Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość emerytur i dodatków w 2017 roku

Maria Gałecka
Wysokość emerytur i dodatków w 2017 roku/Fot. Fotolia
Wysokość emerytur i dodatków w 2017 roku/Fot. Fotolia
Fotolia
W 2017 roku ZUS zwaloryzował wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. Podwyższeniu uległy również różnego rodzaju dodatki do świadczeń. Ile wynoszą?

Od 1 marca 2017 r. ZUS zwaloryzował świadczenia emerytalne i rentowe. Większość emerytów i rencistów może liczyć na co najmniej 10-złotową podwyżkę. Najwięcej zyskały osoby uprawnione do minimalnych świadczeń, które wzrosną znacznie bardziej, niż wynika to z ogólnych zasad tegorocznej waloryzacji.

Od 1 marca 2017 r. ZUS zwaloryzował wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe. W tym roku waloryzacja ma inny charakter niż w latach ubiegłych. Co do zasady emerytury i renty są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji, ale nie mniej niż o określoną przepisami gwarantowaną kwotę.

Waloryzacja wskaźnikiem, ale z gwarancją minimalnej kwoty

Zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2017 r. zostały uregulowane przede wszystkim w ustawie z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej przepisami waloryzacja od 1 marca 2017 r. ma charakter procentowo-kwotowy. Oznacza to, że emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji nie mniej niż o kwotę 10 zł. Niższa gwarantowana podwyżka dotyczy rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz emerytur częściowych. Świadczenia te są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż odpowiednio o 7,5 zł oraz 5 zł.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 - praktyczny komentarz z przykładami

Procentowo-kwotowy charakter tegorocznej waloryzacji nie dotyczy jednak emerytur, które nie są objęte gwarancją ich podniesienia do kwoty najniższego świadczenia. Takie emerytury podlegają podwyższeniu wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pozostałe zasady tegorocznej waloryzacji wynikają z ogólnych przepisów zamieszczonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS i są analogiczne ja w ubiegłych latach. Oznacza to, że ZUS waloryzuje od 1 marca 2017 r. wyłącznie te świadczenia, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2017 r., niezależnie od tego, czy zostały przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r., czy też na wniosek zgłoszony przed tym dniem. Oznacza to, że na tegoroczną podwyżkę nie mogą liczyć osoby, które z wnioskiem o emeryturę lub rentę wystąpiły po 28 lutego br. (choćby wymagane warunki spełniły przed 1 marca 2017 r.) lub zgłosiły wniosek wprawdzie jeszcze w lutym, ale ostatni z wymaganych warunków spełniły 1 marca br. bądź spełnią później.

Anna G. ukończyła 24 lutego 2017 r. powszechny wiek emerytalny. Dwa dni później zgłosiła wniosek o emeryturę. ZUS przyznał jej to świadczenie od 24 lutego 2017 r. i waloryzuje je od 1 marca 2017 r. Gdyby wniosek ten został zgłoszony po 28 lutego 2017 r., świadczenie nie podlegałoby tegorocznej waloryzacji.

W każdym przypadku jest waloryzowana kwota świadczenia przysługująca 28 lutego 2017 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu (w przypadku emerytur i rent – przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zasiłków i świadczeń przedemerytalnych – 25% średniej płacy).

Ponadto ZUS waloryzuje od 1 marca 2017 r. wyłącznie wypłacane świadczenia. Waloryzacja świadczeń, których wypłata w marcu br. jest wstrzymana (np. z powodu kontynuowania stosunku pracy czy w związku z osiąganiem zbyt wysokiego przychodu), nastąpi z chwilą podjęcia ich wypłaty.

Andrzej G. od 2 lat jest uprawniony do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (ostatnio w kwocie 1450,40 zł). Niedawno podjął zatrudnienie na 1/2 etatu, a uzyskiwany przychód skutkuje comiesięcznym maksymalnym zmniejszeniem wypłacanego świadczenia – do kwoty 1028,08 zł. Mimo to ZUS zwaloryzuje od 1 marca 2017 r. pełną wysokość renty, tj. 1450,40 zł.

Krystyna K. od marca 2015 r. jest uprawniona do emerytury. ZUS zawiesił jednak od razu prawo do tego świadczenia w związku z kontynuowaniem stosunku pracy nawiązanego jeszcze przed przejściem na emeryturę. Ubezpieczona zamierza zakończyć zatrudnienie dopiero z końcem grudnia 2017 r. i ubiegać się o podjęcie wypłaty świadczenia od 1 stycznia 2018 r. W związku z tym, że w marcu 2017 r. emerytura będzie zawieszona, ZUS zwaloryzuje świadczenie dopiero wraz z podjęciem jej wypłaty.

Polecamy serwis: Urlop macierzyński


Niski wskaźnik waloryzacji

Wysokość wskaźnika waloryzacji w 2017 r. (tak jak i w poprzednich latach) jest uzależniona od dwóch głównych czynników. Pierwszy z nich to poziom inflacji w poprzednim roku kalendarzowym (tj. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów – w zależności od tego, który z nich jest wyższy). Drugi czynnik to realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik waloryzacji musi uwzględniać przynajmniej 20% tego wzrostu. Rada Dialogu Społecznego nie ustaliła zwiększenia wskaźnika na 2017 r. ponad to minimum, w związku z czym Rada Ministrów zdecydowała o zwiększeniu wskaźnika na minimalnym poziomie 20% realnego wzrostu płac.

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2016 r. w stosunku do 2015 r. był ujemny (wyniósł 99,6%), ale i tak okazał się wyższy od wskaźnika wzrostu cen ogółem (99,4%). Z kolei podane przez GUS przeciętne wynagrodzenie w 2016 r. wzrosło w stosunku do 2015 r. o 4,2%. W związku z tym wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno- -rentowych od 1 marca 2017 r. wynosi 100,44%.

Przyjęcie w 2017 r. zasady procentowej waloryzacji z gwarantowaną minimalną jej kwotą na poziomie 10 zł spowoduje, że na wyższą podwyżkę niż ta, która wynikałaby z ogólnie obowiązujących regulacji (tj. podwyższenia wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji), mogą liczyć osoby pobierające emerytury w kwocie poniżej 2489,05 zł miesięcznie.

Maria P. pobiera emeryturę, której wysokość na koniec lutego 2017 r. wynosi 1630 zł. Podwyższając jej świadczenie od 1 marca 2017 r., ZUS najpierw sprawdzi, ile wyniosłaby podwyżka przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. W wyniku pomnożenia kwoty świadczenia przez ten wskaźnik otrzyma kwotę 1637,17 zł (1630 zł x 100,44%). W związku z tym, że uzyskana kwota podwyżki będzie niższa od 10 zł, świadczenie zostanie podwyższone od 1 marca 2017 r. o tę gwarantowaną kwotę. Emerytura po waloryzacji wyniesie więc 1640 zł (1630 zł + 10 zł).

Barbara J. pobiera emeryturę ustaloną według nowych zasad, której wysokość wynosi na koniec lutego 2017 r. 530,20 zł. Uprawniona nie udowodniła wymaganego stażu składkowego i nieskładkowego, w związku z czym przysługujące jej świadczenie nie zostało podwyższone do kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2017 r. ZUS podwyższy jej świadczenie wskaźnikiem waloryzacji. W ten sposób emerytura zostanie podwyższona o 2,53 zł do kwoty 532,53 zł (530,20 zł x 100,44%).

Joanna D. pobiera emeryturę, której wysokość ustalona na koniec lutego 2017 r. wynosi 2810 zł. Dokonując waloryzacji świadczenia od 1 marca 2017 r., ZUS podwyższy je wskaźnikiem waloryzacji 100,44%. Podwyżka świadczenia wyniesie dzięki temu 12,36 zł, a więc będzie wyższa od gwarantowanej kwoty 10 zł. W wyniku waloryzacji emerytura Joanny D. wyniesie zatem 2822,36 zł.

Marek K. jest uprawniony do emerytury częściowej, której wysokość ustalona na koniec lutego 2017 r. wynosi 950,50 zł. Podwyższając to świadczenie od 1 marca 2017 r., ZUS najpierw sprawdzi, ile wyniosłaby podwyżka przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji. W wyniku pomnożenia kwoty świadczenia przez ten wskaźnik otrzyma kwotę 954,68 zł (950,50 zł x 100,44%). W związku z tym, że uzyskana kwota podwyżki (4,18 zł) będzie niższa od 5 zł, świadczenie zostanie podwyższone od 1 marca 2017 r. o tę gwarantowaną kwotę. Emerytura częściowa po waloryzacji wyniesie więc 955,50 zł (950,50 zł + 5 zł).

Waloryzacja innych świadczeń, dodatków i kwot zmniejszeń

Od 1 marca 2017 r. podwyższeniu uległy również różnego rodzaju dodatki do świadczeń. Dotychczasowe ich kwoty zostały pomnożone wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,44%, a więc bez zastosowania gwarantowanej kwoty waloryzacji.

Ponadto w wyniku waloryzacji od 1 marca 2017 r. wyższe są również kwoty:

● nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego (1040 zł),

● rent inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent rodzinnych po inwalidach wojennych i wojskowych, które w ramach tegorocznej waloryzacji podlegają podwyższeniu poprzez obliczenie ich od nowej podstawy wymiaru wynoszącej 2439,79 zł, według stawek procentowych określonych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Od 1 marca 2017 r. wskaźnikiem waloryzacji 100,44% zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego niż 130% tego wynagrodzenia. Kwoty te wynoszą obecnie:

● 565,53 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

● 424,18 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

● 480,73 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba.

Od 1 marca 2017 r. wzrosła też gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70% przeciętnej płacy. Wynosi ona obecnie 520 zł.


Kwoty dodatków i świadczeń od 1 marca 2017 r.

Rodzaj dodatku (świadczenia)

Kwota dodatku (świadczenia)

od 1 marca

2016 r. do 28 lutego 2017 r. (w zł)

Kwota dodatku (świadczenia)

do 1 marca

2017 r. do 28 lutego 2018 r. (w zł)

Kwota podwyżki
od 1 marca

2017 r. (w zł)

dodatek pielęgnacyjny

208,67

209,59

0,92

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (150% pielęgnacyjnego)

313,01

314,39

1,38

dodatek dla sieroty zupełnej

392,20

393,93

1,73

dodatek kompensacyjny (15% dodatku kombatanckiego)

31,30

31,44

0,14

świadczenie pieniężne dla byłych „żołnierzy górników” oraz osób deportowanych do pracy przymusowej (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy)

od 10,46 (za jeden pełny miesiąc) do 208,67 (za 20 pełnych miesięcy)

od 10,51 (za jeden pełny miesiąc) do 209,59 (za 20 pełnych miesięcy)

od 0,05 (za jeden pełny miesiąc) do 0,92 (za 20 pełnych miesięcy)

dodatek dla poszkodowanego weterana

od 88,26 do 706,05

od 100,00 do 800,00

od 11,74 do 93,95

Najniższe świadczenia mocno w górę

Obowiązujące przepisy emerytalne przewidują, że obliczona emerytura lub renta nie może być niższa od pewnej minimalnej gwarantowanej kwoty. W przypadku gdy z wyliczeń wysokość świadczenia wychodzi niższa od tej kwoty, ZUS podwyższa tę wysokość do kwoty minimalnej emerytury lub renty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba uprawniona nie udowodniła wymaganego stażu ubezpieczeniowego (25 lat dla mężczyzn, a dla kobiet – w zależności od roku urodzenia – obecnie od 20 do 25 lat, a od 1 października 2017 r. – 20 lat). ZUS nie podwyższa takiej osobie emerytury do minimalnej gwarantowanej kwoty, ale ustala ją w wysokości faktycznie wyliczonej. Nie podlega również podwyższeniu do najniższego świadczenia emerytura przyznana na podstawie art. 28 ustawy emerytalnej dla osoby urodzonej przed 1 stycznia 1949 r., która nie udowodniła stażu składkowego i nieskładkowego w wymiarze co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, ale posiada minimalny staż wynoszący odpowiednio 15 i 20 lat. Gwarancją najniższego świadczenia nie jest również objęta emerytura częściowa przysługująca osobom, które mają długi staż ubezpieczeniowy i ukończyły obniżony wiek emerytalny.

Kwoty najniższych świadczeń wzrastały dotychczas o tyle, ile gwarantowały zasady waloryzacji w kolejnych latach kalendarzowych. W zależności od tego, jaki charakter miała waloryzacja w danym roku – wzrost uwzględniał wyłącznie wskaźnik waloryzacji w tym roku lub świadczenia były podwyższane o odpowiednią kwotę waloryzacji.

Od 1 marca 2017 r. na mocy wspomnianej nowelizacji ustawy emerytalnej z 2 grudnia 2016 r. kwoty najniższych świadczeń wzrosły niezależnie od ogólnych zasad tegorocznej waloryzacji, w tym niezależnie od wskaźnika waloryzacji, jaki jest stosowany do jej przeprowadzenia. I tak:

● najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły do kwoty 1000 zł,

● najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do kwoty 750 zł.

Podwyżka najniższych rent „z ogólnego stanu zdrowia” spowodowała również podwyższenie:

● najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową do 120% kwot najniższych rent „z ogólnego stanu zdrowia”, tj. do kwoty 1200 zł w przypadku rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rent rodzinnych oraz do kwoty 900 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

● ryczałtowych kwot rent z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (do wskazanych wyżej kwot najniższych rent wypadkowych),

● rent socjalnych – do 84% nowej kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. do 840 zł.

Bogdan B. pobiera emeryturę w minimalnej wysokości (od 1 marca 2016 r. – w kwocie 882,56 zł). Od 1 marca 2017 r. jego emerytura podlega podwyższeniu do nowej kwoty najniższej emerytury – 1000 zł.

Anna T. pobiera rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości najniższego świadczenia (obecnie 676,75 zł). Od 1 marca 2017 r. ZUS podniesie rentę do nowej kwoty najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy obowiązującej od 1 marca 2017 r., tj. do 750 zł.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2017 r.

Rodzaj najniższego świadczenia

Kwota najniższego świadczenia obowiązująca do 28 lutego 2017 r. (w zł)

Kwota świadczenia obowiązująca od 1 marca 2017 r. (w zł)

Wzrost (w zł)

emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna

882,56

1000

117,44

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

676,75

750

73,25

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz najniższa renta rodzinna wypadkowa

1059,07

1200

140,93

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

812,10

900

87,90

Podstawa prawna:

● art. 1, art. 5–6 ustawy z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2017 r. poz. 2

● art. 85 oraz art. 88–94 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 887; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38

● komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 lutego 2017 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. – M.P. z 2017 r. poz. 187.

Zobacz: Kalkulatory

Reklama
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, ochrona działaczy związkowych w kpc, 600 zł miesięcznie dla pracowników DPS. Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem

  7 czerwca 2023 r. w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość, podczas której doszło do podpisania porozumienia rząd – NSZZ "Solidarność". W ramach tego porozumienia ustalono m.in. zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, zapewnienie ochrony działaczy związkowych w kodeksie postępowania cywilnego, wypłatę dodatku w kwocie 600 zł miesięcznie dla pracowników domów pomocy społecznej (za okres od 1 kwietnia do końca 2023 roku)  i zaprzestanie procesu wygaszania emerytur pomostowych. 

  Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

  Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

  Dla osoby z zewnątrz branża IT może wydawać się tajemnicza. Rozmowa z Piotrem Cichoszem, programistą i blogerem

  „Naturalną ścieżką rozwoju programisty jest obcowanie z technologią i komputerami od małego. Liceum o profilu informatyczno-matematycznym, a następnie studia informatyczne. Wszystko to daje bardzo mocne podstawy teoretyczne. Kolejny etap to praktyka. Im wcześniej się zacznie tym lepiej” – mówi Piotr Cichosz. 

  Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

  Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

  Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

  Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

  Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

  Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

  Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

  Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

  Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

  Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

  Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

  Włochy – Dni wolne od pracy 2023

  Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

  Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.