| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Skutki zmian w składnikach wynagrodzenia

Skutki zmian w składnikach wynagrodzenia

Zdarza się, że w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub zwolnienie lekarskie nastąpiła zmiana w składnikach pensji. Czy zmiana taka ma jakiś wpływ na sposób ustalania wynagrodzeń za czas tych nieobecności?

RADA
Rozstrzygnięcie powyższego problemu wymaga omówienia kilku sytuacji, a mianowicie: wysokości wynagrodzenia, zmiany w składnikach wynagrodzenia w wyniku zmiany etatu, zaprzestania wypłaty składnika pensji.

UZASADNIENIE
Każda z wyżej wymienionych okoliczności inaczej wpływa na sposób ustalania podstawy zarówno urlopowej, jak i zasiłkowej.

Problem ten należy oczywiście osobno rozstrzygnąć w stosunku do wynagrodzenia urlopowego i osobno w odniesieniu do wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego.

Zmiana wysokości wynagrodzenia
Zmiana wysokości wynagrodzenia w miesiącu korzystania z urlopu wypoczynkowego czy przebywania na zwolnieniu lekarskim ma inny wpływ na wynagrodzenie urlopowe, a także inny na wynagrodzenie za czas choroby.

W sytuacji gdy zmiany w wysokości składników pensji nastąpiły w okresie, z którego ustalana jest podstawa urlopowa i zostały one wprowadzone przed rozpoczęciem urlopu lub w miesiącu jego rozpoczęcia, podstawę tę ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Przykład:
Pracownik zarabia 2500 zł miesięcznie. Od 13 sierpnia 2007 r. otrzymał podwyżkę pensji do kwoty 2800 zł, natomiast w okresie od 6 do 17 sierpnia 2007 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. Czy zmiana wynagrodzenia wpływa na sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego?
W takiej sytuacji należy osobno policzyć wynagrodzenie urlopowe za okres od 6 do 12 sierpnia, według stawki przed podwyżką i osobno od 13 do 17 sierpnia, według nowej stawki.

Zmiana wysokości wynagrodzenia pracownika, która nastąpiła w miesiącu powstania niezdolności do pracy, nie ma żadnego wpływu na wysokość ustalanej podstawy wymiaru zasiłku. Ma ona jedynie wpływ na wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do tej podstawy, ale to też tylko pod warunkiem, że miała miejsce przed miesiącem zachorowania.

Przykład:
Pracownik stał się niezdolny do pracy od 3 sierpnia 2007 r. Do 31 lipca 2007 r. otrzymywał on wynagrodzenie stałe w wysokości 2400 zł, a od 1 sierpnia 2007 r. otrzymał podwyżkę pensji do kwoty 2650 zł. Czy zmiana wynagrodzenia wpływa na sposób ustalania podstawy zasiłkowej?
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie z okresu od sierpnia 2006 r. do lipca 2007 r. Bez znaczenia pozostaje tu fakt, że wynagrodzenie to było niższe niż przysługujące pracownikowi w dniu zachorowania.

Zaprzestanie wypłaty składnika
Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia identycznie wpływa zarówno na podstawę urlopową, jak i zasiłkową. W obu przypadkach powoduje ono konieczność pominięcia tego elementu pensji w ustalanej podstawie.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop nie bierze się pod uwagę składników, które nie przysługują już pracownikowi w czasie wykorzystywania urlopu. Jeżeli więc w trakcie urlopu pracownik utracił prawo do jakiegoś elementu wynagrodzenia, to od dnia utraty do niego prawa nie będzie on brany pod uwagę przy obliczaniu wynagrodzenia za okres urlopu, pomimo że występował w czasie, z którego ustala się podstawę wymiaru tego wynagrodzenia. Gdyby pracownik nie korzystał z urlopu, tylko świadczył pracę, to nie otrzymałby już tego składnika.

Przykład:
Pracownik w okresie od 23 lipca do 3 sierpnia 2007 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. Do końca lipca przysługiwała mu płaca zasadnicza w stałej wysokości 1400 zł oraz dodatek funkcyjny 500 zł. Od 1 sierpnia 2007 r. pracownik utracił prawo do dodatku funkcyjnego. Czy zmiana wynagrodzenia wpływa na sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego?
Ustalając wysokość wynagrodzenia urlopowego za okres od 23 do 31 lipca, należy uwzględnić płacę zasadniczą oraz dodatek funkcyjny. Natomiast wynagrodzenie urlopowe za okres od 1 do 3 sierpnia należy obliczyć jedynie z samej płacy zasadniczej.

Podstawę zasiłkową również ustala się ponownie, jeśli pracodawca zdecyduje o całkowitym zaprzestaniu wypłaty jakiegoś składnika wynagrodzenia od określonej daty.

Jeżeli jednak pracodawca zlikwiduje jakiś element pensji, włączając go w całości lub w części do innego lub zamieniając na inny, wówczas nie zachodzi konieczność ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłku.

Przykład:
Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby 30 lipca 2007 r. i przebywał na zwolnieniu lekarskim do 13 sierpnia 2007 r. Do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie z okresu od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r. Pracownikowi przysługiwało prawo do dodatku funkcyjnego, pomniejszanego proporcjonalnie w stosunku do dni przepracowanych. Dodatek ten został wliczony do podstawy wymiaru zasiłku. Od stycznia 2007 r. pracodawca w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania zaprzestał wypłaty dodatków funkcyjnych. Jednak zgodnie z nowymi postanowieniami regulaminu zostały one włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Czy zmiana wynagrodzenia wpływa na sposób ustalania podstawy zasiłkowej?
W związku z tym, że dodatek funkcyjny został w całości włączony do innego składnika wynagrodzenia, nie należy ponownie ustalać podstawy wymiaru zasiłku. Dodatek ten powinien pozostać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego.

Zmiana etatu
W sytuacji zmiany wymiaru czasu pracy inaczej należy postąpić przy ustalaniu podstawy zasiłkowej, a inaczej przy ustalaniu podstawy urlopowej.

Jeśli zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w miesiącach poprzedzających, wówczas podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z okresu po zmianie wymiaru czasu pracy.

Przykład:
Pracownica zachorowała 2 sierpnia 2007 r. Do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie z okresu od sierpnia 2006 r. do lipca 2007 r. 1 stycznia 2007 r. nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia spowodowana zmianą współczynnika etatu. Do 31 grudnia 2006 r. pracownica była zatrudniona na 1/2 etatu, a od 1 stycznia 2007 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Czy ta zmiana wynagrodzenia wpływa na sposób ustalania podstawy zasiłkowej?
Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie za okres od stycznia do lipca 2007 r., przysługujące z tytułu pracy w nowym wymiarze czasu pracy.

Jeśli w okresie poprzedzającym urlop wypoczynkowy, z którego ustalana jest podstawa urlopowa, nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, wówczas podstawę tę także należy przeliczyć z uwzględnieniem tych zmian.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »