| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Pracownik tymczasowy ma prawo zapoznać się z treścią informacji dotyczącej warunków wynagrodzenia obowiązujących u pracodawcy użytkownika, do którego ma być skierowany do pracy tymczasowej. Informacja ta jest udzielana agencji przez pracodawcę użytkownika w celu określenia warunków zatrudnienia pracownika tymczasowego w zawieranej z nim umowie o pracę i stanowi podstawę ustalenia jego indywidualnych zarobków za czas wykonywania pracy u tego pracodawcy, wskazanych w umowie o pracę podpisanej z agencją. Udzielenie tej informacji pracownikowi tymczasowemu należy traktować jako odpowiednik obowiązku pracodawcy zapoznania pracownika z treścią obowiązującego u niego aktu zakładowego prawa pracy, będącego podstawą ustalania indywidualnych wynagrodzeń pracowników (art. 772 § 6 i art. 24112 § 2 pkt 3 k.p.).

Pracownik tymczasowy nie ma jednak prawa domagać się udzielenia mu informacji dotyczącej wysokości indywidualnego wynagrodzenia za pracę wskazanego w umowie o pracę zawartej z pracownikiem własnym pracodawcy użytkownika zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Takie informacje są niejawne na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Jeżeli jednak pracownik tymczasowy będzie miał uzasadnione przekonanie, że określone w jego umowie o pracę wynagrodzenie jest zaniżone w stosunku do minimalnego wynagrodzenia własnych pracowników pracodawcy użytkownika pracujących na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, może wystąpić z odpowiednim roszczeniem na drogę sądową.

Wynagrodzenie wypłaca pracownikowi tymczasowemu agencja, gdyż to ona jest jego pracodawcą. Wysokość wynagrodzenia za pracę oraz termin i sposób jego wypłaty przez agencję pracy tymczasowej muszą być wskazane w umowie o pracę podpisanej między agencją a pracownikiem tymczasowym (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o zpt).

Urlop pracownika tymczasowego

Zasady wykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego pracodawcy użytkownika, a także tryb udzielenia tego urlopu powinny być ustalane przez agencję pracy tymczasowej i pracodawcę użytkownika przed skierowaniem pracownika do pracy tymczasowej (art. 10 ust. 1 ustawy o zpt).

Urlopu udziela agencja pracy tymczasowej jako pracodawca pracownika tymczasowego. Jednak termin udzielenia urlopu powinien uwzględniać potrzeby pracodawcy użytkownika. Uprawnienia decyzyjne pracodawcy użytkownika zależą od długości okresu wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej. Jeżeli przewidziany w umowie o pracę okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub więcej, agencja ma obowiązek udzielenia pracownikowi tymczasowemu w tym okresie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca użytkownik musi umożliwić agencji wywiązanie się z tego obowiązku, udzielając pracownikowi w terminie z nim uzgodnionym czasu wolnego od pracy, przeznaczonego na urlop (art. 10 ust. 2 ustawy o zpt). Pracodawca użytkownik współdecyduje więc o terminie udzielenia urlopu pracownikowi tymczasowemu. Jeżeli natomiast okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika jest krótszy niż 6 miesięcy, agencja ma obowiązek udzielenia pracownikowi tymczasowemu urlopu tylko w przypadku uzgodnienia tego z pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca użytkownik współdecyduje więc o formie realizacji urlopu, trybie i terminie jego udzielenia przez agencję.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »