REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Maria Gałecka
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
O ile wzrosły emerytury i renty od 1 marca 2014 r. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

Jak co roku, 1 marca 2014 r. ZUS przeprowadził waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Świadczenia te, a także kwoty najniższych emerytur i rent oraz różnego rodzaju dodatki zostały podwyższone wskaźnikiem 101,6%.

W 2014 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych jest ponownie procentowa. Świadczenia zostały podwyższone przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji ustalonego na podstawie danych dotyczących wzrostu cen i płac ogłoszonych przez Prezesa GUS w wysokości 101,6%.

ZUS zwaloryzuje świadczenia przyznane przed 1 marca 2014 r.

Waloryzacji podlegają wszystkie wypłacane emerytury i renty, okresowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (art. 88 ustawy emerytalnej). Świadczenia, których wypłata jest wstrzymana (np. w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub z powodu kontynuowania stosunku pracy), zostaną zwaloryzowane z chwilą podjęcia ich wypłaty. ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu (wydając i przesyłając świadczeniobiorcy decyzję), bez konieczności składania w tej sprawie jakiegokolwiek wniosku.

Zobacz także: Renta rodzinna 2014

Uwaga!

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Waloryzacji podlegają świadczenia emerytalno-rentowe zarówno przyznane z urzędu przez ZUS, jak i udzielone na wniosek świadczeniobiorcy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane z urzędu przed 1 marca 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed tym dniem, jeśli prawo do tych świadczeń powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r.

W każdym przypadku waloryzowana jest kwota świadczenia przysługującego 28 lutego 2014 r. w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

PRZYKŁAD

Anna D. urodziła się 27 października 1953 r. Powszechny wiek emerytalny (60 lat i 4 miesiące) ukończyła 27 lutego 2014 r., a następnego dnia zgłosiła wniosek o przyznanie tego świadczenia. Ze względu na to, że jedynym warunkiem ustalenia prawa do emerytury dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. jest ukończenie wymaganego wieku emerytalnego, ZUS przyznał jej to świadczenie od dnia osiągnięcia tego wieku, tj. od 27 lutego 2014 r. Przyznana emerytura powinna zostać zwaloryzowana od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6%. Waloryzacja nie byłaby możliwa, gdyby uprawniona wystąpiła z wnioskiem o emeryturę po 28 lutego 2014 r.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

PRZYKŁAD

Henryk R. ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (od 1 marca 2013 r. w kwocie 1230,54 zł). Jednocześnie pozostaje w stosunku pracy i uzyskiwany przychód skutkuje maksymalnym zmniejszeniem świadczenia (ostatnio o 411,87 zł). W ostatnich miesiącach, w tym również w lutym 2014 r. renta była więc wypłacana w wysokości 818,67 zł. Mimo to ZUS powinien zwaloryzować od 1 marca 2014 r. pełną kwotę świadczenia przysługującego renciście.

Podwyższenie najniższych świadczeń oraz dodatków

Od 1 marca 2014 r. zostały również podwyższone kwoty najniższych emerytur i rent. W wyniku tej podwyżki najniższa emerytura, emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły do 844,45 zł. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od 1 marca 2014 r. 648,13 zł.

Od 1 marca 2014 r. wzrosły też kwoty najniższych rent „wypadkowych”, które wynoszą:

 • 1013,34 zł – w przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renty rodzinnej wypadkowej,
 • 777,76 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową.

Wraz z podwyżką emerytur i rent od 1 marca 2014 r. podwyższone zostały również kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty.

Kwoty dodatków i świadczeń przysługujących do emerytury lub renty od 1 marca 2014 r.

Rodzaj świadczenia (dodatku)

Miesięczna kwota świadczenia

● pielęgnacyjny

206,76 zł

● za tajne nauczanie

206,76 zł

● kombatancki

206,76 zł

● pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

310,14 zł

● dla sieroty zupełnej

388,62 zł

● kompensacyjny

31,01 zł

● świadczenie pieniężne dla byłych „żołnierzy górników” oraz osób deportowanych do pracy przymusowej, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 10,36 zł (za jeden pełny miesiąc) do 206,76 zł (za 20 pełnych miesięcy)

Zadaj pytanie na: Forum Kadry


Waloryzacja świadczeń przedemerytalnych oraz rent socjalnych

Od 1 marca 2014 r. waloryzacji podlegają również wypłacane zasiłki i świadczenia przedemerytalne, do których prawo powstało najpóźniej 28 lutego 2014 r. Wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały podwyższone kwoty tych świadczeń przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszeniem w związku z osiąganiem przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wzrosła również kwota nowo przyznawanego świadczenia przedemerytalnego, które obecnie wynosi 991,39 zł.

W ramach tegorocznej waloryzacji podwyższona została również kwota renty socjalnej, która od 1 marca 2014 r. wynosi 709,34 zł. W takiej wysokości od 1 marca br. przysługuje świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych.

Zobacz również: Emerytury i renty od 1 marca 2014 r.

Nowa kwota bazowa

Od 1 marca 2014 r. zmianie uległa też wysokość kwoty bazowej, uwzględnianej przy obliczaniu rent z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytur ustalanych na tzw. dotychczasowych zasadach (dla urodzonych przed 1949 r. oraz urodzonych w latach 1949–1968, którzy do końca 2008 r. spełnili warunki do przejścia na wcześniejszą emeryturę). Kwota bazowa wynosi 3191,93 zł i obowiązuje od 1 marca 2014 r. do końca lutego 2015 r.

Nowa kwota bazowa ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur i rent przyznanych na wniosek zgłoszony po 28 lutego 2014 r. lub na wniosek zgłoszony przed 1 marca 2014 r., jeśli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2014 r. Z nowej kwoty bazowej mogą również skorzystać osoby już uprawnione do emerytur i rent obliczonych na tzw. dotychczasowych zasadach. Jeśli osoby te pracowały po przyznaniu emerytury, mogą zgłosić wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia przy uwzględnieniu nowych (przynajmniej częściowo) wynagrodzeń w stosunku do tych, które zostały przyjęte do poprzedniego ustalenia emerytury.

Zawieszenie i zmniejszenie świadczeń emerytalno-rentowych

Emerytów i rencistów obowiązują progi zarobków, po przekroczeniu których świadczenie będzie zawieszone lub zmniejszone. Wynoszą one 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłoszonego przez Prezesa GUS. Progi te zmieniają się raz na kwartał i od 1 marca 2014 r. wynoszą 2676,40 zł (70% przeciętnego wynagrodzenia) oraz 4970,40 zł (130% przeciętnego wynagrodzenia).

Polecamy serwis: Składki na ubezpieczenie społeczne

Zawieszanie i zmniejszanie świadczeń emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Kwoty przychodu odpowiadające

70% przeciętnego wynagrodzenia

130% przeciętnego wynagrodzenia

od 1 marca 2014 r.

2676,40 zł

4970,40 zł

od 1 grudnia 2013 r.

2556,20 zł

4747,30 zł

od 1 września 2013 r.

2528,80 zł

4696,30 zł

od 1 czerwca 2013 r.

2618,10 zł

4862,10 zł

od 1 marca 2013 r.

2583,30 zł

4797,40 zł

od 1 grudnia 2012 r.

2457,20 zł

4563,30 zł

od 1 września 2012 r.

2447,80 zł

4545,90 zł

W przypadku gdy osiągany przez świadczeniobiorcę przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia – świadczenie będzie podlegało zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Natomiast konsekwencją osiągnięcia zarobków wyższych niż 130% przeciętnego wynagrodzenia jest zawieszenie prawa do emerytury lub renty.

Polecamy serwis: Zasiłki i inne świadczenia

Podwyższenie kwot maksymalnego zmniejszenia

Od 1 marca 2014 r. wskaźnikiem waloryzacji 101,6% zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70% przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego niż 130% tego wynagrodzenia. Kwoty te wynoszą obecnie:

 • 557,91 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 418,46 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 474,25 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba.

Od 1 marca 2014 r. wzrosła również gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a nie wyższego od 70% przeciętnej płacy. Wynosi ona obecnie 495,69 zł.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Podstawa prawna:

 • art. 85, art. 88–94 i art. 104 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Dz.U. z 2013 r., poz. 1440; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1734
 • komunikat Prezesa GUS z 15 stycznia 2014 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2013 r. – M.P. z 2014 r., poz. 97
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim
 • komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2014 r. w sprawie kwoty bazowej w 2013 r. – w dniu oddania niniejszego numeru MPPiU do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim

Więcej przeczytasz w Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń >>>

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dyrektywa o pracy platformowej niepokoi przedsiębiorców

  Pracodawcy rozumieją potrzebę dyskusji nad warunkami pracy za pośrednictwem platform cyfrowych i zwiększenie transparentności tam, gdzie jest to uzasadnione. Ale projekt unijnej dyrektywy budzi sporo zastrzeżeń związanych m.in. z dużą ingerencją w prowadzenie działalności gospodarczej – uważa Lewiatan.

  Czy Polacy są zadowoleni ze zmian dotyczących pracy zdalnej? Niektórzy nawet nie mieli okazji skorzystać

  Jak Polacy oceniają zmiany w Kodeksie pracy? Czy chętnie korzystają z możliwości pracy zdalnej? A co ze szkoleniami z przydatnych narzędzi. Kto nigdy nie miał okazji pracować zdalnie lub hybrydowo? 

  Urlop bezpłatny – czy pracodawca może go odmówić?

  Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowniczych. Co w przypadku wykorzystania przez pracownika całej puli przysługującego mu urlopu wypoczynkowego – 20 lub 26 dni? Ratunkiem może okazać się urlop bezpłatny, ale czy pracodawca musi wyrazić na niego zgodę? Podpowiadamy. 

  Benefity. Nie chcemy rezygnować z benefitów, które obniżają koszty życia

  Pracodawcy w Polsce od kilku lat prześcigają się w pomysłach na niestandardowe benefity dla pracowników. Nie zawsze to jest właściwa strategia. Jak wynika z najnowszego badania enel-med „Zdrowy pracownik 2023” Polacy są przywiązani do podstawowych dodatków pozapłacowych, z których nie chcą rezygnować. 62% pracowników nie wyobraża sobie nie mieć pakietu medycznego, 42% dofinansowania wypoczynku, a 41% ubezpieczenia na życie. Co więcej, pracownicy pierwsze dwa benefity postrzegają jako najbardziej odciążające ich budżet domowy, zaraz obok bezpłatnego transportu do pracy. Eksperci enel-med zwracają uwagę, że zdrowie w Polsce jest coraz droższe, dlatego atrakcyjne i indywidualnie dopasowane świadczenia medyczne to wymierna korzyść zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

  REKLAMA

  Generacja Y i kobiety wybierają pracodawców odpowiedzialnych ekologicznie

  Czy pracodawcy nadal są w stanie wygrywać ofertami finansowymi, czy jednak czeka ich zmiana podejścia? Aż 60% specjalistów IT woli aplikować do firmy, która ma długofalową strategię ograniczania negatywnego wpływu na środowisko. 46% respondentów_tek spodziewa się, że realne działania w duchu ekologii cyfrowej coraz mocniej będą wpływać na wybór zatrudnienia w IT. 

  Rozwój umiejętności: Klucz do sukcesu na zmieniającym się rynku pracy

  Zmieniający się rynek pracy to jedna z najważniejszych cezur, jakie obecnie obserwujemy w globalnej gospodarce. Nowoczesne technologie, globalizacja, automatyzacja i inne czynniki wpływają na sposób, w jaki ludzie pracują i zdobywają środki utrzymania. W obliczu tych wyzwań, rozwijanie umiejętności staje się kluczowym czynnikiem sukcesu na rynku pracy. 

  Co to jest mentoring

  Mentoring to dynamiczny proces, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym i zawodowym. To relacja oparta na zaufaniu i wsparciu, w której doświadczona osoba, zwana mentorem, udziela wsparcia, rad i wskazówek mniej doświadczonemu partnerowi, znanemu jako adept.

  Mutligeneracje na rynku pracy. Czego potrzebują?

  Czego potrzebują mutligeneracje na rynku pracy? 6 na 10 zgodnie twierdzi, że stabilnego zatrudnienia.

  REKLAMA

  Jak powinno wyglądać CV w Polsce?

  Szukając pracy, musisz być przygotowany, że zostaniesz poproszony o dostarczenie Curriculum Vitae. Jest to obowiązkowy dokument w procesie rekrutacji. Dzięki niemu, pracodawca ma możliwość wstępnego przyjrzenia się sylwetkom kandydatów na stanowisko pracy, bez konieczności osobistego spotkania.

  RPO: W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy, które powodują dyskryminację

  W mentalności pracodawców funkcjonują stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, czy cudzoziemców – wskazał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas debaty eksperckiej poprzedzającej III Kongres ESG. RPO uwagę, że osoby te mają często trudności ze znalezieniem pracy, mimo wyższego wykształcenia.

  REKLAMA