypadającej na pracownika. W świetle takich interpretacji wartość szczepienia jest przychodem do oskładkowania i opodatkowania, bo jest częścią abonamentu.

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny 20 sierpnia 2008 r. wydał korzystny dla podatników wyrok (III SA/Wa 625/08), w którym zakwestionował dotychczasową linię interpretacyjną w sprawach abonamentów. Uznał, że samo postawienie do dyspozycji pracownika nieodpłatnych świadczeń medycznych nie jest opodatkowane. Podatnik nie powinien więc płacić podatku (czyli również składek) od świadczenia, którego nie skonsumował. Tym samym sąd wskazał, że tak rozliczane abonamenty nie stanowią przysporzenia i nie wywołują obowiązku zapłaty podatku. Kolejny wyrok WSA w Warszawie, tym razem z 20 stycznia 2009 r. (III SA/Wa 1916/08), również to potwierdza. Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednomyślne.

Jednak organy podatkowe w dalszym ciągu stoją na zajętym stanowisku, niekorzystnym dla pracodawców i pracowników. Wyroki odmienne od tego stanowiska nie wpłynęły na zmianę zdania organów podatkowych. Organy podatkowe nie widzą bowiem problemu w możliwości przypisania pracownikowi wartości danego świadczenia. Między innymi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 29 stycznia 2009 r. (IPPB2/415-1473/08-7/MG) uznał, że „usługa objęcia opieką medyczną, finansowana pracownikom oraz członkom ich rodzin, a także członkom zarządu jest powszechna na polskim rynku i odpłatność z tego tytułu wynika z faktu objęcia opieką medyczną, a nie z faktu korzystania z konkretnych świadczeń. Tego typu umowy polegają z jednej strony na przekazaniu świadczenia pieniężnego, a z drugiej na przyrzeczeniu zapewnienia opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W związku z tym pracownik oraz członek zarządu, gdyby nie otrzymał przedmiotowego świadczenia od spółki, mógłby indywidualnie zawrzeć taką umowę, ponosząc z tego tytułu wydatek”. Ten sam organ potwierdził swoje stanowisko co do konieczności opodatkowania ryczałtów w kolejnej interpretacji z 18 lutego 2009 r. (IPPB2/415-1528/08-4/MG).

Wartość szczepienia przeciw grypie

Zatem nadal kwestia oskładkowania oraz opodatkowania wartości szczepienia przeciwko grypie, które zostało przeprowadzone w ramach pakietu medycznego, jest niejasna. Zarówno do celów składkowych, jak i podatkowych kluczowe jest stwierdzenie, czy jest to przychód dla pracownika. W tym celu najbezpieczniej jest zwrócić się o wydanie indywidualnej interpretacji do dyrektora Izby Skarbowej.

Zasady przechowywania dokumentów ubezpieczeniowych >>

W razie uzyskania niekorzystnej interpretacji, potwierdzającej opodatkowanie ryczałtów medycznych, podatnik ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po kilku wyrokach WSA, przychylnych podatnikom, można spodziewać się, że sąd zajmie stanowisko korzystne dla pracodawcy i pracownika.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

MRPiPS: Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

REKLAMA

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA