Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Maria Gałecka
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Jak co roku, 1 marca 2014 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia te, a także kwoty najniższych emerytur i rent oraz różnego rodzaju dodatki zostały podwyższone wskaźnikiem 101,6%.

W 2014 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest ponownie procentowa. Świadczenia zostały podwyższone przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego na podstawie danych dotyczących wzrostu cen i płac ogłoszonych przez Prezesa GUS w wysokości 101,6%.

ZUS zwaloryzuje świadczenia przyznane przed 1 marca 2014 r.

Waloryzacji podlegają wszystkie wypłacane emerytury i renty, okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (art. 88 ustawy emerytalnej). Świadczenia, których wypłata jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub z powodu kontynuowania stosunku pracy), zostaną zwaloryzowane z chwilą podjęcia ich wypłaty. ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu (wydając i przesyłając świadczeniobiorcy decyzję), bez konieczności składania w tej sprawie jakiegokolwiek wniosku.

Zobacz także: Renta rodzinna 2014

Uwaga!

Waloryzacji podlegają świadczenia emerytalno-rentowe zarówno przyznane z urzędu przez ZUS, jak i udzielone na wniosek świadczeniobiorcy.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane z urzędu przed 1 marca 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed tym dniem, jeśli prawo do tych świadczeń powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r.

W każdym przypadku waloryzowana jest kwota świadczenia przysługującego 28 lutego 2014 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Anna D. urodziła się 27 października 1953 r. Powszechny wiek emerytalny (60 lat i 4 miesiące) ukończyła 27 lutego 2014 r., a następnego dnia zgłosiła wniosek o przyznanie tego świadczenia. Ze względu na to, że jedynym warunkiem ustalenia prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. jest ukończenie wymaganego wieku emerytalnego, ZUS przyznał jej to świadczenie od dnia osiągnięcia tego wieku, tj. od 27 lutego 2014 r. Przyznana emerytura powinna zostać zwaloryzowana od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6%. Waloryzacja nie byłaby możliwa, gdyby uprawniona wystąpiła z wnioskiem o emeryturę po 28 lutego 2014 r.

PRZYKŁAD

Henryk R. ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (od 1 marca 2013 r. w kwocie 1230,54 zł). Jednocześnie pozostaje w stosunku pracy i uzyskiwany przychód skutkuje maksymalnym zmniejszeniem świadczenia (ostatnio o 411,87 zł). W ostatnich miesiącach, w tym również w lutym 2014 r. renta była więc wypłacana w wysokości 818,67 zł. Mimo to ZUS powinien zwaloryzować od 1 marca 2014 r. pełną kwotę świadczenia przysługującego renciście.

Podwyższenie najniższych świadczeń oraz dodatków

Od 1 marca 2014 r. zostały również podwyższone kwoty najniższych emerytur i rent. W wyniku tej podwyżki najniższa emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły do 844,45 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2014 r. 648,13 zł.

Od 1 marca 2014 r. wzrosły też kwoty najniższych rent „wypadkowych”, które wynoszą:

 • 1013,34 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej,
 • 777,76 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Wraz z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2014 r. podwyższone zostały również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty.

Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty od 1 marca 2014 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku)

Miesięczna kwota świadczenia

● pielęgnacyjny

206,76 zł

● za tajne nauczanie

206,76 zł

● kombatancki

206,76 zł

● pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

310,14 zł

● dla sieroty zupełnej

388,62 zł

● kompensacyjny

31,01 zł

● świadczenie pieniężne dla byłych „żołnierzy górników” oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,36 zł (za jeden pełny miesiąc) do 206,76 zł (za 20 pełnych miesięcy)

Zadaj pytanie na: Forum Kadry


Waloryzacja świadczeń przedemerytalnych oraz rent socjalnych

Od 1 marca 2014 r. waloryzacji podlegają również wypłacane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r. Wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały podwyższone kwoty tych świadczeń przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszeniem w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wzrosła również kwota nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego, które obecnie wynosi 991,39 zł.

W ramach tegorocznej waloryzacji podwyższona została również kwota renty socjalnej, która od 1 marca 2014 r. wynosi 709,34 zł. W takiej wysokości od 1 marca br. przysługuje świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Zobacz również: Emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2014 r. zmianie uległa też wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej przy obliczaniu rent z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytur ustalanych na tzw. dotychczasowych zasadach (dla urodzonych przed 1949 r. oraz urodzonych w latach 1949–1968, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę). Kwota bazowa wynosi 3191,93 zł i obowiązuje od 1 marca 2014 r. do końca lutego 2015 r.

Nowa kwota bazowa ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznanych na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeśli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2014 r. Z nowej kwoty bazowej mogą również skorzystać osoby już uprawnione do emerytur i rent obliczonych na tzw. dotychczasowych zasadach. Jeśli osoby te pracowały po przyznaniu emerytury, mogą zgłosić wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia przy uwzględnieniu nowych (przynajmniej częściowo) wynagrodzeń w stosunku do tych, które zostały przyjęte do poprzedniego ustalenia emerytury.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają się raz na kwartał i od 1 marca 2014 r. wynoszą 2676,40 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 4970,40 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego wynagrodzenia

130% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 marca 2014 r.

2676,40 zł

4970,40 zł

od 1 grudnia 2013 r.

2556,20 zł

4747,30 zł

od 1 września 2013 r.

2528,80 zł

4696,30 zł

od 1 czerwca 2013 r.

2618,10 zł

4862,10 zł

od 1 marca 2013 r.

2583,30 zł

4797,40 zł

od 1 grudnia 2012 r.

2457,20 zł

4563,30 zł

od 1 września 2012 r.

2447,80 zł

4545,90 zł

W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

Polecamy serwis: Zasiłki i inne świadczenia

Podwyższenie kwot maksymalnego zmniejszenia

Od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego niż 130% tego wynagrodzenia. Kwoty te wynoszą obecnie:

 • 557,91 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 418,46 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 474,25 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba.

Od 1 marca 2014 r. wzrosła również gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70% przeciętnej płacy. Wynosi ona obecnie 495,69 zł.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 85, art. 88–94 i art. 104 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1734
 • komunikat Prezesa GUS z 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r. – M.P. z 2014 r., poz. 97
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.