REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Maria Gałecka
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jak co roku, 1 marca 2014 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia te, a także kwoty najniższych emerytur i rent oraz różnego rodzaju dodatki zostały podwyższone wskaźnikiem 101,6%.

W 2014 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest ponownie procentowa. Świadczenia zostały podwyższone przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego na podstawie danych dotyczących wzrostu cen i płac ogłoszonych przez Prezesa GUS w wysokości 101,6%.

Autopromocja

ZUS zwaloryzuje świadczenia przyznane przed 1 marca 2014 r.

Waloryzacji podlegają wszystkie wypłacane emerytury i renty, okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (art. 88 ustawy emerytalnej). Świadczenia, których wypłata jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub z powodu kontynuowania stosunku pracy), zostaną zwaloryzowane z chwilą podjęcia ich wypłaty. ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu (wydając i przesyłając świadczeniobiorcy decyzję), bez konieczności składania w tej sprawie jakiegokolwiek wniosku.

Zobacz także: Renta rodzinna 2014

Uwaga!

Waloryzacji podlegają świadczenia emerytalno-rentowe zarówno przyznane z urzędu przez ZUS, jak i udzielone na wniosek świadczeniobiorcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane z urzędu przed 1 marca 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed tym dniem, jeśli prawo do tych świadczeń powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r.

W każdym przypadku waloryzowana jest kwota świadczenia przysługującego 28 lutego 2014 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Anna D. urodziła się 27 października 1953 r. Powszechny wiek emerytalny (60 lat i 4 miesiące) ukończyła 27 lutego 2014 r., a następnego dnia zgłosiła wniosek o przyznanie tego świadczenia. Ze względu na to, że jedynym warunkiem ustalenia prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. jest ukończenie wymaganego wieku emerytalnego, ZUS przyznał jej to świadczenie od dnia osiągnięcia tego wieku, tj. od 27 lutego 2014 r. Przyznana emerytura powinna zostać zwaloryzowana od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6%. Waloryzacja nie byłaby możliwa, gdyby uprawniona wystąpiła z wnioskiem o emeryturę po 28 lutego 2014 r.

PRZYKŁAD

Henryk R. ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (od 1 marca 2013 r. w kwocie 1230,54 zł). Jednocześnie pozostaje w stosunku pracy i uzyskiwany przychód skutkuje maksymalnym zmniejszeniem świadczenia (ostatnio o 411,87 zł). W ostatnich miesiącach, w tym również w lutym 2014 r. renta była więc wypłacana w wysokości 818,67 zł. Mimo to ZUS powinien zwaloryzować od 1 marca 2014 r. pełną kwotę świadczenia przysługującego renciście.

Podwyższenie najniższych świadczeń oraz dodatków

Od 1 marca 2014 r. zostały również podwyższone kwoty najniższych emerytur i rent. W wyniku tej podwyżki najniższa emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły do 844,45 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2014 r. 648,13 zł.

Od 1 marca 2014 r. wzrosły też kwoty najniższych rent „wypadkowych”, które wynoszą:

 • 1013,34 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej,
 • 777,76 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Wraz z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2014 r. podwyższone zostały również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty.

Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty od 1 marca 2014 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku)

Miesięczna kwota świadczenia

● pielęgnacyjny

206,76 zł

● za tajne nauczanie

206,76 zł

● kombatancki

206,76 zł

● pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

310,14 zł

● dla sieroty zupełnej

388,62 zł

● kompensacyjny

31,01 zł

● świadczenie pieniężne dla byłych „żołnierzy górników” oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,36 zł (za jeden pełny miesiąc) do 206,76 zł (za 20 pełnych miesięcy)

Zadaj pytanie na: Forum Kadry


Waloryzacja świadczeń przedemerytalnych oraz rent socjalnych

Od 1 marca 2014 r. waloryzacji podlegają również wypłacane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r. Wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały podwyższone kwoty tych świadczeń przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszeniem w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wzrosła również kwota nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego, które obecnie wynosi 991,39 zł.

W ramach tegorocznej waloryzacji podwyższona została również kwota renty socjalnej, która od 1 marca 2014 r. wynosi 709,34 zł. W takiej wysokości od 1 marca br. przysługuje świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Zobacz również: Emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2014 r. zmianie uległa też wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej przy obliczaniu rent z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytur ustalanych na tzw. dotychczasowych zasadach (dla urodzonych przed 1949 r. oraz urodzonych w latach 1949–1968, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę). Kwota bazowa wynosi 3191,93 zł i obowiązuje od 1 marca 2014 r. do końca lutego 2015 r.

Nowa kwota bazowa ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznanych na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeśli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2014 r. Z nowej kwoty bazowej mogą również skorzystać osoby już uprawnione do emerytur i rent obliczonych na tzw. dotychczasowych zasadach. Jeśli osoby te pracowały po przyznaniu emerytury, mogą zgłosić wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia przy uwzględnieniu nowych (przynajmniej częściowo) wynagrodzeń w stosunku do tych, które zostały przyjęte do poprzedniego ustalenia emerytury.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają się raz na kwartał i od 1 marca 2014 r. wynoszą 2676,40 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 4970,40 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego wynagrodzenia

130% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 marca 2014 r.

2676,40 zł

4970,40 zł

od 1 grudnia 2013 r.

2556,20 zł

4747,30 zł

od 1 września 2013 r.

2528,80 zł

4696,30 zł

od 1 czerwca 2013 r.

2618,10 zł

4862,10 zł

od 1 marca 2013 r.

2583,30 zł

4797,40 zł

od 1 grudnia 2012 r.

2457,20 zł

4563,30 zł

od 1 września 2012 r.

2447,80 zł

4545,90 zł

W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

Polecamy serwis: Zasiłki i inne świadczenia

Podwyższenie kwot maksymalnego zmniejszenia

Od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego niż 130% tego wynagrodzenia. Kwoty te wynoszą obecnie:

 • 557,91 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 418,46 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 474,25 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba.

Od 1 marca 2014 r. wzrosła również gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70% przeciętnej płacy. Wynosi ona obecnie 495,69 zł.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 85, art. 88–94 i art. 104 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1734
 • komunikat Prezesa GUS z 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r. – M.P. z 2014 r., poz. 97
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Gaslighting - jak się bronić i radzić sobie z manipulacją emocjonalną?

Czym jest gaslighting? Jak go rozpoznać, bronić się i radzić sobie z manipulacją emocjonalną? Oto 6 strategii na zdemaskowanie gaslightingu: rozpoznanie i przezwyciężanie manipulacji emocjonalnej.

Nastolatek też może mieć konto na PUE ZUS. Przyda się np. do ubezpieczenia zdrowotnego lub renty rodzinnej

ZUS informuje, że nie tylko osoby pełnoletnie mogą mieć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takie konto może też mieć nastolatek, który ukończył 13 lat. Aby je założyć musi mieć swój dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport. Do czego nastolatkowi może się przydać konto na PUE ZUS?

Zwolnienie ze świadczenia pracy, wypowiedzenie zmieniające lub rozwiązanie umowy o pracę? To może dotknąć tę grupę pracowników

Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy przeciwskazań do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownika powoduje brak możliwości jej wykonywania. Co powinien wówczas zrobić pracodawca?

Kilometrówka 2024 – ile wynosi stawka za kilometr?

Kilometrówka w 2024 roku wynosi 1,15 zł . Czy jest to stawka kilometrówki dla wszystkich pojazdów? Jaki jest wzór na wyliczenie, ile należy się pracownikowi za podróż prywatnym samochodem w celach służbowych w 2024 roku?

REKLAMA

Ryczałt samochodowy 2024 – kalkulator

Kalkulator ryczałtu samochodowego 2024 pozwala na szybkie wyliczenie należności pracownika za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych. Jakie są stawki? Ile wynosi limit kilometrów na miesiąc?

ZUS: Konto na PUE ZUS może założyć także nastolatek

Założenie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest proste. Własny profil daje dostęp do wielu istotnych informacji, które znajdują się na koncie w ZUS. Niewiele osób wie, że konto na PUE ZUS może mieć nie tylko dorosły, ale też nastolatek, który ukończył 13. rok życia.

Emerytura matczyna a praca - czy można dorobić?

Emerytura matczyna - czy praca podczas pobierania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest dozwolona? Czy można dorabiać na emeryturze matczynej?

Sejm: Koniec tradycyjnych umów o pracę? Będzie ułatwienie dla pracowników nie pracujących w siedzibie firmy?

Do tej pory profil zaufany był ograniczony do kontaktów obywateli z urzędami. W Sejmie pojawił się postulat, aby można było przy jego pomocy podpisywać cyfrowo dokumenty między pracodawcą a pracownikiem. I wysyłać je zwykłym emailem

REKLAMA

Jaka będzie cena truskawki w tym roku? Wysoka, bo brakuje rąk do pracy

Jaka będzie cena truskawki w tym roku? Wysoka, bo brakuje rąk do pracy. Poszukiwani są pracownicy sezonowi. Dosłownie brakuje osób, które miałyby pracować przy zbiorach truskawek. Skąd to wynika? Z tego pracownicy sezonowi się cenią a ponadto wiele pracowników ze wschodu nie przyjedzie już na polskie plantacje. 

Kawa z INFORLEX: Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy po zmianie przepisów

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu kawa z INFORLEX, które odbędzie się 23 kwietnia br. Tematem spotkania będzie omówienie nowych obowiązków pracodawców w zakresie organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

REKLAMA