Kategorie

Po rencie można starać się o świadczenie przedemerytalne

Nie jest możliwe zrezygnowanie z renty i przejście na świadczenie przedemerytalne. Osoby pobierające rentę mogą otrzymać to świadczenie, gdy prawo do niej ustanie.

Uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osobę, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, aby otrzymać to świadczenie, musi ustać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem bezwzględnym jest też pobieranie renty nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat. Trzeba zaznaczyć, że przy ustalaniu okresu pobierania renty wyłącza się okres, za który renta była zawieszona, gdyż w tym okresie nie była ona wypłacana.

Wiek i staż pracy
Z renty na świadczenie przedemerytalne może przejść osoba, która do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna, i osiągnęła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przypominamy, że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów składkowych.

Zasiłek dla bezrobotnych
Obecnie przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego konieczne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Po ustaniu prawa do renty trzeba zatem najpierw zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i to w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

Zasiłek dla bezrobotnych trzeba pobierać przez co najmniej sześć miesięcy, a po upływie tych sześciu miesięcy trzeba być nadal zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Aby dostać świadczenie przedemerytalne, nie można w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zaznaczyć trzeba, że do okresu sześciu miesięcy pobierania zasiłku wlicza się okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Wniosek

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba złożyć wniosek na formularzu ZUS Rp-26. Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, przy czym za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Bardzo ważne jest, by złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w ściśle określonym terminie. Terminy są następujące:
- 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej - jeżeli w okresie pobierania zasiłku osoba wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin 30-dniowy tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Natomiast termin 14-dniowy nie podlega przywróceniu.

Przykład:
ZAWIESZENIE RENTY
Czytelniczka złożyła w ZUS wniosek o zawieszenie renty w związku z osiąganiem wysokich przychodów. W tym okresie złożyła też w ZUS wniosek o świadczenie przedemerytalne, gdyż osiągnęła wymagany wiek - 55 lat i staż pracy 20 lat. Czytelniczka nie otrzyma świadczenia przedemerytalnego, gdyż podstawowym warunkiem jego przyznania jest ustanie prawa do renty. W przypadku zawieszenia prawa do renty prawo to istnieje nadal, a jedynie wstrzymana jest jego wypłata.

Przykład:
OSIĄGNIĘCIE 55 LAT DO USTANIA RENTY
Czytelniczka przez siedem lat otrzymywała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Trzy miesiące temu ZUS orzekł, że jest ona zdolna do pracy. Z uwagi, że za miesiąc zainteresowana ukończy 55 lat, chce wystąpić o świadczenie przedemerytalne. ZUS odmówi przyznania jej świadczenia, gdyż jednym z warunków jego otrzymania jest uzyskanie 55 lat do dnia, w którym ustało prawo do renty.

Przykład:
30 DNI NA REJESTRACJĘ
Pan Andrzej B. przez sześć lat pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do renty ustało 30 stycznia 2007 r. Po uznaniu przez lekarza orzecznika ZUS za zdolnego do pracy pan Andrzej B. zaczął szukać pracy. Nie znalazł jej i dlatego 20 marca 2007 r. zarejestrował się jako bezrobotny, aby później otrzymać świadczenie przedemerytalne. Andrzej B., nawet jeśli spełniłby warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, nie otrzyma go, gdyż nie zarejestrował się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

WAŻNE!
Jeżeli świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 711,54 zł.Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.