Kategorie

Zatrudnianie menedżera

Ewa Drzewiecka
Menedżera można zatrudniać na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej - kontraktu menedżerskiego. Wybór zależy od woli stron. W przypadku kontraktu należy pamiętać o elementach odróżniających go od umowy o pracę, np. związanych z wynagrodzeniem.

Zatrudnianie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 11 k.p.). W razie ustalenia, że zawarta przez strony umowa wykazuje cechy wspólne dla umowy o pracę i umowy prawa cywilnego z jednakowym ich nasileniem, rozstrzygająca o jej typie powinna być wola stron (wyrok SN z 23 września 1998 r.).

Zasada podporządkowania

W przypadku zawarcia kontraktu menedżer ma znacznie większą samodzielność, niż gdyby zawarł umowę o pracę. Nie pozostaje w stosunku podporządkowania, lecz prowadzi zarządzanie według własnej koncepcji. Przełożeni nie mogą wydawać mu poleceń służbowych jak pracownikowi. Dopuszczalne jest jedynie wyznaczanie zadań do realizacji z ogólnymi wytycznymi.

WAŻNE!

Polecenia służbowe, ściśle wyznaczone miejsce pracy, a zwłaszcza godziny pracy są sprzeczne z samodzielnością menedżera i stanowią argument za tym, że w rzeczywistości jest to umowa o pracę.

Odpowiedzialność

Większa samodzielność wiąże się z ponoszeniem przez menedżera negatywnych skutków ryzyka niewykonania zadań lub nieosiągnięcia oczekiwanych wyników. Odpowiedzialność menedżera, w przeciwieństwie do pracownika, nie jest ograniczona i opiera się na zasadach prawa cywilnego, przede wszystkim na zasadzie winy (art. 471 k.c.). Menedżer odpowiada za utracone korzyści, za rzeczywiste straty oraz za utracone zyski, które byłyby osiągnięte przy dołożeniu należytej staranności.

WAŻNE!

Błędem jest określenie w kontrakcie odpowiedzialności menedżera na zasadach dotyczących pracowników. Upodabnia to bowiem kontrakt do umowy o pracę.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie menedżera inaczej niż w przypadku pracownika może być nawet całkowicie uzależnione od uzyskanych przez niego efektów w zarządzaniu. Wysokość wynagrodzenia, jak również terminy jego płatności mogą być ustalone zupełnie dowolnie. Nie podlega ono regulaminom wynagradzania (lub układom zbiorowym pracy). Nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy o ochronie wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że menedżer może zrzec się wynagrodzenia, czy przenieść to prawo na inną osobę. Nie obejmują go przepisy o ograniczeniu potrąceń.


Urlop wypoczynkowy

Menedżer, który zawarł kontrakt, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w rozumieniu prawa pracy. Przepisy Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia, które mają zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w kontrakcie, nie zawierają żadnych postanowień dotyczących urlopów. Wymiar urlopu, zasady jego udzielania i odpłatności zależą od ustaleń stron. Ustalenia te nie mogą polegać na przepisaniu przepisów Kodeksu pracy czy przyjęciu zbliżonych zasad, gdyż mogłoby to wskazywać na pracowniczy charakter zatrudnienia.

Niezdolność do pracy z powodu choroby

Menedżer (inaczej niż pracownik) nie otrzymuje na podstawie umowy cywilnoprawnej wynagrodzenia za niewykonywanie pracy z przyczyn od niego niezależnych, np. z powodu choroby. Ma prawo do zasiłku chorobowego z ZUS. Można jednak ustalić w kontrakcie, że czas choroby czy usprawiedliwionej nieobecności będzie wynagradzany. Należy przy tym unikać zasad dotyczących pracowników.

Przykład

Ustalono, że w okresie choroby spółka będzie wypłacać menedżerowi świadczenie w takiej wysokości, aby łącznie z zasiłkiem ZUS stanowiło 100% podstawy wymiaru zasiłku. W sytuacjach gdy menedżer ma prawo do 100% zasiłku (np. w czasie ciąży), świadczenie nie przysługuje.

Zakaz konkurencji

Menedżer, który jest członkiem zarządu spółki z o.o. albo akcyjnej, podlega ponadto zakazowi konkurencji, określonemu w Kodeksie spółek handlowych.

Członek zarządu nie może bez zgody spółki:

 • zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też
 • uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Reklama

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu (art. 211 § 1 i art. 380 § 1 k.s.h.).

Zakaz konkurencji strony mogą wprowadzić do kontraktu z menedżerem średniego stopnia. W celu uniknięcia wątpliwości postanowienia w tej materii należy starannie opracować. Nie stosuje się regulacji Kodeksu pracy o zakazie konkurencji i zasad wynikających z orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego tych przepisów.

WAŻNE!

Menedżerom wysokiego i średniego szczebla można wprowadzić do kontraktu (inaczej niż w przypadku zatrudnienia pracowniczego) oprócz zakazu konkurencji także zakaz podejmowania jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej.


Zwolnienie z pracy

Niewątpliwą zaletą umów o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony, jest ograniczenie możliwości zwolnienia pracownika. Natomiast kontrakt można tak ukształtować, aby zwolnienie menedżera było bezproblemowe, np. jeżeli nie wypełnia on należycie swoich zadań lub nie osiąga określonych wyników, a nawet bez żadnego powodu. Rozwiązanie umowy może być za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia. W przypadku zwolnienia menedżer nie może wystąpić do sądu pracy o przywrócenie go na zajmowane stanowisko.

Zazwyczaj w praktyce strony postanawiają, że odchodzący menedżer otrzyma odprawę, np. w wysokości kilkumiesięcznego wynagrodzenia.

Prawo do odprawy może zależeć od spełnienia określonych warunków albo być bezwarunkowe lub przysługiwać po zakończeniu kontraktu.

Odprawa jest ustalana najczęściej jako wielokrotność wynagrodzenia menedżera (zasadniczego lub sumy wszystkich składników wynagrodzenia). Niezależnie od odprawy można w kontrakcie wprowadzić odszkodowanie w przypadku jego wcześniejszego rozwiązania, np. przed upływem kadencji w zarządzie.

Podstawa prawna:

 • art. 22 § 11 Kodeksu pracy,
 • art. 471 Kodeksu cywilnego,
 • art. 211 § 1, art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 • wyrok SN z 23 września 1998 r. (II UKN 229/98, OSNP 1999/19/627).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.