Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek

Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek.
Zasiłek opiekuńczy 2020 – zasady, wysokość, wniosek.
shutterstock
Zasiłek opiekuńczy w 2020 r. przysługuje w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Można również wnioskować o zasiłek w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły, a także choroby niani czy opiekuna dziennego. Jakie są zasady udzielania zasiłku opiekuńczego w 2020 r.? Ile wynosi jego wysokość? Jak złożyć wniosek?

Zasiłek opiekuńczy – kiedy?

Podstawą prawną zasiłku opiekuńczego jest ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (rozdział 7, art.32-35). Zgodnie z ustawą zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do ukończenia przez to dziecko 8. roku życia w 3 sytuacjach:

 1. nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem,
 2. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 3. pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W dobie pandemii dodano jeszcze jeden przypadek, kiedy można otrzymać zasiłek na dziecko zdrowe do 8. roku życia. Jest to sytuacja koniecznej izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej.

Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet PREMIUM

Uznaje się, że nieprzewidziane zamknięcie placówki edukacyjno-wychowawczej to takie, o którym rodzic został poinformowany w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Ponadto, zasiłek pobiera się również w przypadku opieki nad dzieckiem chorym do ukończenia przez nie 14 lat lub w przypadku opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Za innego członka rodziny uznaje się: małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w czasie sprawowania opieki.

W rozumieniu omawianych przepisów dzieci to dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma we wspólnym gospodarstwie domowym innej osoby, która mogłaby sprawować opiekę nad dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny. Co ciekawe, ubezpieczony otrzyma zasiłek, jeśli w domu jest inna dorosła osoba, która odpoczywa po nocnej zmianie. Zasada ta nie dotyczy rodzica dziecka do 2. roku życia. W tym przypadku nawet obecność innej osoby nie wyklucza prawa do zasiłku.

Do osób, które mogą znajdować się w czasie pobierania zasiłku we wspólnym gospodarstwie domowym, zalicza się osoby:

 • całkowicie niezdolne do pracy,
 • chore,
 • niesprawne fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek,
 • prowadzące gospodarstwo rolne,
 • będące pracownikami odpoczywającymi po pracy na nocnej zmianie,
 • prowadzące działalność,
 • niezobowiązane do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawiają sprawowania opieki.

Podsumowując, zasiłek opiekuńczy przyznaje się, gdy:

 1. dziecko w wieku do ukończenia 14. roku życia jest chore,
 2. inny członek rodziny jest chory,
 3. małżonek lub rodzic dziecka w wieku do 8. roku życia, który stale się nim opiekuje, jest chory lub ma poród,
 4. małżonek lub rodzic dziecka w wieku do 8. roku życia, który stale się nim opiekuje, przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym,
 5. nieprzewidzianie zamknięto żłobek, przedszkole, klub dziecięcy, szkołę (jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 8. roku życia),
 6. niania lub opiekun dzienny chorują (jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze 8. roku życia).

Zasiłek opiekuńczy w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

Dodatkowo, zasiłek opiekuńczy przysługuje dłużej w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Jeśli chore jest dziecko, które legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zasiłek opiekuńczy przysługuje aż do ukończenia przez nie 18 lat.

Ustawa wymienia jeszcze dwie inne sytuacje, kiedy, oprócz choroby dziecka niepełnosprawnego, przysługuje zasiłek do ukończenia 18. roku życia. Jest to:

 1. poród lub choroba małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 2. pobyt małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Podsumowując, w przypadku dzieci niepełnosprawnych zasiłek opiekuńczy można otrzymać, jeśli:

 1. dziecko niepełnosprawne do ukończenia 18. roku życia choruje;
 2. małżonek lub rodzic dziecka w wieku do 18. roku życia, który stale opiekuje się nim, jest chory lub ma poród;
 3. małżonek lub rodzic dziecka w wieku do 18. roku życia, który stale opiekuje się nim, przebywa w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.

 Zasiłek opiekuńczy dla ojca

Dodatkowo, niezależnie od sytuacji wskazanych powyżej, ustawodawca przewidział 8 tygodni zasiłku opiekuńczego dla ojca dziecka. Jeśli nie upłynęło jeszcze 8 tygodni po porodzie, a matka dziecka:

1) przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo

2) legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

3) porzuciła dziecko

– ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje wspomniany zasiłek opiekuńczy. Musi on jednak ze względu na konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przerwać zatrudnienie lub inną działalność zarobkową. Dopiero wówczas będzie mógł otrzymać zasiłek w wymiarze 8 tygodni.

Wysokość zasiłku w 2020 r.

W 2020 r. nie zmienia się wysokość zasiłku opiekuńczego. W dalszym ciągu jest to 80% podstawy wymiaru zasiłku, a więc dla osób otrzymujących stałe wynagrodzenie, będzie to 80% pensji. Podstawa wymiaru zasiłku to bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika wypłacone za okres ostatnich 12 miesięcy.

Warto podkreślić, że prawo do zasiłku opiekuńczego mają wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu. Nie ma przy tym znaczenia, ile czasu osoba jest ubezpieczona i czy ubezpieczenie to jest dobrowolne czy obowiązkowe.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS. Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć stosowny wniosek Z-15A (wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem) lub Z-15B (wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny). Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Pracownica otrzymała zwolnienie lekarskie na dziecko, które zachorowało. Pracodawca otrzymał informację o e-zwolnieniu na swoim profilu PUE ZUS. Kadry przekazały pracownicy wniosek Z-15A do wypełnienia. Pracownica wypełniła i przesłała wniosek do kadr. Pracodawca jako płatnik wypłacił zasiłek z końcem miesiąca.

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego został uzależniony od rodzaju sprawowanej opieki. W przypadku chorego dziecka do 14 roku życia oraz dziecka zdrowego do 8. roku życia (zamknięcie placówki edukacyjno-wychowawczej lub choroba, poród, przebywanie w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka sprawującego opiekę nad nim) można skorzystać z maksymalnie 60 dni zasiłki w roku kalendarzowym. Natomiast w sytuacji chorego dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia lub zdrowego dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia (choroba, poród, pobyt w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka stale sprawującego nad nim opiekę) ustawa przyznaje 30 dni zasiłku. Najmniej, bo tylko 14 dni w roku kalendarzowym, przysługuje na opiekę nad innym chorym członkiem rodziny.

Ojciec wykorzystał w styczniu 15 dni opieki nad chorym dzieckiem. W związku z tym do końca roku pozostało 45 dni zasiłku opiekuńczego na rodziców. W marcu zachorowało drugie dziecko i tym razem z zasiłku skorzystała matka - 10 dni. Odejmuje się te 10 dni od wspólnej puli 45 dni, a więc teraz rodzicom zostało 35 dni zasiłku. Limit 60 dni przypisany jest więc na rodziców łącznie i niezależnie od liczby posiadanych dzieci.

Ustawa wprowadza dodatkowe ograniczenie - ubezpieczony, który korzysta z zasiłku na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny, może maksymalnie przebywać na zasiłku 60 dni w roku kalendarzowym. Jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym i innymi członkami rodziny wówczas może liczyć na maksymalnie 30 dni zasiłku w ciągu roku.

Co istotne, niewykorzystanie limitu dni zasiłku opiekuńczego nie oznacza przejścia ich na rok kolejny.

Co w przypadku przekroczenia limitu dni zasiłku opiekuńczego? Jeśli limit został przekroczony, kadry powinny zakwalifikować ponadprogramowe dni nieobecności pracownika w pracy jako nieobecność usprawiedliwiona, za którą nie przysługuje wynagrodzenie.

Zasiłek opiekuńczy a dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony w czasie epidemii koronawirusa

W czasie epidemii koronawirusa ustanowiono nowy rodzaj zasiłku - dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Był on przyznawany za okres od 12 marca do 26 lipca 2020 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Celem nowego zasiłku było zapewnienie rodzicom środków do życia w przypadku zwolnienia się z pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, gdyż epidemia wymusiła zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół. Izolacja społeczna spowodowała, że nie przychodziły do pracy nianie i opiekunowie dzienni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był kilkakrotnie przedłużany mocą rozporządzeń Rady Ministrów i ostatnim dniem przysługiwania zasiłku był 26 lipca. Od 27 lipca 2020 r. w razie konieczności można korzystać z omawianego w tym artykule zasiłku opiekuńczego. Muszą zostać jednak spełnione warunki do jego przyznania, o których była mowa powyżej. Warto dodać, że okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego.

Ponadto, rodzice powinni znać inne swoje prawo - 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym, które są płatne tak jak urlop wypoczynkowy. Więcej na ten temat: Dni wolne na opiekę nad dzieckiem 2020 - wniosek

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 870)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.
  Koszty zwolnień lekarskich – ile firmy płacą za nieodpowiednie warunki pracy?
  Argumentując właścicielowi firmy wysokość kwoty, której przeznaczenie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracowników, inspektorzy BHP podają wiele górnolotnych sloganów, których pracodawcy nie rozumieją lub rozumieć nie chcą. W takiej sytuacji bardzo dobrym i zawsze działającym argumentem jest pokazanie kosztów absencji wypadkowej w konkretnym przedsiębiorstwie, wskazując jednocześnie że stanowią one tylko 1,53%* kosztów całości wypadku przy pracy.
  Work-life balance w Kodeksie pracy
  Od początku sierpnia zaczną obowiązywać znaczące zmiany, wprowadzone do Kodeksu pracy. Po latach obowiązywania telepracy, w przepisach pojawi się definicja pracy zdalnej. Ponadto pracodawcy będą mogli badać stan trzeźwości pracowników. Dyrektywy unijne wymuszają na polskim ustawodawcy wprowadzenie jeszcze jednej zmiany, związanej z tzw. work-life balance. Ministerstwo Rodziny przygotowało ostateczną wersję noweli Kodeksu pracy, która wdraża regulacje związane z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.