reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując w większości zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawcy muszą uwzględnić składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom zarówno za okresy nie dłuższe niż miesiąc, jak i za okresy dłuższe, jednak najwyżej 12-miesięczne.

Ponadto wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy ekwiwalentowej należy uzupełnić w przypadku, gdy pracownik nie przepracował w całości okresu, za który przysługiwał dany składnik, np. z powodu choroby, zwolnienia od pracy czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

W sytuacji niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu, jeśli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej z nim poprzedniej umowy o pracę (art. 171 Kodeksu pracy).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata

Ogólne zasady ustalania wysokości ekwiwalentu urlopowego

Podstawę wymiaru ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując w większości zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Wspólną regułą dla kalkulowania wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu pieniężnego jest przyjmowanie do obliczeń wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniami wymienionymi enumeratywnie w § 6 rozporządzenia urlopowego, do których należą m.in. premie uznaniowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za przestój, trzynastki, jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie.

W odniesieniu do ekwiwalentu urlopowego składniki wynagrodzenia uwzględniane w jego podstawie wymiaru zostały pogrupowane na przysługujące:

 • w stawce miesięcznej w stałej wysokości,
 • zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc,
 • zmienne za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu, tj. w miesiącu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, należy wliczyć do jego podstawy wymiaru również w średniej wysokości, ale z tego dłuższego okresu. Składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc to najczęściej premie i prowizje: kwartalne, półroczne, roczne, a także dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej w przypadku dłuższego niż 1 miesiąc okresu rozliczeniowego czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje stałe zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 5000 zł oraz premie kwartalne uzależnione od wyników pracy. Stosunek pracy z pracownikiem zostanie rozwiązany 31 maja 2019 r. Osoba ta nie wykorzystała zaległego urlopu wypoczynkowego za 2018 r. w wymiarze 5 dni oraz 11 dni urlopu proporcjonalnego za 2019 r. (łącznie 16 dni). W okresie od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. pracownik otrzymał premie za II, III, IV kwartał 2018 r. oraz za I kwartał 2019 r. w kwotach odpowiednio: 2500 zł, 1700 zł, 2000 zł, 2300 zł (łącznie 8500 zł). Średnia premia wynikowa z tego 12-miesięcznego okresu wynosi 708,33 zł (8500 zł : 12). Do podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego należy wliczyć premię wynikową w kwocie 708,33 zł. Podstawa wymiaru ekwiwalentu wynosi 5708,33 zł (5000 zł + 708,33 zł). Za 16 dni (128 godzin) pracownikowi przysługuje ekwiwalent w wysokości 4366,08 zł, który został obliczony w następujący sposób:

 • 5708,33 zł : 20,92 zł (współczynnik ekwiwalentowy) = 272,86 zł (stawka za 1 dzień),

 • 272,86 zł : 8 godz. = 34,11 zł (stawka za 1 godzinę),

 • 34,11 zł x 128 godz. = 4366,08 zł (ekwiwalent za urlop).

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 6200 zł miesięcznie, stały dodatek liderski - 1000 zł oraz premie roczne uzależnione od wyników pracy. Prawo do ekwiwalentu za urlop za 2019 r. pracownik nabędzie 31 maja 2019 r. W okresie od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. osoba ta otrzymała premię roczną za 2018 r. w wysokości 7800 zł. Średnia miesięczna premia z 12-miesięcznego okresu wynosi 650 zł (7800 zł : 12). Podstawa wymiaru ekwiwalentu urlopowego wyniesie 7850 zł (6200 zł + 1000 zł + 650 zł).

Składniki zmienne uwzględniane w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop, przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, należy:

 • uzupełnić w razie nieprzepracowania okresu 12 miesięcy (z powodu np. choroby, urlopu wypoczynkowego),
 • przyjąć najbliższy okres/okresy (np. kwartał, rok), za który pracownikowi ten składnik przysługiwał, jeżeli za cały poprzedni okres składnik ten nie przysługiwał (np. przez cały kwartał w okresie 12 miesięcy pracownik był nieobecny w pracy i nie otrzymał premii kwartalnej),
 • przyjąć za okres faktycznie przepracowany, jeśli przed nabyciem prawa do ekwiwalentu pracownik otrzymał zmienne wynagrodzenie za krótszy okres (ze względu na krótsze zatrudnienie u pracodawcy).

Uzupełnienie składnika za okres dłuższy niż 1 miesiąc

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego 12-miesięcznego okresu, wynagrodzenie zmienne faktycznie wypłacone mu w tym okresie należy:

 • podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a następnie
 • otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik ma prawo do rocznej premii regulaminowej. Kończy zatrudnienie w maju 2019 r. W okresie od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. otrzymał premię za 2018 r. w wysokości 5899 zł. W przyjętym okresie przepracował 204 dni, a powinien 251 dni. Roczną premię należy uzupełnić następująco:

 • 5899 zł : 204 dni x 251 dni = 7258,08 zł.

Średnia miesięczna premia podlegająca wliczeniu do podstawy ekwiwalentowej wynosi 604,84 zł (7258,08 zł : 12 = 604,84 zł).

Uwzględnienie składników wynagrodzenia z najbliższego okresu

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu, poprzedzający miesiąc nabycia do niego prawa, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny okres, pracownikowi nie przysługiwało zmienne wynagrodzenie za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (np. kwartał czy rok), przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się najbliższe okresy, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie.

PRZYKŁAD

W firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, pokrywający się z kwartałami kalendarzowymi. Załóżmy, że pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop w czerwcu 2019 r. W okresie czerwiec 2018 r. - maj 2019 r. pracownik uzyskał dwukrotnie dodatki pieniężne za przekroczenie normy średniotygodniowej:

 • w czerwcu 2018 r. (za II kwartał) 133 zł,

 • w marcu 2019 r. (za I kwartał) 189 zł.

Przez 3 miesiące, tj. od października do grudnia 2018 r. (IV kwartał), pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. W związku z tym ten okres należy pominąć i przyjąć najbliższy poprzedni taki okres, czyli I kwartał 2018 r., jeśli był przepracowany choćby w niewielkiej części (nawet 1 dzień). W marcu 2018 r. dodatek za przekroczenie normy średniotygodniowej wyniósł 46 zł (za I kwartał).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

ekonomistka, od wielu lat zajmuje się tematyką wynagrodzeń i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc/fot.Shutterstock
Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc/fot.Shutterstock

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama