REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek chorobowy w trakcie urlopu bezpłatnego

Anna Szocińska

REKLAMA

Na urlop bezpłatny, do pracy u innego pracodawcy, może pracownika skierować również pracodawca za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie. W okresie urlopu bezpłatnego pracownika zostają zawieszone obowiązki i przywileje wynikające z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym, dlatego nie ma prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast po powrocie z urlopu pracownikowi przysługują świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli spełnia warunki do ich przyznania.

Autopromocja

Pracownik wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 Kodeksu pracy na okres od 1 do 31 lipca 2009 r. Udzieliliśmy pracownikowi urlopu zgodnie z jego wnioskiem. 9 lipca 2009 r. pracownik dostarczył nam zwolnienie lekarskie na okres od 8 do 17 lipca 2009 r. Czy za ten okres pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego? W 2009 r. otrzymał już wynagrodzenie chorobowe za 33 dni zwolnienia lekarskiego.

Pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego za okres od 8 do 17 lipca 2009 r.

Czy prowadzący pozarolniczą działalność ma prawo do zasiłku chorobowego>>

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na podstawie Kodeksu pracy jest przerwą w wykonywaniu pracy i przerwą w ubezpieczeniu pracowniczym. Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego ma bezpośredni wpływ na prawo pracownika do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym do zasiłku chorobowego. Jeżeli niezdolność do pracy pracownika przypada w okresie urlopu bezpłatnego, to pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WAŻNE!

Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym i w tym okresie pracodawca nie nalicza za pracownika składki na to ubezpieczenie.

Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby, opieki lub macierzyństwa powstanie w okresie urlopu bezpłatnego i trwa nadal po zakończeniu tego urlopu, pracownik ma prawo do zasiłków oraz wynagrodzenia chorobowego, ale wyłącznie za okres przypadający po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

PRZYKŁAD

Na wniosek pracownika pracodawca udzielił mu urlopu bezpłatnego w okresie od 18 do 30 czerwca 2009 r. W trakcie tego urlopu pracownik zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie od 26 czerwca do 10 lipca 2009 r. Pracownik w 2009 r. wykorzystał już 33 dni zwolnienia lekarskiego, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Pracownik od 26 do 30 czerwca nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ zwolnienie lekarskie zostało wystawione na okres urlopu bezpłatnego. Pracownikowi przysługuje natomiast zasiłek chorobowy od 1 do 10 lipca 2009 r. Okres tej niezdolności do pracy przypada po zakończeniu urlopu bezpłatnego.


Udzieliliśmy pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, urlopu bezpłatnego na czerwiec i lipiec 2009 r. Pracownik został skierowany do wykonywania pracy u innego pracodawcy. Okres skierowania wliczamy do okresu pracy, od którego zależą jego uprawnienia pracownicze. Pracownik zachorował w trakcie skierowania. Kto powinien wypłacić mu świadczenie za czas choroby?

Zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi wyłącznie od pracodawcy, u którego podjął pracę na podstawie skierowania.

W przypadku zatrudnionego u Państwa pracownika, jeżeli choruje w czerwcu lub lipcu 2009 r., tj. w okresie udzielonego mu przez Państwa urlopu bezpłatnego, świadczenia wypłaci mu pracodawca, u którego w tym okresie faktycznie będzie świadczył pracę.

Premia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego>>

Pracownik w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego mu przez pracodawcę w celu podjęcia pracy u drugiego pracodawcy, nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego u tego pracodawcy, który udzielił mu urlopu. Wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy przysługuje mu wyłącznie u pracodawcy, u którego podjął pracę na podstawie skierowania. Jeżeli pracownik będzie chorował dłużej, tzn. po zakończeniu urlopu bezpłatnego, prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego będzie miał u pierwszego pracodawcy, u którego zakończył się urlop bezpłatny.

WAŻNE!

Wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy nie przysługuje pracownikowi po zakończeniu pracy na podstawie skierowania od tego pracodawcy, u którego wykonywał pracę w okresie skierowania.

PRZYKŁAD

Pracownik był na urlopie bezpłatnym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. W tym okresie pracował w innej firmie. Pracownik choruje od 15 czerwca do 20 lipca br. Pracownikowi przysługuje:

 • za okres od 15 do 30 czerwca br. wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia u drugiego pracodawcy, u którego podjął pracę w okresie urlopu bezpłatnego. U pierwszego pracodawcy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ponieważ choroba przypada w czasie urlopu bezpłatnego;
 • za okres od 1 do 20 lipca br. wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy z tytułu zatrudnienia u pierwszego pracodawcy, u którego zakończył się urlop bezpłatny. Za ten okres nie przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia u drugiego pracodawcy.

Udzieliliśmy pracownikowi urlopu bezpłatnego na czerwiec 2009 r. Rozwiązaliśmy umowę o pracę z tym pracownikiem 30 czerwca 2009 r. Pracownik dostarczył nam zwolnienie lekarskie na okres od 22 czerwca do 20 lipca 2009 r. Czy w tej sytuacji pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy i czy powinniśmy przekazać to zwolnienie ZUS?

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od 1 lipca 2009 r. Zwolnienie lekarskie pracownika powinni Państwo przekazać do ZUS wraz z wypełnionym zaświadczeniem ZUS Z-3.

Czy można przebywać na zwolnieniu lekarskim u jednego pracodawcy i w tym czasie pracować u innego>>

Jeżeli z końcem urlopu bezpłatnego ustaje także zatrudnienie, a pracownik zachorował w okresie tego urlopu, nie przysługuje mu prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz do zasiłku chorobowego w czasie trwania urlopu. Natomiast po zakończeniu urlopu bezpłatnego i równocześnie po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Zasiłek wypłaci ZUS. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi na ogólnych zasadach. Oznacza to, że ZUS wypłaci zasiłek, jeżeli nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • nie kontynuuje lub nie podjęła działalności zarobkowej,
 • ma wymagany okres wyczekiwania, aby nabyć prawo do zasiłku w czasie zatrudnienia,
 • nie jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Na potwierdzenie wymienionych okoliczności pracownik ma obowiązek złożyć w ZUS oświadczenie np. na formularzu ZUS Z-10 „Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne”. ZUS po otrzymaniu od Państwa zwolnienia lekarskiego oraz wypełnionego zaświadczenia ZUS Z-3 ustali uprawnienia do zasiłku dla Państwa byłego pracownika.

PRZYKŁAD

Pracodawca udzielił pracownikowi na jego wniosek urlopu bezpłatnego na okres od 1 do 30 czerwca 2009 r. 30 czerwca została rozwiązana umowa o pracę. Pracownik chorował od 20 czerwca do 15 lipca 2009 r. Za okres niezdolności do pracy od 20 do 30 czerwca 2009 r. pracownik nie ma prawa do świadczeń chorobowych. Prawo do zasiłku chorobowego ma od 1 do 15 lipca 2009 r., czyli po zakończeniu urlopu bezpłatnego, który zbiegł się z dniem rozwiązania umowy o pracę. W przypadku pracownika nie zachodzą okoliczności wykluczające prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy wypłaci pracownikowi ZUS.


Zatrudniliśmy pracownika od 1 czerwca 2009 r. Wcześniej był on zatrudniony w innym zakładzie pracy od 1 stycznia do końca maja br., ale w okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2009 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Będąc już naszym pracownikiem zachorował 23 czerwca 2009 r. Czy powinniśmy mu wypłacić zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby, czy po 30 dniach podlegania ubezpieczeniu u nas?

Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia u Państwa, czyli od 23 czerwca 2009 r.

Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownik uzyskuje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. To samo dotyczy prawa do wynagrodzenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu pod warunkiem, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. Jeżeli przerwa była dłuższa niż 30 dni, płatnik świadczenia dolicza poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, gdy przyczyną przerwy był urlop bezpłatny, wychowawczy lub odbywanie czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Urlop bezpłatny>>

Okres urlopu bezpłatnego nie jest okresem ubezpieczenia chorobowego, dlatego urlopu nie należy wliczać do okresu wyczekiwania. Jednak w sposób szczególny traktuje się przerwę w ubezpieczeniu chorobowym spowodowaną urlopem bezpłatnym. Jeżeli między okresami ubezpieczenia chorobowego wystąpi przerwa spowodowana tym urlopem, to okresy ubezpieczenia chorobowego występujące przed urlopem bezpłatnym i po urlopie zalicza się do okresu wyczekiwania, nawet jeżeli przerwa spowodowana tym urlopem była dłuższa niż 30 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony od 2 listopada 2008 r. do 31 maja 2009 r. W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2009 r. był na urlopie bezpłatnym. U kolejnego pracodawcy podjął pracę 1 czerwca 2009 r. W okresie od 19 do 30 czerwca 2009 r. chorował i za ten okres pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ przerwa w ubezpieczeniu chorobowym trwająca dwa miesiące była spowodowana urlopem bezpłatnym.


Pracownica zachorowała 20 maja br. Do końca maja była na urlopie bezpłatnym. Choruje cały czas, dlatego od 1 czerwca 2009 r. wypłacaliśmy jej wynagrodzenie chorobowe, natomiast od 4 lipca 2009 r. wypłacamy zasiłek chorobowy. Czy okres zwolnienia trwający od 20 do 31 maja br. powinniśmy wliczyć do okresu zasiłkowego pracownicy?

Okresu od 20 do 31 maja 2009 r. nie powinni Państwo wliczać do okresu zasiłkowego, ponieważ za ten okres pracownica nie miała prawa do wynagrodzenia chorobowego. Do okresu zasiłkowego należy wliczać tylko okresy, za które zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą albo przypada na okres ciąży, zasiłek chorobowy może być wypłacany przez okres 270 dni.

Do jednego okresu zasiłkowego płatnik świadczenia wlicza okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Jeżeli w okresach niezdolności do pracy są przerwy, do jednego okresu zasiłkowego płatnik wlicza okresy niezdolności do pracy, które zostały spowodowane tą samą chorobą, a przerwa między nimi nie przekroczyła 60 dni.

Jak ustalać podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego>>

Do okresu zasiłkowego płatnik świadczenia wlicza okresy niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy.

WAŻNE!

Okresów choroby przypadających w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

Za okres urlopu bezpłatnego pracownikom nie przysługują świadczenia chorobowe. Dlatego powinni Państwo liczyć pracownicy okres zasiłkowy od 1 czerwca, czyli od dnia, kiedy podjęli Państwo wypłatę wynagrodzenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik z powodu tej samej choroby otrzymał zwolnienia lekarskie na okresy od 11 maja do 10 czerwca 2009 r. oraz od 20 czerwca do 3 lipca 2009 r. Pracownik w okresie od 15 do 26 czerwca 2009 r. był na urlopie bezpłatnym. Za okres od 20 do 26 czerwca 2009 r. pracownikowi nie przysługuje zasiłek chorobowy.

Pracodawca wypłacił pracownikowi:

 • od 11 maja do 10 czerwca wynagrodzenie chorobowe,
 • od 27 do 28 czerwca wynagrodzenie chorobowe oraz
 • od 29 czerwca do 3 lipca zasiłek chorobowy.

Do jednego okresu zasiłkowego pracodawca zaliczył okresy, za które wypłacił świadczenia, czyli 31 dni + 2 dni + 5 dni, łącznie 38 dni. Do okresu zasiłkowego pracodawca nie wliczył 7 dni zwolnienia, za które nie wypłacił świadczenia, a które przypadały w okresie urlopu bezpłatnego.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

  Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

  W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

  Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

  W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

  Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z wojną prowadzoną w tym kraju będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. To zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego. 

  REKLAMA

  Nie na każdej uczelni podwyżki o 30%. Na publicznej adiunkt zarabia 6840 zł a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł!

  Nawet ponad 2500 zł może wynosić różnica w zarobkach doktora, który jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni niepublicznej, w stosunku do doktora - adiunkta, który jest zatrudniony na uczelni publicznej i po podwyżkach zarabia minimalnie 6840 zł. Mało kto wie, że podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 30% nie dotyczą uczelni niepublicznych. Wyższe wynagrodzenie, zgodnie z nowym rozporządzeniem otrzymują tylko pracownicy uczelni publicznych. 

  23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja?

  W dniu 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresję można i powinno się leczyć. Wiele polskich pracowników zmaga się jednak z problem zwolnienia lekarskiego i uznania depresji za chorobę zawodową - bo takową ona nie jest. 

  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  REKLAMA

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  REKLAMA