Kategorie

Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy od 22 lutego 2016 r.

Bożena Lenart
Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy od 22 lutego 2016 r./fot. Fotolia
Wynagrodzenie za zwolnienie ze świadczenia pracy od 22 lutego 2016 r./fot. Fotolia
Pracodawca, który od 22 lutego 2016 r. zwolni pracownika ze świadczenia pracy, musi mu wypłacić za ten czas wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy. Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe?
Reklama

Pracownicy zwolnieni przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia otrzymają za ten czas wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy. W ten sam sposób trzeba będzie obliczyć wynagrodzenie przysługujące pracownicom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią, zwolnionym ze świadczenia pracy ze względu na warunki jej wykonywania. Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń.

Nowelizacja przepisów jest m.in. konsekwencją wejścia w życie od 22 lutego 2016 r. zmian w Kodeksie pracy umożliwiających pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za ten czas (art. 362 Kodeksu pracy po nowelizacji). Dotychczas pracodawcy często decydowali się na takie rozwiązanie, jednak wymagało ono zgody pracownika. Ponadto wobec braku regulacji w tym zakresie wynagrodzenie za czas zwolnienia zatrudniający ustalali w różny sposób: jak za przestój, jak wynagrodzenie urlopowe lub jak ekwiwalent za urlop.

Pracodawca, który od 22 lutego 2016 r. zwolni pracownika ze świadczenia pracy, musi mu wypłacić za ten czas wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

Rekomendujemy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

W zakresie zmian dotyczących kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią nowe przepisy doprecyzowują sposób ustalania wynagrodzenia za czas niewykonywania przez nie pracy wzbronionej (na podstawie art. 1781 i art. 179 Kodeksu pracy). Ostatecznie w wyniku nowelizacji w obu wskazanych przypadkach pracownicy muszą otrzymać wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy należy brać pod uwagę te same składniki pensji, które uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym, tj. stałe i systematycznie otrzymywane przez pracownika elementy wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem wskazanych w § 6 rozporządzenia urlopowego, m.in.:

● jednorazowych i nieregularnych wypłat za określone zadania lub osiągnięcia,

● wynagrodzenia za gotowość do pracy i przestój,

● wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

● wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Sposób ustalania wynagrodzenia urlopowego

Rodzaj składnika

Sposób uwzględnienia

Wyjątki

w stawce miesięcznej w stałej wysokości

w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu zwolnienia

brak

zmienny za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc

w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zwolnienia od pracy (a w przypadkach znacznego wahania wysokości tych składników wynagrodzenia – w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy)

w razie zmiany w składnikach zmiennych wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub w miesiącu korzystania z tego zwolnienia podstawę ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian

jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, poprzedzający miesiąc korzystania ze zwolnienia od pracy, lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie zmienne, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie z obowiązku pracy uwzględnia się najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało takie wynagrodzenie

jeżeli pracownik przed rozpoczęciem okresu zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy otrzymał wynagrodzenie zmienne za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepracowany

zmienny za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

nie uwzględnia się

brak

Ustaloną według podanych reguł podstawę wymiaru wynagrodzenia ze składników zmiennych za zwolnienie ze świadczenia pracy należy:

● podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie

● pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie zwolnienia od pracy w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał ze zwolnienia.

Polecamy: Jak należy płacić składki od umów zlecenia w 2016 r. (PDF)

PRZYKŁAD

Załóżmy, że 26 lutego 2016 r. pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 maja 2016 r. Pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie od 14 marca do 31 maja 2016 r. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze 3600 zł i ma prawo do miesięcznej premii regulaminowej w wysokości od 10% do 25% wynagrodzenia zasadniczego. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za zwolnienie z obowiązku pracy należy wliczyć miesięczne premie wypłacone pracownikowi w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r. Przyjmijmy, że w tych miesiącach otrzymał on premie w wysokościach: 900 zł, 720 zł i 540 zł i przepracował łącznie 488 godzin. W okresie zwolnienia ze świadczenia pracy powinien przepracować:

● od 14 do 31 marca – 104 godziny (ze 176 godzin przypadających na ten miesiąc),

● w kwietniu – 168 godzin,

● w maju – 160 godzin.

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczone w następujący sposób:

1) od 14 do 31 marca 2016 r.: 2587,52, zł, tj.:

● (3600 zł : 176 godzin) = 20,45 zł; 20,45 zł x 104 godziny = 2126,80 zł,

● (900 zł + 720 zł + 540 zł): 488 godzin = 4,43 zł; 4,43 zł x 104 godziny = 460,72 zł;

2) za kwiecień 2016 r.: 4344,24 zł, tj.:

● 3600 zł,

● (900 zł + 720 zł + 540 zł): 488 godzin = 4,43 zł; 4,43 zł x 168 godzin = 744,24 zł;

3) za maj 2016 r.: 4308,80 zł, tj.:

● 3600 zł,

● (900 zł + 720 zł + 540 zł): 488 godzin = 4,43 zł; 4,43 zł x 160 godzin = 708,80 zł.

Podstawa prawna:

● art. 1 pkt 8, art. 18 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1220

● art. 1781, art. 179 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268

Reklama

● § 1 pkt 1, § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. z 2015 r., poz. 2000

● § 6–12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353.

Dołącz do nas na Facebooku!

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?