| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Zawieszenie renty socjalnej

Zawieszenie renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 2 528,80 zł. Co ważne osoba pobierająca rentę lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej.

Renta socjalna

Zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej regulują przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U.2013.982). Renta socjalna ma charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy.

Zawieszenie wypłaty renty

Osoby pobierające rentę socjalną, które podjęły lub zamierzają podjąć dodatkowe zatrudnienie, powinny pamiętać, że obowiązują ustawowe limity, po przekroczeniu których wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych. Zgodnie z treścią komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 sierpnia 2013 r. od dnia 1 września 2013 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2013 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2 528,80 zł.

Zobacz: Renta socjalna 2014

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa przychód uzyskany z tytułu:
1. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
2. wykonywania pracy nakładczej, na podstawie umowy o pracę nakładczą,
3. wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów,
4. wykonywania umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpraca przy wykonywaniu tej umowy,
5. wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie w przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, zawartej z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
6. pozarolniczej działalności gospodarczej oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
7. wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych i w zespołowych gospodarstwach rolnych tych spółdzielni,
8. pobierania stypendium sportowego, w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
9. pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Zobacz serwis: Emerytury i renty

Czytaj także

Aktualizacja: 23.06.2014

Autor:

Źródło:

INFOR

Tagi

renty

Zdjęcia

Zawieszenie renty socjalnej. /Fot. Fotolia
Zawieszenie renty socjalnej. /Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »