Kategorie

Opodatkowane wynagrodzenia pracownika przebywającego za granicą

Renata Ślesicka
Podstawowe znaczenie przy ustalaniu miejsca opodatkowania dochodów osiąganych przez pracowników oddelegowanych do pracy w innym państwie ma to, czy ich pobyt za granicą był krótszy czy dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym. Jeśli pracownik pracuje za granicą dłużej niż 183 dni, od jego dochodów trzeba opłacić podatek za granicą i rozliczyć go w Polsce dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

PROBLEM: Nasza firma zajmuje się dostarczaniem oprogramowania dla przedsiębiorstw; mamy siedzibę w Polsce. Kilku naszych pracowników (informatyków) oddelegowaliśmy do pracy w Belgii, gdzie wykonują prace programistyczne i serwisowe w siedzibie klienta w Antwerpii. Wynagrodzenie wpłacamy na polskie rachunki bankowe oddelegowanych pracowników. Osoby te są w Belgii od 5 miesięcy. Co się stanie, jeśli ich pobyt za granicą przekroczy 183 dni? Jak w tej sytuacji mamy rozliczać ich dochody?

ROZWIĄZANIE

Jeśli pracownicy będą pracować za granicą dłużej niż 183 dni, wynagrodzenie należne im za pracę wykonywaną po przekroczeniu tego okresu będzie podlegało opodatkowaniu w Belgii. Od tych wynagrodzeń Państwa firma nie powinna pobierać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, chyba że z takim wnioskiem wystąpi pracownik (art. 32 ust. 6 PDOF). Na początku 2012 r. powinni im Państwo wydać PIT-11 wykazując w nim przychody zwolnione z opodatkowania w Polsce (ewentualnie PIT-11 też będą Państwo musieli wystawić wcześniej na wniosek pracownika, z którym zostanie rozwiązany stosunek pracy w trakcie roku).

Polska firma, która wysyła swoich pracowników w celu wykonywania pracy za granicą, ma obowiązek opłacać podatek od ich wynagrodzeń w Polsce po spełnieniu łącznie 3 warunków:

 • pracodawca ma siedzibę w Polsce,
 • pracodawca nie posiada stałej placówki na terenie państwa, w którym pracują pracownicy (tutaj – w Belgii),
 • pracownicy przebywają za granicą krócej niż 183 w danym roku podatkowym.
Reklama

W przypadku gdy okres pobytu polskiego pracownika za granicą w celu wykonywania tam pracy nie przekracza 183 dni, osiągnięty przez niego dochód z wynagrodzenia opodatkowany jest wyłącznie w Polsce. Przez cały ten okres, na zasadach określonych dla pracowników polskich, na pracodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych pracownikowi za pracę wykonywaną za granicą.

Niespełnienie któregokolwiek z 3 wymienionych wcześniej warunków (np. przekroczenie 183-dniowego pobytu) powoduje, że wynagrodzenie pracowników podlega opodatkowaniu w kraju wykonywania pracy (tutaj – w Belgii). W takiej sytuacji od wynagrodzenia musi zostać opłacony podatek do zagranicznego fiskusa.


Obliczanie okresu 183 dni

Długość pobytu w danym państwie należy ustalać przy zastosowaniu metody opartej na „dniach fizycznej obecności” (stosownie do Komentarza do Modelowej Konwencji w Sprawie Podatku od Dochodu i Majątku; OECD). Przy obliczaniu okresu 183 dni jako dzień obecności w danym państwie należy wliczać każdą część dnia, nawet bardzo krótką, spędzoną przez podatnika w tym państwie. Zatem dniem obecności są:

 • dni przybycia do kraju wykonywania pracy i wyjazdu z tego kraju,
 • wszystkie inne dni spędzone w danym państwie, także soboty i niedziele, święta narodowe, urlopy przed, w czasie i po zakończeniu działalności,
 • dni choroby.
Reklama

W liczbie dni nie należy uwzględniać dni przejazdu między dwoma miejscami położonymi poza państwem wykonywania pracy. Pod uwagę nie może być również brany pełny dzień spędzony poza tym państwem, bez względu na przyczynę, np. w celach wakacyjnych czy służbowych.

Ponieważ brak jest konkretnych przepisów, jak liczyć 183 dni obecności w danym kraju, dowodem do celów podatkowych potwierdzającym upływ 183 dni może być wszystko, co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, w szczególności:

 • ewidencja czasu pracy i przerw w świadczeniu pracy,
 • ewidencja urlopów i podróży służbowych,
 • oświadczenie pracownika o dniach faktycznej obecności w państwie wykonywania pracy.

Podatek dochodowy w dwóch państwach

Polski pracodawca jako zakład pracy ma obowiązek jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Nie ma natomiast obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej za granicą, jeśli dochody te podlegają lub będą tam podlegać opodatkowaniu. Zakład pracy może pobierać zaliczki na podatek dochodowy na wniosek pracowników i stosownie do polskich przepisów z zastosowaniem metody zaliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Jeżeli pracodawca wie, że pracownik będzie pracował w drugim państwie przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w danym roku podatkowym oraz że jego dochody z pracy wykonywanej w tym państwie będą tam podlegały opodatkowaniu, to powinien odstąpić od poboru zaliczek na podatek dochodowy w Polsce od pierwszego dnia wykonywania przez pracownika pracy za granicą. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy umowa została zawarta na rok lub dwa lata, a więc na okres znacząco przekraczający 183 dni.

Natomiast jeśli pobyt pracownika przekraczający 183 dni nie był planowany, w związku z czym pracodawca pobierał zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń, to powinien zaprzestać pobierania zaliczek z chwilą przekroczenia 183 dni pobytu w roku podatkowym. Wynagrodzenie za pracę wykonywaną za granicą po przekroczeniu 183 dni podlega w takiej sytuacji opodatkowaniu w kraju, w którym pracuje pracownik, według przepisów tego państwa. Przy czym opodatkowaniu podlega wówczas dochód uzyskany z tytułu pracy w tym państwie od pierwszego dnia wykonywania tam pracy. W związku z tym pracodawca może kontynuować odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy w Polsce wyłącznie na pisemny wniosek pracownika.


Uniknięcie podwójnego opodatkowania

Osobie, która ma miejsce zamieszkania w Polsce i osiągnęła dochody, które stosownie do postanowień Konwencji podlegają opodatkowaniu w innym państwie, przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego od tej osoby w Polsce kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu za granicą (art. 23 ust. 2 lit. a Konwencji). Takie odliczenie nie może jednak przekroczyć podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód zagraniczny.

Odliczenia podatku belgijskiego od podatku należnego w Polsce co do zasady dokonuje sam pracownik w zeznaniu rocznym na podstawie informacji otrzymanej od płatnika. Gdy podatek zapłacony za granicą okaże się wyższy od podatku obliczonego od tej samej wartości dochodów uzyskanych w Polsce, podatek do dopłaty w Polsce wyniesie 0 zł:

@RY1@i32/2011/007/i32.2011.007.000.0044.001.jpg@RY2@

Do końca lutego 2012 r. będą Państwo musieli wydać pracownikom, którzy osiągnęli z pracy wykonywanej w Belgii dochody opodatkowane zgodnie z postanowieniami Konwencji, informacje PIT-11, wykazując w nich wysokość tych dochodów. Taką informację będą Państwo musieli przekazać do końca lutego 2011 r. również właściwemu urzędowi skarbowemu.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku, zobowiązani są do sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-11 podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (według miejsca zamieszkania podatnika lub w sprawach opodatkowania osób zagranicznych).

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 27 ust. 9, art. 31, art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.); zwana ustawą PDOF
 • art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 23 ust. 2 lit. a Konwencji z 20 sierpnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139); zwana Konwencją
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.