| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Świadczenie przedemerytalne > Po rencie można starać się o świadczenie przedemerytalne

Po rencie można starać się o świadczenie przedemerytalne

Nie jest możliwe zrezygnowanie z renty i przejście na świadczenie przedemerytalne. Osoby pobierające rentę mogą otrzymać to świadczenie, gdy prawo do niej ustanie.

Uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osobę, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, aby otrzymać to świadczenie, musi ustać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem bezwzględnym jest też pobieranie renty nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat. Trzeba zaznaczyć, że przy ustalaniu okresu pobierania renty wyłącza się okres, za który renta była zawieszona, gdyż w tym okresie nie była ona wypłacana.

Wiek i staż pracy
Z renty na świadczenie przedemerytalne może przejść osoba, która do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna, i osiągnęła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Przypominamy, że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów składkowych.

Zasiłek dla bezrobotnych
Obecnie przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego konieczne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Po ustaniu prawa do renty trzeba zatem najpierw zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i to w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

Zasiłek dla bezrobotnych trzeba pobierać przez co najmniej sześć miesięcy, a po upływie tych sześciu miesięcy trzeba być nadal zarejestrowanym jako osoba bezrobotna. Aby dostać świadczenie przedemerytalne, nie można w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zaznaczyć trzeba, że do okresu sześciu miesięcy pobierania zasiłku wlicza się okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Wniosek

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba złożyć wniosek na formularzu ZUS Rp-26. Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, przy czym za miejsce zamieszkania uważa się miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Bardzo ważne jest, by złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w ściśle określonym terminie. Terminy są następujące:
- 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
- 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej - jeżeli w okresie pobierania zasiłku osoba wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin 30-dniowy tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Natomiast termin 14-dniowy nie podlega przywróceniu.

Przykład:
ZAWIESZENIE RENTY
Czytelniczka złożyła w ZUS wniosek o zawieszenie renty w związku z osiąganiem wysokich przychodów. W tym okresie złożyła też w ZUS wniosek o świadczenie przedemerytalne, gdyż osiągnęła wymagany wiek - 55 lat i staż pracy 20 lat. Czytelniczka nie otrzyma świadczenia przedemerytalnego, gdyż podstawowym warunkiem jego przyznania jest ustanie prawa do renty. W przypadku zawieszenia prawa do renty prawo to istnieje nadal, a jedynie wstrzymana jest jego wypłata.

Przykład:
OSIĄGNIĘCIE 55 LAT DO USTANIA RENTY
Czytelniczka przez siedem lat otrzymywała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Trzy miesiące temu ZUS orzekł, że jest ona zdolna do pracy. Z uwagi, że za miesiąc zainteresowana ukończy 55 lat, chce wystąpić o świadczenie przedemerytalne. ZUS odmówi przyznania jej świadczenia, gdyż jednym z warunków jego otrzymania jest uzyskanie 55 lat do dnia, w którym ustało prawo do renty.

Przykład:
30 DNI NA REJESTRACJĘ
Pan Andrzej B. przez sześć lat pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Prawo do renty ustało 30 stycznia 2007 r. Po uznaniu przez lekarza orzecznika ZUS za zdolnego do pracy pan Andrzej B. zaczął szukać pracy. Nie znalazł jej i dlatego 20 marca 2007 r. zarejestrował się jako bezrobotny, aby później otrzymać świadczenie przedemerytalne. Andrzej B., nawet jeśli spełniłby warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, nie otrzyma go, gdyż nie zarejestrował się w urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty.

WAŻNE!
Jeżeli świadczenie przedemerytalne przyznawane jest osobie uprzednio uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy, wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 711,54 zł.Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK