Kategorie

Na jakiej podstawie można wypłacić wynagrodzenie żonie pracownika

Marta Jendrasik
Jeden z naszych pracowników, który pobiera wynagrodzenie w kasie, w dniu wypłaty przebywał w szpitalu. Zadzwoniła do nas żona tego pracownika i domaga się wypłaty wynagrodzenia. Na jakiej podstawie możemy dokonać wypłaty małżonce pracownika? Czy mamy prawo żądać od niej aktu małżeństwa i innych dowodów potwierdzających wspólne pożycie?

Ponieważ przepisy prawa nie precyzują, jakich formalności powinien dopełnić małżonek pracownika, aby odebrać jego wynagrodzenie, mogą Państwo zażądać od żony pracownika przestawienia dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa i wspólne pożycie. Powinni Państwo wówczas sprawdzić, czy pracownik nie złożył sprzeciwu wobec wypłaty należności swojej żonie. Jeżeli jednak żona Państwa pracownika przedstawi wystawione przez męża upoważnienie do odbioru wynagrodzenia, przedkładanie przez nią dodatkowych dokumentów jest zbędne.

Decyzję, komu zostanie wypłacone wynagrodzenie za pracę, podejmuje pracownik. Jednak w szczególnych przypadkach jego małżonek jest osobą, której pracodawca może wypłacić wynagrodzenie w pierwszej kolejności, bez uprzedniej konieczności składania przez pracownika jakiegokolwiek upoważnienia.

Małżonek pracownika jest uprawniony do pobrania za niego wynagrodzenia, jeżeli zostaną spełnione łącznie 3 warunki:

 • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, co oznacza, że razem mieszkają i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe; pożyciem nie jest faktyczna separacja, a tym bardziej separacja orzeczona przez sąd,
 • pracownik z powodu przemijającej przeszkody (np. pobyt w areszcie tymczasowym, pobyt w delegacji służbowej, nagła choroba) nie może podjąć wynagrodzenia osobiście,
 • pracownik nie wyraził sprzeciwu wobec takiego sposobu wypłaty należnego mu wynagrodzenia za pracę.

W takiej sytuacji drugi małżonek może działać w sprawach zwykłego zarządu, czyli m.in. pobierać za niego należności z tytułu wynagrodzenia za pracę. Wówczas pisemne upoważnienie czy nakaz sądu nie są wymagane.

Reklama

Przed odbiorem wynagrodzenia małżonek Państwa pracownika powinien udowodnić fakt zawarcia małżeństwa, przedkładając skrócony odpis aktu małżeństwa. Dodatkowo, w razie wątpliwości, mogą Państwo zobligować małżonka pracownika do złożenia oświadczenia w zakresie pozostawania w związku małżeńskim i potwierdzającego fakt wspólnego pożycia. W razie złożenia przez małżonka nieprawdziwego oświadczenia, a tym samym wypłaty wynagrodzenia nieupoważnionej osobie, w przypadku sporu z pracownikiem pracodawca może udowodnić, że został wprowadzony w błąd.

Identyfikacja osoby uprawnionej do odbioru wynagrodzenia, jaką jest współmałżonek, spoczywa na pracodawcy. Sposób postępowania w takich sytuacjach może on zamieścić w regulacjach wewnątrzzakładowych, np. w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy, a jeżeli nie jest zobowiązany do ich utworzenia – w informacji wewnątrzzakładowej.

WAŻNE!

Sposób postępowania w sprawie stwierdzenia prawa małżonka pracownika do odbioru wynagrodzenia pracodawca może uregulować w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy.

Pracownik, mimo pozostawania we wspólnym pożyciu z małżonkiem, może również sprzeciwić się wypłacie wynagrodzenia do jego rąk. Sprzeciw powinien zostać złożony pracodawcy w formie pisemnej. W przeciwnym razie nie ma podstaw, aby odmówić małżonkowi wypłaty wynagrodzenia. Należy przyjąć, że pracodawca powinien przechowywać ten dokument w części B akt osobowych pracownika.

PRZYKŁAD

Reklama

Jeden z pracowników przebywa w tymczasowym areszcie od 21 października do 30 grudnia 2011 r. Wypłata wynagrodzeń w zakładzie następuje 10. dnia następnego miesiąca. Pracownik pobiera wynagrodzenie w firmowej kasie. Ponieważ pracownik nie zdążył odebrać wynagrodzenia za październik, po odbiór zgłosiła się jego żona. Pracownik pozostaje w związku małżeńskim, jednak pracodawca otrzymał od pracownika pisemne zastrzeżenie, że nie zgadza się na wypłatę wynagrodzenia do rąk żony, uzasadniając to tym, że małżonkowie złożyli pozew o rozwód, a sąd ustalił już pierwszą rozprawę. Żona pracownika przedstawiła akt małżeństwa i dodatkowo oświadczyła na piśmie, że pozostaje we wspólnym pożyciu z pracownikiem. Pracodawca odmówił żonie pracownika wypłaty wynagrodzenia za październik br. Podstawą do odmowy wypłaty było złożone przez pracownika na piśmie zastrzeżenie odmowy wypłaty wynagrodzenia jego małżonce. Bez większego znaczenia pozostaje uzasadnienie tego sprzeciwu.

Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, a jedno z nich nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu z małżonków były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego z małżonków. Nakaz ten zachowuje moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków (art. 28 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wówczas sąd na wniosek jednego z małżonków może ten nakaz uchylić lub zmienić.

WAŻNE!

Tylko sąd może uchylić lub zmienić uprzednio wydany nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego z małżonków.

Do odbioru wynagrodzenia pracownik może również upoważnić konkretną osobę (także małżonka). Do celów dowodowych pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w taki sposób, aby nie wzbudziło wątpliwości pracodawcy co do tożsamości upoważnionej osoby. W praktyce oznacza to, że pełnomocnictwo powinno zawierać, oprócz danych pracownika umożliwiających jego identyfikację, również dane osoby upoważnionej do odbioru wynagrodzenia, takie jak np. imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego czy PESEL. Upoważnienie powinno także zawierać wskazanie okresu, za jaki wynagrodzenie może zostać pobrane.

Pełnomocnictwo do odbioru wynagrodzenia udzielone danej osobie powinno być podpisane przez pracownika. W tym zakresie pracodawcy mają często wątpliwości, czy pod pełnomocnictwem podpisała się rzeczywiście ta osoba, która go udziela. Ponadto pracownicy niejednokrotnie posługują się kilkoma wzorami podpisów, co dodatkowo może utrudnić pracodawcy ich identyfikację. W takiej sytuacji wskazane jest, aby pracownik złożył pełnomocnictwo w obecności pracodawcy, a pracodawca poświadczył własnoręczność takiego podpisu. Osoba upoważniona może również przedstawić pracodawcy pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, wówczas ryzyko sfałszowania podpisu jest znacznie mniejsze.

Podstawa prawna:

 • art. 28–29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • art. 96, art. 471 Kodeksu cywilnego,
 • art. 85 § 2, art. 300 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Hybrydowy model pracy planuje 77% pracodawców

  Hybrydowy model pracy wybiera aż 77% pracodawców w Polsce. Ile dni pracy zdalnej w tygodniu planują wprowadzić?

  Jakie prawa ma ojciec?

  Ojciec - jakie prawa ma mężczyzna wychowujący dzieci? Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.