Kategorie

Firmy będą musiały zrównać płace zleceniobiorców

Katarzyna Bartman
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zacznie obowiązywać 1 stycznia 2011 r. – jest to termin dla Polski ostateczny.

17 września 2010 r. do Sejmu został przekazany projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk sejmowy 3386) przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. To już 3 próba implementowania do polskiego prawodawstwa dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (DzUrz UE L 204 z 26.07.2006 r., s. 23). Dyrektywa ta stanowi, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą być gorzej wynagradzane niż inni zleceniobiorcy zatrudnieni w danej firmie, wykonujący takie same lub podobne zadania. Do tej pory zapisy te budziły ostre i skuteczne sprzeciwy polskich pracodawców, stąd kilkuletnie opóźnienie w implementowaniu wspólnotowego prawa. Różnicowanie wynagrodzeń oraz innych warunków zatrudnienia osobom zatrudnionym w firmie na umowy cywilnoprawne, w tym kontrakty menedżerskie, może narazić przedsiębiorcę na procesy sądowe o dyskryminację płacową.

Kogo obejmie ustawa

Reklama

Najważniejsze rozstrzygnięcie zawarto w art. 8 projektu. Przepis ten zawiera zakaz nierównego traktowania osób fizycznych w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ustawa obejmie wszystkie osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym kontraktu menedżerskiego, umowy o dzieło czy umowy-zlecenia. Przepis ten nakazuje także równe traktowanie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ze względu na: na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przeciwieństwie do regulacji zawartej w Kodeksie pracy lista kryteriów dyskryminacyjnych w projekcie ustawy jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że zleceniobiorca nie będzie mógł dochodzić roszczeń ze względu na inne kryteria dyskryminacyjne, np. ze względu na miejsce wykonywania zadań.

Konsekwencją wprowadzenia tych przepisów w życie będzie konieczność zrównania wynagrodzeń menedżerów wykonujących te same lub podobne obowiązki w jednym przedsiębiorstwie. Warto też pamiętać, że nakaz równego traktowania będzie się odnosić nie tylko do samego wynagrodzenia, ale do wszelkich warunków wykonywania działalności przez zleceniobiorcę. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca będzie udzielał jednemu zleceniobiorcy płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia usług w celu wyjazdu na urlop wypoczynkowy, to takiego zwolnienia powinien on także udzielić pozostałym zleceniobiorcom.


Ciężar udowodnienia winy

W projekcie zapisano również, że to nie zleceniobiorca ma udowodnić przed sądem, że był dyskryminowany pod względem wynagrodzenia, ale przedsiębiorca – że nie dyskryminował danego pracownika. Taki sam mechanizm obowiązuje w Kodeksie pracy. A zatem zleceniobiorca będzie musiał jedynie uprawdopodobnić, że przedsiębiorca naruszył zasadę równego traktowania, a wtedy ciężar dowodu przejdzie na przedsiębiorcę, który będzie musiał wykazać, że jej nie naruszył. Dowodem w sprawie o dyskryminację płacową mogą być m.in. dane o wysokości wynagrodzeń pozostałych zleceniobiorców. Ujawnienie ich nie będzie stanowiło naruszenia klauzul poufności. Taki obowiązek wynika z Kodeksu postępowania cywilnego i wskazuje, że każdy jest zobowiązany do przedstawienia w oznaczonym terminie i miejscu na zarządzenie sądu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego do rozstrzygnięcia sprawy. Zasadą jest też, że każda osoba wezwana w charakterze świadka do sądu ma obowiązek złożenia zeznań.

Jedynie w szczególnych przypadkach enumeratywnie wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego można odmówić:

 • przedłożenia dokumentu,
 • złożenia zeznań,
 • odpowiedzi na pytanie.

Zabezpieczenie roszczeń zleceniobiorców

Projekt ustawy reguluje także kwestię ewentualnych roszczeń. Zleceniobiorca będzie mógł domagać się nie tylko odszkodowania na podstawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ale skorzystać równocześnie z innych środków ochronnych przewidzianych w polskim systemie prawnym. Dla przykładu zleceniobiorca, którego dobra osobiste zostały zagrożone w wyniku nierównego traktowania, będzie mógł domagać się zaniechania takiego traktowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Na wniesienie pozwu przeciwko pracodawcy zleceniodawca będzie miał 3 lata od chwili powzięcia wiadomości o naruszeniu przez niego zasad dyskryminacji, ale nie więcej niż 5 lat od chwili wystąpienia naruszenia.


Warto się zabezpieczyć

Reklama

Chociaż przepisy nie nakazują generalnie prowadzenia i archiwizowania akt osobowych zleceniobiorców (poza dokumentacją podatkową oraz ubezpieczeniową), warto mieć takie zabezpieczenie. Projekt ustawy przerzuca bowiem na przedsiębiorców ciężar udowodnienia przed sądem, że nie dyskryminowali oni zleceniobiorców. W związku z powyższym jedynie do celów dowodowych powinni oni dokumentować okoliczności będące podstawą nierównego traktowania zleceniobiorców. A zatem jeżeli jeden zleceniobiorca otrzymuje niższe wynagrodzenie z powodu niższej jakości przygotowanych przez niego projektów, to warto dokumenty potwierdzające to przechowywać. W razie sporu można wtedy wykazać, że istnieją obiektywne przesłanki wypłaty niższego wynagrodzenia.

W celu zabezpieczenia się przed roszczeniami płacowymi przedsiębiorcy mogą również zastosować specjalne systemy wartościowania pracy. Wartościowanie pracy zleceniobiorców jest jednak trudniejsze niż w przypadku pracowników. Praca zleceniobiorcy ma bowiem zupełnie inną specyfikę.

Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nie została jeszcze uchwalona, ale jej przepisy zakazujące dyskryminacji zleceniobiorców wejdą w życie 1 stycznia 2011 r., ponieważ jest to termin nieprzekraczalny dla Polski.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?