REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A, Z-15B i dodatkowe dokumenty

Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A i Z-15B i dodatkowe dokumenty.
Wniosek o zasiłek opiekuńczy – druk Z-15A i Z-15B i dodatkowe dokumenty.
ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z ZUS składa się na druku Z-15A lub Z-15B. Pierwszy dotyczy przypadku opieki nad dzieckiem, a drugi opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?

Zasiłek opiekuńczy z ZUS przysługuje w przypadkach opisanych szerzej w artykule: Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek. Można pobierać go w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ale nie tylko. Jeśli inny członek rodziny jest chory i ubezpieczony zmuszony jest zwolnić się z pracy na ten czas, aby się nim opiekować, również przysługuje zasiłek.

Autopromocja

Zasiłek wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień sprawowania opieki czyli za jeden dzień przysługuje 1/30 tej kwoty.

Można wyróżnić dwie sytuacje: gdy zasiłek wypłaca pracodawca i gdy robi to ZUS.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM

Wypłata zasiłku przez pracodawcę

Gdy wypłaty zasiłku opiekuńczego dokonuje pracodawca, wówczas w zależności od tego, nad kim sprawowana jest opieka, pracownik składa odpowiedni wniosek do pracodawcy (w praktyce do działu kadr). Leży to w interesie pracownika, aby przekazać poprawnie wypełnione dokumenty. Jeśli opieka sprawowana jest nad zdrowym lub chorym dzieckiem, wówczas korzysta się z wniosku Z-15A. Natomiast opieka nad chorym innym członkiem rodziny uprawnia do złożenia wniosku Z-15B. Jeśli zasiłek pobiera się w związku z chorobą dziecka lub innego członka rodziny, wówczas e-zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza trafia bezpośrednio na profil pracodawcy na PUE ZUS i pracownik nie musi go dostarczać. Jakie jeszcze dokumenty wymagane są w poszczególnych sytuacjach ubiegania się o zasiłek opiekuńczy?

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z-15A

ZUS

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-15B

Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-15B

ZUS

Wypłata zasiłku przez ZUS

W przypadku wypłaty zasiłku przez ZUS (dotyczy to np. osoby prowadzącej działalność gospodarczą), oprócz opisanych w dalszej części artykułu dokumentów, należy przedstawić zaświadczenie płatnika składek:

 • druk Z-3 – gdy osoba ubiegająca się o zasiłek jest pracownikiem,
 • druk Z-3a – gdy osoba ubiegająca się o zasiłek odprowadza składki chorobowe z innego tytułu niż umowa o pracę (np. umowa zlecenia).

Należy to do obowiązków pracodawcy czy zleceniodawcy albo osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jeśli ubezpieczony jest pracownikiem, wówczas jego pracodawca jako płatnik składek wypełnia zaświadczenie na druku Z-3. Jeśli ubezpieczony nie jest pracownikiem, ale z innego tytułu odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe, wówczas płatnik wypełnia zaświadczenie na druku Z-3a.

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3

ZUS

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a

Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a

ZUS

Chore dziecko do ukończenia 14 roku życia i inny chory członek rodziny

Oprócz wniosku o zasiłek, niezbędne są również inne dokumenty uzależnione od konkretnego przypadku. Jeśli opieka sprawowana jest nad chorym (czy to dzieckiem do 14 roku życia czy innym członkiem rodziny), podstawa to zwolnienie lekarskie. Akceptowalne są trzy rodzaje tego dokumentu:

 • dokument elektroniczny (e-ZLA),
 • formularz wydrukowany z systemu teleinformatycznego,
 • wydruk zaświadczenia wystawionego elektronicznie (wydruk e-ZLA).

Opieka sprawowana zagranicą

Jeśli ubezpieczony dysponuje zagranicznym zwolnieniem lekarskim (sprawował opiekę, przebywając zagranicą), przedstawia dokument przetłumaczony na język polski. Czasami nie ma konieczności tłumaczenia zwolnienia. Dotyczy to np. państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Taki przetłumaczony dokument powinien zawierać następujące dane:

 • nazwa zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
 • datę wystawienia,
 • podpis,
 • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły

W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem do 8. roku życia z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły, należy, oprócz wniosku, przedstawić oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej

Kolejna sytuacja, kiedy to można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, znajduje zastosowanie w przypadku epidemii koronawirusa. Jest nią konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej. Nie chodzi tu o podejrzenia ze strony rodziców czy nauczycieli. Musi dojść do skierowania dziecka na taką izolację przez inspekcję sanitarną. Ubezpieczony ubiegający się o zasiłek oprócz wniosku, przedstawia decyzję inspektora sanitarnego o konieczności izolacji dziecka.

Poród, choroba, pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem

Można wymienić jeszcze trzy przypadki, gdy z powodu braku obecności małżonka lub rodzica dziecka niebędącego małżonkiem ubezpieczonego, który zwykle stale opiekuje się dzieckiem, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Należą do nich:

 • poród małżonki lub matki dziecka
 • choroba małżonka lub rodzica dziecka
 • pobyt w szpitalu małżonka lub matki dziecka.

W tym przypadku ważna jest przesłanka stałej opieki nad dzieckiem. Ubezpieczony musi zaopiekować się dzieckiem pod nieobecność stałego opiekuna jakim jest małżonek lub rodzic dziecka niebędący małżonkiem ubezpieczonego. Oprócz wniosku o zasiłek opiekuńczy dodaje się zaświadczenie lekarskie, które zawiera:

 • imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem,
 • okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, jeśli zostało już nadane,
 • pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie.

Choroba niani lub dziennego opiekuna

Podobnie jak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki edukacyjno-wychowawczej rodzice mogą być pozbawieni opieki nad dzieckiem, gdy rozchoruje się niania lub opiekun dzienny. W takiej sytuacji przedstawia się wniosek o zasiłek wraz z:

 • oświadczeniem o chorobie niani lub dziennego opiekuna oraz
 • dokument, potwierdzający brak możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu choroby niani lub opiekuna dziennego (np. kopia zwolnienia lekarskiego albo kopia zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku dla niani lub dziennego opiekuna, potwierdzone przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem).

Opieka ojca do 8 tygodnia po porodzie

Do 8 tygodnia życia dziecka ojciec może korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeśli matka dziecka przebywa w szpitalu. Wówczas przedstawia się:

 • zaświadczenie o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w placówce leczniczej oraz
 • oświadczenie ojca o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Jeśli matka, która urodziła dziecko, ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo o niepełnosprawności w stopniu znacznym i w związku z tym nie może się nim opiekować, ojciec w celu otrzymania zasiłku (do 8 tygodni po porodzie) przedstawia:

 • prawomocne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez płatnika składek lub ZUS oraz
 • oświadczenie ojca o tym, że ubezpieczona matka dziecka korzysta z zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.

Może zdarzyć się również taka sytuacja, że matka po porodzie porzuci dziecko. Wtedy także ojciec może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy do 8 tygodnia życia dziecka. Musi w tym celu przedłożyć swoje oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę. Powinno ono zawierać datę porzucenia dziecka.

Chore dziecko niepełnosprawne od 14 do 18 roku życia

W przypadku dziecka niepełnosprawnego zasiłek opiekuńczy wypłacany jest aż do ukończenia przez nie 18 roku życia, a nie tylko do 14 roku życia. Składa się wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A, zwolnienie lekarskie oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podobnie ubiega się o zasiłek opiekuńczy w przypadku konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 roku życia. Zasiłek dopuszcza się w trzech przypadkach – jeśli małżonek lub drugi rodzic dziecka, który stale się nim opiekuje, nie może tego robić, ponieważ:

  1. ma poród
  2. jest chory
  3. przebywa w szpitalu.

W tych sytuacjach należy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A, zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy można składać tylko, jeśli nie ma innego domownika, który mógłby zająć się w tym czasie dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny oraz jeśli limit 60, 30 lub 14 dni na rok nie został wykorzystany. Więcej o limicie w artykule: : Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 87)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  REKLAMA

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  REKLAMA

  Komunikaty ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. Niedostępne wnioski w PUE ZUS

  ZUS informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. W PUE ZUS będą niedostępne niektóre wnioski.

  W którym miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 r.? Zbliża się ten termin

  Złożenie wniosku o emeryturę jest możliwe w razie osiągnięciu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed złożeniem takiego wniosku warto jednak zastanowić się, czy to jest właściwy moment. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia.

  REKLAMA