Kategorie

Nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r.

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r./ Fot. Fotolia
Nowe zasady dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017 r./ Fot. Fotolia
Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 czerwca 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych.

Ze względu na szybki i ciągły rozwój rynku pracy tymczasowej, coraz częściej pojawiały się postulaty dotyczące wprowadzenia zmian prawnych, zmierzających do podniesienia standardów funkcjonowania agencji pracy tymczasowej oraz wyeliminowanie z rynku tych agencji, które w sposób rażący lekceważyły przepisy prawa. Zgodnie z założeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. przyczynią się do podniesienia standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zapewnią lepsze funkcjonowanie rynku pracy tymczasowej oraz usuną występujące w nim nadużycia.

Ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej

W art. 8 pkt 3 ustawy, wprowadzono nowy sposób określenia pracy, której pracodawca nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu po zwolnieniu pracownika stałego z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzający przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

Reklama

Od 1 czerwca 2017 r. pojęcie „stanowisko pracy” zostało zastąpione określeniem „rodzaj pracy”. Dotychczas zabronione było powierzanie wykonywania pracy na „stanowisku” pracy, co powodowało, że agencje pracy tymczasowej obchodziły ten przepis zatrudniając pracowników tymczasowych do wykonywania de facto tej samej pracy, jaką wykonywał zwolniony pracownik, ale na innym stanowisku.

Dodatkowo wprowadzono ograniczenia terytorialne, powodujące, że praca nie może być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony stały pracownik pracodawcy użytkownika.

W ustawie nałożono na pracodawcę użytkownika obowiązek pisemnego poinformowania agencji pracy tymczasowej o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego z wyżej wskazanych względów. 

Ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej

W art. 13 ust. 3 i 3a wprowadzono zapisy, na podstawie których, do pracownicy tymczasowej mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu Pracy. W konsekwencji zagwarantowano pracownicy przedłużenie umowy do czasu porodu, dzięki czemu nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego po porodzie.

Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej

Art. 20 ustawy zredagowano w sposób precyzujący jednoznacznie, iż agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym kolejne 36 miesięcy (art. 20 ust. 1). Ponadto, w art. 20 dodano ustęp 3 stanowiący, że pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Takie same limity wprowadzono w odniesieniu do pracowników tymczasowych wykonujących pracę na podstawie umów prawa cywilnego.

Reklama

Przyjęte zmiany zmierzają do wyeliminowania aktualnych praktyk polegających na tworzeniu przez jeden podmiot kilku agencji pracy tymczasowej jedynie w celu wysyłania tego samego pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika i w ten sposób ominięcie przewidzianych ustawą ograniczeń czasowych.

Kontrolę przestrzegania powyższych limitów ma ułatwić obowiązek nałożony na pracodawcę użytkownika prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego.


Zmiany w umowie o pracę tymczasową

Aktualnie obowiązująca ustawa nie zawiera żadnych regulacji dotyczących możliwości kontaktowania się pracownika tymczasowego wykonującego pracę u pracodawcy użytkownika z agencją pracy tymczasowej, będącą formalnie jego pracodawcą. W związku z tym, wprowadzono przepis zobowiązujący agencję pracy tymczasowej do przekazania pracownikowi tymczasowemu informacji umożliwiających mu w razie potrzeby kontakt z przedstawicielami agencji tj. adres miejsca kontaktu, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, a także dni i przedział godzinowy, kiedy możliwy jest taki kontakt.

Pozostałe zmiany

W ustawie zmieniono również przepisy dotyczące ustalenia należnego pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy lub ekwiwalentu pieniężnego.

Ponadto, uchylono art. 24 ustawy, który stanowił, że roszczenia pracownika tymczasowego rozpatruje sąd pracy właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tymczasowej zatrudniającej tego pracownika. Przepis ten budził wątpliwości w zakresie równego traktowania, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22 marca 2017 (P 121/15) uznając art. 24 ustawy za niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przez sąd, w okręgu którego praca jest, była lub miała być wykonywana.

Do ustawy wprowadzono także nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej agencji pracy tymczasowej oraz pracodawcy użytkownika.

Polecamy serwis: Urlopy

Należy podkreślić, że przedmiotowa ustawa zawiera również istotne zmiany dotyczące ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące kontroli opłacania składek, które będą podlegały kwartalnej weryfikacji przez marszałków województw. Od nowego roku, agencje pracy tymczasowej będą zobowiązane posiadać lokal przeznaczony do świadczenia usług, co ma na celu ułatwienie przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Autorzy: Katarzyna Chiciak, Payroll Accountant Accace

Karolina Romanowska, Legal Associate Accace

Źródło: Accace

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.