Kategorie

Opodatkowanie pakietów medycznych

Bartłomiej Sikora
Objęcie danego pracownika potencjalną możliwością skorzystania z usługi medycznej w ramach opłaconego przez pracodawcę abonamentu nie uzasadnia opodatkowania tego świadczenia.

Przepisy dotyczące kwestii opodatkowania pakietów medycznych są niespójne i niejasne. Stąd też zarówno sądy, jak i organy podatkowe mają w tej sprawie sprzeczne stanowiska.

Trzy interpretacje

W zakresie opodatkowania pakietów medycznych pojawiły się ostatnio aż trzy interpretacje. Pierwsza zakłada, że samo otrzymanie pakietu medycznego od pracodawcy jest równoznaczne z tym, że jego wartość stanowi przychód dla pracownika, który należy opodatkować. Druga, mniej rygorystyczna, zakłada, że przychód podlegający opodatkowaniu powstaje dopiero w momencie skorzystania z usług medycznych przyznanych w ramach pakietu medycznego. Trzecia zaś, najbardziej liberalna, wykładnia przewiduje, że od pakietów medycznych pracownik nie powinien płacić podatku. Kwestia ta nabrała szczególnego znaczenia w kontekście ostatnio zapadłego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 625/08, niepubl.). Sąd orzekł, że „z faktu objęcia danego pracownika potencjalną możliwością skorzystania z usługi medycznej w ramach opłaconego przez pracodawcę abonamentu nie wynika, że po stronie pracownika zawsze wystąpi konkretne przysporzenie. Tym samym nie ma uzasadnienia opodatkowania tego teoretycznego świadczenia po stronie pracownika”. Należy jednak w tym miejscu pamiętać, że wyrok ten jest wiążący tylko dla stron danego postępowania. A to oznacza, że nie kreuje on ogólnej wykładni przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Rozbieżności interpretacyjne są szczególnie widoczne, jeżeli weźmie się pod uwagę stanowisko organów podatkowych oraz Ministerstwa Finansów odnoszące się do wskazanego problemu. Zgodnie z prezentowaną przez fiskus wykładnią przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu PIT jest już możliwość korzystania z usług medycznych, którą pracownik otrzymuje w momencie wykupu przez pracodawcę takiego pakietu. Wystarczy, że pracownik ten jest wskazany jako osoba uprawniona do korzystania z abonamentu w umowie zawartej między pracodawcą a podmiotem świadczącym usługi medyczne. Podstawą opodatkowania PIT jest równowartość ceny, jaką pracodawca płaci za usługę objęcia pracowników opieką medyczną. W tym miejscu należy przypomnieć, że prezentowane stanowisko uległo zmianie dopiero w styczniu 2007 r. Przed tą datą wykładnia, jaką prezentował resort finansów, była mniej rygorystyczna - jeżeli pracodawca nabywał taki program dla całego zakładu pracy (bez indywidualizacji składki na poszczególnych pracowników), pakiet nie stanowił dla pracowników przychodu ze stosunku pracy.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Eksperci są zdania, że abonament nie powinien stanowić przychodu dla pracownika. Przyznanie pracownikowi prawa do korzystania z usług medycznych nie jest przecież równoznaczne z korzystaniem przez niego z takiego świadczenia. Jednak wobec tak niejasnych przepisów, a przede wszystkim rozbieżnych interpretacji, najbezpieczniejszą drogą dla pracodawcy, który zastanawia się nad tym, czy powinien opodatkować wartość pakietu medycznego przyznanego pracownikowi, jest wystąpienie do Ministra Finansów o wiążącą interpretację podatkową w tym zakresie. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Wniosek taki trzeba złożyć na formularzu według ustalonego wzoru, określonego przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Pracodawca wnioskujący o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej musi wyczerpująco przedstawić:

• zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe oraz

• własne stanowisko w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.


Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa tym samym oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem:

• toczącego się postępowania podatkowego,

• kontroli podatkowej,

• postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej

oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Możliwość odwołania

W przypadku gdy interpretacja okaże się niekorzystna dla podatnika, zawsze istnieje możliwość zaskarżenia takiej interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tym celu w ciągu 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się o wydaniu interpretacji, podatnik powinien wezwać organ do usunięcia naruszenia prawa. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na to wezwanie lub uzyskania odpowiedzi negatywnej, podatnik może złożyć skargę do WSA. Termin na wniesienie skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie podatnika do usunięcia naruszenia prawa. Jeżeli organ nie odpowiedział na wezwanie, termin ten wynosi 60 dni od dnia wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przez podatnika.

Stanowisko Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w stanowisku odnoszącym się do kwestii opodatkowania pakietów medycznych, w odpowiedzi na interpelację poselską z 22 lutego 2008 r. nr 927 stwierdziło:

„(...) W związku z przekazaną (...) interpelacją w sprawie doliczania do przychodów ze stosunku pracy kosztów świadczeń medycznych ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników uprzejmie informuję, iż resort finansów podtrzymuje wcześniej prezentowane stanowisko, zgodnie z którym przychód po stronie pracownika nie powstaje w sytuacji, gdy nie ma możliwości jego zindywidualizowania, a co za tym idzie, nie jest możliwe ustalenie wartości świadczenia przypadającego na poszczególnych pracowników”.

Jednak w praktyce tego rodzaju sytuacje występują bardzo sporadycznie. Podstawą odstąpienia od ustalania przychodu po stronie pracownika nie może być twierdzenie pracodawcy, że opłata za wykupienie dla swoich pracowników pakietu świadczeń medycznych w prywatnych centrach medycznych ustalana jest w sposób zryczałtowany, bez odnoszenia się do każdorazowych wizyt pracowników u lekarza. W wyroku z 3 czerwca 1998 r. (I SA/Ka 1719/96, niepubl.) Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie stwierdził, że „ewentualne trudności towarzyszące indywidualizacji świadczeń na rzecz poszczególnych pracowników mają charakter drugorzędny i nie mogą wpływać na byt i zakres obowiązku podatkowego”.

Podstawa prawna

• wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 20 sierpnia 2008 r., III SA/Wa 625/08, niepubl.

Bartłomiej Sikora

Doradca podatkowy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.