Kategorie

Czy pracodawca może zawiesić funkcjonowanie zfśs z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej

Aleksander P. Kuźniar
Czy pracodawca może zawiesić funkcjonowanie zfśs z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej koronawirusem? Czy można powołać się na art. 91 Kodeksu pracy? / fot. Shutterstock
Jesteśmy pracodawcą prywatnym zatrudniającym ponad 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną związaną z epidemią koronawirusa chcielibyśmy zawiesić regulamin funduszu na podstawie art. 91 Kodeksu pracy, a tym samym zawiesić jego funkcjonowanie. Czy jest to możliwe? - pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.

PROBLEM

Jesteśmy pracodawcą prywatnym zatrudniającym ponad 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną związaną z epidemią koronawirusa chcielibyśmy zawiesić regulamin funduszu na podstawie art. 91 Kodeksu pracy, a tym samym zawiesić jego funkcjonowanie. Czy jest to możliwe? - pyta Czytelniczka z Bydgoszczy.

RADA

Tak. Jeżeli jest to uzasadnione pogorszeniem Państwa sytuacji finansowej, można zawiesić przepisy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie przepisu art. 91 Kodeksu pracy. Takie zawieszenie nie powoduje jednak zmniejszenia obciążeń finansowych pracodawcy związanych z koniecznością przekazywania odpisów na fundusz, gdyż ten obowiązek wynika z ustawy. Aby możliwe było zaprzestanie przekazywania odpisów na zfśs, powinni Państwo uregulować tę kwestię w obowiązującym w zakładzie układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy – prenumerata.

UZASADNIENIE

Przepisy dopuszczają zawieszenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Możliwe jest także zaprzestanie przekazywania odpisu na zfśs. Wymaga to jednak zachowania odpowiednich procedur.

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Takie zawieszenie nie może jednak dotyczyć przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych, w tym ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Może natomiast dotyczyć postanowień przepisów wewnątrzzakładowych (regulamin pracy, regulamin wynagradzania), które kształtują w sposób bardziej korzystny uprawnienia pracowników, niż to wynika z przepisów powszechnych (art. 91 Kodeksu pracy).

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może dotyczyć przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

Takie porozumienie zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Obowiązek dokonania odpisu mimo zawieszenia regulaminu zfśs

Reklama

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca określa w regulaminie. Wyłączenie stosowania zapisów regulaminu zfśs, chociaż jest możliwe na podstawie art. 91 Kodeksu pracy, który umożliwia na podstawie porozumienia zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, to nie daje pracodawcy żadnych korzyści finansowych.

Powoduje bowiem wyłącznie, że środki zgromadzone na odrębnym koncie funduszu nie będą wydatkowane. Nie zwalnia natomiast pracodawcy z konieczności dokonywania rocznego odpisu na zfśs i przekazywania go na rachunek funduszu. Wynika to z tego, że obowiązek dokonywania corocznego odpisu podstawowego jest uregulowany w ustawie o zfśs, której zapisów nie można zawiesić na podstawie wspomnianego przepisu. W konsekwencji zawieszenie regulaminu zfśs uniemożliwiłoby wydatkowanie środków zgromadzonych na rachunku funduszu, mimo że pracodawca nadal miałby obowiązek dokonywania odpisu na zfśs.

Ograniczenie lub zawieszenie działalności socjalnej

Reklama

W tej sytuacji wskazanym rozwiązaniem może być obniżenie wysokości odpisu lub rezygnacja z prowadzenia działalności socjalnej na zasadach wynikających z samej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z jej postanowieniami, jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy pracy, pracodawca może w układzie dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz lub może postanowić, że fundusz nie będzie tworzony (pod warunkiem uzyskania zgody organizacji związkowych, jeżeli takie działają w firmie).

Jeżeli w Państwa zakładzie nie obowiązuje układ zbiorowy pracy, to postanowienie o zawieszeniu regulaminu zfśs należy zawrzeć w regulaminie wynagradzania. Musi być ono również uzgodnione z działającą w zakładzie organizacją związkową, a w razie jej braku - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

W przypadku gdy postanowią Państwo o zupełnej rezygnacji z funduszu, po upływie 2 tygodni od dnia podania tej informacji do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w firmie, za pozostały okres nie należy naliczać odpisu na zfśs. Nie oznacza to jednak, że środki dotychczas zgromadzone na koncie funduszu można przelać na konto firmowe czy wydać na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy. Pracodawca ma bowiem nadal obowiązek wydatkowania środków na cele socjalne, aż do wyczerpania tych zasobów.

Zapis dotyczący rezygnacji z tworzenia zfśs w regulaminie wynagradzania:

"Od 1 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe »Centuś« spółka z o.o. w Skierniewicach nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".

Jeżeli zdecydują się Państwo na odstąpienie od tworzenia funduszu w trakcie roku, powinni Państwo ustalić i przekazać na konto zfśs część odpisów odpowiadającą okresowi, przez jaki fundusz był utrzymywany. Odpis należałoby zatem naliczyć proporcjonalnie.

W przypadku rezygnacji z tworzenia funduszu w trakcie roku kalendarzowego pracodawca odprowadza na rachunek funduszu odpis w wysokości proporcjonalnej do okresu prowadzenia zfśs.

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wskazuje na sposób obliczania przeciętnej liczby zatrudnionych, który stosuje się również w przypadku, gdy pracodawca działał w okresie krótszym niż jeden rok kalendarzowy albo naliczał odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na niepełny rok kalendarzowy. Wynika z tego, że przepisy przewidują jednak ustalanie odpisu niższego niż całoroczny, czyli na niepełny rok kalendarzowy.

Podstawa prawna:

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Brexit a ubezpieczenia i rozliczenia podatkowe pracowników

  Brexit - jakie są skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych pracowników? Wszystko o zaświadczeniu A1.

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów - byłych pracowników

  Odpis na ZFŚS na emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami - jak obliczyć? Jak ustalić status tych osób i wysokość zwiększenia?

  Ostatni dzień na wdrożenie PPK!

  PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

  Praca zdalna - przepisy prawne

  Praca zdalna - przepisy prawne regulujące home office znajdują się w ustawie covidowej. Kodeks pracy wciąż nie zawiera przepisów dotyczących pracy zdalnej.

  Bezrobocie w kwietniu 2021 r.

  Bezrobocie - w kwietniu 2021 r. w Polsce odnotowano spadek bezrobocia. Gdzie jest najwyższe bezrobocie, a gdzie najniższe?

  Emerytury stażowe - obywatelska inicjatywa ustawodawcza

  Emerytury stażowe będą przedmiotem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. NSZZ "Solidarność" apeluje o liczne podpisy.

  4 urlopy dla ojca po urodzeniu dziecka

  Urlopy dla ojca - po urodzeniu dziecka ojciec może skorzystać z 4 rodzajów urlopów - ojcowskiego, okolicznościowego, tacierzyńskiego i rodzicielskiego.

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - jaka forma?

  Przymusowy urlop wypoczynkowy - w jakiej formie pracodawca powinien polecić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego?

  Idealny pierwszy dzień pracy - model First Day Experience

  Pierwszy dzień w nowej pracy - jak wygląda w modelu First Day Experience? Jak mógłby wyglądać idealny pierwszy dzień pracy?

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - zmiana od 16 maja 2021 r.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - jaka zmiana od 16 maja 2021 r.? W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać kod zawodu. Będą nowe wzory formularzy ZUS.

  Urlopy rodzicielskie 2022 - ważne zmiany

  Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Polska musi dostosować Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance.

  Czy postojowe to pomoc publiczna?

  Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

  Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

  Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

  Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

  PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

  Jak wybrać system kadrowo-płacowy?

  System kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do działalności firmy. Jak wybrać? Oto garść użytecznych wskazówek.

  O co chodzi z tym kapitałem początkowym?

  Kapitał początkowy ma wpływ na wysokość emerytury. Jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi?

  Kodeks pracy 2021 a praca zdalna - zmiany

  Kodeks pracy w 2021 r. czekają zmiany. Znajdzie się w nim praca zdalna. Co się zmieni?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

  Niedziela handlowa - maj 2021

  Niedziela handlowa - maj 2021 r. ma aż 5 niedziel. Czy 2 maja, 9 maja, 16 maja, 23 maja lub 30 maja jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj/jutro jest niedziela handlowa?

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" [RAPORT]

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" - ile wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest na czarno? Jakie są skutki takiego procederu?

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli szybka droga do legalizacji zatrudnienia w Polsce dla obywateli sześciu państw. Jak krok po kroku zatrudnić na podstawie oświadczenia?

  Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?