Kategorie

Czas na rady pracowników

Już niedługo skończy się vacatio legis dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 24 marca 2008 r. powinna rozpocząć się procedura wyboru rady pracowników u tych pracodawców.

25 maja 2006 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (DzU nr 79, poz. 550), które ustaliły zasady wyboru rady pracowników i ochrony jej członków. W początkowym okresie ustawa miała zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 100 pracowników. Natomiast od 24 marca 2008 r. jej przepisy zaczną obowiązywać również u tych pracodawców, którzy zatrudniają mniejszą liczbę pracowników, jednak nie mniej niż 50. Obowiązek taki obejmuje wszystkich pracodawców niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w tym również podmioty non profit. Rady pracowników są to gremia funkcjonujące niezależnie od związków zawodowych. Mają uprawnienia informacyjne i konsultacyjne.

Pracodawca informuje radę o:

• działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz przewidywanych w tym zakresie zmianach,

• stanie, strukturze i przewidywanych zmianach zatrudnienia oraz działaniach mających na celu utrzymanie jego poziomu,

• działaniach, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Natomiast obowiązek konsultacji dotyczy tylko stanu, struktury, przewidywanych zmian w zakresie zatrudnienia, jego podstaw oraz organizacji pracy, nie dotyczy działalności i sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Związki wybierają radę

Reklama

Wybór przedstawicieli rady pracowników dokonują związki zawodowe działające u takiego pracodawcy. Jednak ustawa przyznała prawo wyboru przedstawicieli rad jedynie związkom reprezentatywnym w rozumieniu przepisów art. 24125a k.p., nie mają jednak prawa wyboru związki, które są uznane za reprezentatywne z uwagi na to, że zrzeszają najwięcej pracowników danej firmy. Przepisy ustawy określiły termin, w którym związki mają przedstawić pracodawcy wybranych członków rady. Termin wyboru mija 23 maja 2008 r.

Ustawa gwarantuje każdej działającej organizacji prawo wyboru nie mniej niż jednego członka rady pracowników. Jeżeli u pracodawców działa więcej organizacji związkowych niż liczba członków rady pracowników, przewidzianej w ustawie, każdej z organizacji związkowych przysługuje prawo wyboru jednego członka rady pracowników. Jednak z uwagi na to, że organizacje związkowe wybierają członków rady, mogą one ustalić odmienne zasady reprezentacji w radzie pracowników.

Jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa - zarząd organizacji wybiera członków rady pracowników i powiadamia o tym pracodawcę. Natomiast gdy organizacji jest więcej, wówczas wspólnie wybierają radę pracowników i powiadamiają o tym pracodawcę. Aby organizacje dokonały wspólnie wyboru rady, muszą w tym celu zawrzeć porozumienie, w którym również określają zasady jej powoływania i funkcjonowania. Jeżeli organizacje nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia negocjacji, powiadamiają o tym pracodawcę, a wyboru członków rady pracowników dokonują pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje związkowe.

Rola pracodawcy przy wyborach

Reklama

Kolejnym ważnym terminem ustalonym przepisami ustawy jest 23 lipca 2008 r., gdyż w tym terminie pracodawca, u którego nie działają związki zawodowe lub działające związki są niereprezentatywne, zobowiązany jest do poinformowania pracowników o ich prawie do wyboru rady pracowników i jej uprawnieniach. Informację taką podaje pracodawca w sposób u niego przyjęty. Może wywiesić informacje na tablicy ogłoszeń, podać przez radiowęzeł czy przesłać każdemu e-mailem. Po uzyskaniu informacji pracownicy rozpoczną procedurę wyboru rady.

W tym przypadku członków rady wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników. Pracodawca zobowiązany jest przepisami ustawy w terminie do 23 września 2008 r. zorganizować wybory. W tym celu powiadamia o terminie ich przeprowadzenia nie później niż na 30 dni przed dniem wyborów oraz terminie zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowników w sposób u niego przyjęty.

Termin zgłoszenia kandydatów przez pracowników na członków rady wynosi 21 dni od dnia powiadomienia o wyborach.

Procedura wyborów

Członków rady może wybierać każdy pracownik, z wyjątkiem pracowników młodocianych. Natomiast do rady może być wybrany pracownik, który przepracował u pracodawcy nieprzerwanie co najmniej rok, chyba że pracodawca działa krócej. Prawo to nie przysługuje pracownikowi kierującemu jednoosobowo zakładem pracy, jego zastępcy, pracownikowi wchodzącemu w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, głównemu księgowemu, radcy prawnemu oraz pracownikowi młodocianemu.

Wybory członków rady przeprowadza komisja wyborcza, której skład i zasady powoływania oraz tryb działania określa regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z organizacjami związkowymi albo regulamin ustalony przez pracodawcę i uzgodniony z pracownikami wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Gdy nie uzgodniono regulaminu w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, regulamin ustala pracodawca, uwzględniając ustalenia dokonane w trakcie jego uzgadniania.

Wybory są przeprowadzane w dniu roboczym, jeżeli jest to możliwe na ogólnym zebraniu pracowników lub w inny sposób przewidziany w regulaminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wybory członków rady pracowników są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym, są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej połowa pracowników zatrudnionych u pracodawcy. Jeżeli w wyborach nie wzięła udziału wymagana liczba pracowników, przeprowadza się ponowne wybory po upływie 30 dni od dnia tych wyborów. Członkami rady zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.

Z tworzenia rad pracowniczych zostali zwolnieni pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 osób, ale:

• nie prowadzą działalności gospodarczej. Do takich pracodawców zaliczamy administrację rządową i samorządową, niektóre szkoły czy sądy,

• do dnia 26 maja 2006 r. zawarli z pracownikami porozumienie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zgodnie z przepisami ustawy.

Rad pracowniczych nie muszą także tworzyć pracodawcy zatrudniający poniżej 50 osób. Należy pamiętać, że niedochowanie przez związki zawodowe i pracodawców terminów, o których mowa wyżej, nie pozbawia uprawnionych organizacji związkowych lub pracowników prawa do wyboru członków rady pracowników.

Joanna Skrobisz

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?